söndag 2 oktober

Opinion

”Sänk vargstammen till djurparksnivå”

Att utrusta vargar med elhalsband för att de ska skrämmas att undvika hundar, tamboskap och människor kan inte vara någon lösning på problemen de orsakar.

”Blyförgiftad? Nix!”

Förorenar bly i hagel och kulammunition våra marker? Ne…

”Swexit enda lösningen”

Enda lösningen för att få stopp på tokerierna som hela …

”Vår urgamla jakträtt beslutas bort av EU”

Opportunistiska politiker från vitt skilda håll har red…

”Våra politiker går i koppel”

Såsom EU går på med blyförbud, vargjakt och vattenkraft…

”Svensk Jakt skulle vinna på större mångfald”

Jag har läst Svensk Jakt i drygt ett år nu. Som ny i ja…

”Jägareförbundet har fel om vapenförvaring”

Polisens allmänna råd vid vapenförvaring ska jämställas…

”Sverige behöver inte bli mer segregerat”

Varför vill inte samer att alla som bor i Sverige ska f…

”EU håller på att ödelägga jakten i Sverige”

EU vill klassa i princip hela Sverige som våtmark. Inte…

En rovdjurspolitik som saknar bred acceptans ute bland de vilka bär konsekvenserna av denna, som saknar förutsägbarhet och tydlighet och där politiska beslut om nivåmål omtolkas på myndighetsnivå, är inte den bästa grunden att bygga tillit på, anser skribenten.

”Rovdjurspolitik utan acceptans bygger ingen tillit”

Tillit kan inte byggas på en rovdjurspolitik som saknar…

”Stoppa den tredje jaktformen – den illegala jakten”

Den som förespråkar mer skyddsjakt måste vara beredd at…

Varför ska älgförvaltningsområdet vara så stort när det fungerar så dåligt, frågar sig insändarskribenten.

”Avskaffa alla älgförvaltningsområden”

Gör ett alexanderhugg och ta bort nivån förvaltningsomr…

”Vargar med elhalsband kan vara lösningen”

Då jag bor i ett av Sveriges vargtätaste områden, Ridda…

”En tydlig förändring av EU:s syn på jakten”

Jag har varit medlem i Moderaterna i mer än 30 år och i…

”Ställ inte näringar mot varandra i vargfrågan”

Att ställa två näringar mot varandra i den alltid aktue…

”Ingen logik vad gäller vargarnas hemområden”

Fårnäringen är äldre än rennäringen. Dessutom finns det…

”Swexit – ja tack!”

Det är dags för Sverige att i likhet med Storbritannien…

”Instruktion till alla passkyttar: Skräm vargen!”

Nästa gång det kommer en varg i ditt pass. Skräm vargen…

”Länsstyrelsens förslag hotar lokal älgförvaltning”

Planerna på att bilda älgskötselområden på upp mot en h…

”All heder till Holmens anställda”

Jag håller med om att det bästa vore att staten tog sit…