De flesta som hittills har överklagat besluten om kommande vinters vargjakter, vill ha större tilldelning. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Licensjakt på varg hett ämne för domstol

Premium

När bara några dagar återstår av möjligheten att överklaga besluten om den kommande licensjakten på varg, har Förvaltningsrätten i Luleå fått in åtta sådana överklaganden.

Fyra länsstyrelser fattade i slutet av september beslut om licensjakt på varg 2021.

I Gävleborg får tolv vargar fällas. I Värmland sex vargar. Länsstyrelserna i Örebro och Västmanland beslutade gemensamt om jakt på sex vargar i ett revir på gränsen mellan de två länen. Summa 24 vargar.

 

Så blir 2021 års licensjakt på varg

Överklagar alla

Jägarnas riksförbund har överklagat alla licensjaktsbeslut. Organisationen vill höja tilldelningen i samtliga län. Man vill att jakt tillåts på 45 vargar i Gävleborg, 51 vargar i Värmland, 21 vargar i Västmanland och 29 vargar i Örebro län. Summa 146 vargar.

I samtliga överklaganden hänvisar organisationen till riksdagens beslut från 2013 om en hållbar rovdjurspolitik, där antalet vargar för gynnsam bevarandestatus anges till 170–270.

 

”Lösa antaganden”

”I länsstyrelsens beslut står att läsa att hänsyn tas till en påstådd illegal jakt. Några bevis för någon sådan omfattande illegal jakt finns inte och de påståenden om detta som under året kommit från forskare är grundade i lösa antaganden och förutsättningar som inte finner stöd i vare sig rättsfall eller återfunna döda vargar. Att låta sådana lösa påståenden styra dessa beslut är helt fel och får inte förekomma”, skriver Jägarnas riksförbund dessutom i sina överklaganden.

Organisationen vill också att varg ska få jagas i hela respektive län och inte begränsas till vissa revir.

 

Gynna fäbodbruket

Gävleborgs fäbodförening överklagar licensjaktsbeslutet i länet med hänvisning till att ett uttag av tolv vargar i två revir är en alltför försiktig förvaltning. Föreningen kräver en ökning av uttaget för att sänka rovdjurstrycket. Man vill att vargstammen ska hållas strikt till den beslutade förvaltningsnivån om fyra familjegrupper, för att gynna den hotade biologiska mångfalden och bereda mer plats för fäbodbruk och utmarksbruk.

 

Gränsdragning

Även Järvsö Sörby viltvårdsförening överklagar beslutet om licensjakt i Gävleborgs län. Dels har man synpunkter på gränsdragningen av Andånreviret, som är ett av två områden där jakten ska ske. Dels anser man det nödvändigt att det skjuts fler än sex vargar i reviret.

”Vi har i Järvsö observerat åtta respektive tre valpar och då bör det finnas betydligt fler valpar som vi i Järvsö-Sörby VVO inte har vetskap om. Vårt förslag är därför minst tolv vargar i Andånreviret”, skriver föreningen.

 

Ingen jakt alls

Naturskyddsföreningen i Gävleborg har överklagat licensjakten i länet av andra skäl. Föreningen anser att förvaltningsrätten ska upphäva länsstyrelsens beslut om licensjakt, då man anser att det strider mot den svenska jaktförordningen och EU:s art- och habitatdirektiv.

Även en privatperson boende i Danmark har överklagat licensjaktsbeslutet i Gävleborg, med hänvisning till art- och habitatdirektivet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev