Blir det någon vargjakt i vinter? Det vet ingen. Detta trots att riksdagen för tre år sedan beslutat om en aktiv rovdjursförvaltning. Foto i hägn: Olle Olsson

Blir det någon vargjakt i vinter? Det vet ingen. Detta trots att riksdagen för tre år sedan beslutat om en aktiv rovdjursförvaltning. Foto i hägn: Olle Olsson

Efter riksdagens beslut – så har vargjakterna varit

Totalt har det beslutats om fyra licensjakter på varg sedan riksdagen klubbade igenom ”En hållbar rovdjurspolitik” i december 2013.
I skrivande stund har ingen av jakterna kunnat genomföras i enlighet med besluten.

 

Notera dock att sista ordet ännu inte är sagt gällande 2017 års licensjakt på varg. Det kan alltså bli den första vargjakten som kan genomföras i enlighet med länsstyrelsernas beslut. Men även om licensjakten kan genomföras räcker tilldelningarna inte till för att sänka vargstammen och nå de olika länens förvaltningsplaner för varg, planer som beslutats av länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer.

 

Svenskjakt.se den 15 januari 2014.

Svenskjakt.se den 15 januari 2014.

 

Licensjakt på varg 2014

Den 19 december 2013 beslutade Naturvårdsverket om licensjakt på varg i Värmlands, Örebro och Dalarnas län. Syftet var att minska koncentrationen av varg i de län där det finns många vargrevir och på så sätt begränsa negativa konsekvenser från rovdjur för tamdjursägare och näringar. Beslutet gällde 30 vargar.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som 15 januari beslutade att stoppa jakten, så kallad inhibition. Naturvårdsverket överklagade inhibitionen till kammarrätten men beviljades inte prövningstillstånd.

 

Kvällen innan vargjakten skulle inledas stoppade Förvaltningsrätten i Stockholm jakten. En dryg vecka senare kunde jakten återupptas efter en dom av i Kammarrätten i Göteborg.

Kvällen innan vargjakten skulle inledas 2015 stoppade Förvaltningsrätten i Stockholm jakten. En dryg vecka senare kunde jakten återupptas efter en dom av i Kammarrätten i Göteborg.

 

Licensjakt på varg 2015

Naturvårdsverket delegerade den 30 oktober 2014 rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelsen i Dalarna, Värmland och Örebro beslöt att tillåta licensjakt. Länsstyrelsen i Dalarnas beslut överklagades och Naturvårdsverket upphävde beslutet.

Max 36 vargar fick fällas i Värmlands och Örebro län. Efter nytt överklagande beslutade Förvaltningsrätten i Karlstad 8 januari 2015 om att de beslut som fattats av länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län inte ska gälla och vargjakten stoppades därmed. Kammarrätten i Göteborg undanröjde Förvaltningsrättens i Karlstads beslut 15 januari, och därmed kunde vargjakten starta 16 januari 2015 i Värmlands och Örebro län.

Den 16 januari tog länsstyrelsen i Dalarna ett nytt beslut om licensjakt på varg i två områden. Beslutet låg fast och jakten kunde genomföras.

Totalt tilldelades 44 vargar i landet. Samtliga fälldes, trots den kraftigt förkortade jakttiden.

 

2016 års vargjakt beslutades, stoppades, kom igång och fullföljdes i vissa län och stoppades helt i andra.

2016 års vargjakt beslutades, stoppades, kom igång och fullföljdes i ett par län och stoppades helt i tre andra län.

 

Licensjakt på varg 2016

Totalt skulle 48 vargar fällas efter beslut av länsstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro län.

I Gävleborg och Dalarna kunde jakten genomföras efter att Kammarrätten i Sundsvall upphävt Förvaltningsrätten i Faluns beslut om inhibition. 14 vargar fälldes i de båda länen.

I Värmland, Örebro och Västmanland stoppade domar i förvaltningsrätterna i Karlstad och Uppsala licensjakten på varg helt.

 

I skrivande stund ska det jagas 24 vargar i vinter. Även om jakten kan genomföras kommer den inte leda till att förvaltningsmålen för varg uppnås i de berörda länen.

I skrivande stund ska det jagas 24 vargar i vinter. Även om jakten kan genomföras kommer den inte leda till att förvaltningsmålen för varg uppnås i de berörda länen.

 

Licensjakt på varg 2017

Totalt ska 24 vargar fällas i Gävleborg, Dalarna, Värmland och Örebro län. Detta efter beslut av länsstyrelserna i respektive län.

Licensjakten överklagades till Förvaltningsrätten i Luleå, som dock inte funnit skäl att stoppa de beslutade vargjakterna. Licensjaktbesluten är nu överklagade till Kammarrätten i Sundsvall. Någon dom har ännu inte fallit.

Den 2 januari 2017 är det tänkt att licensjakten på varg ska dras igång.

 

Läs även:
• Tre år efter riksdagens beslut – så blev vargpolitiken

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev