tisdag 23 april

Opinion

”Vad jägaren får för vildsvinet är inte problemet”

Om jägarna istället för att få 25 kronor kilot för vildsvinsköttet av vilthanteringsanläggningen kunde sälja för 50 kronor till närmsta butik skulle efterfrågan öka, skriver debattören. Foto: Jan Henricson Foto: Jan Henricson

Att halvera priset som jägaren får för vildsvinskött kommer inte att lösa problemet. Låt istället jägarna sälja kött för låt oss säga 50 kronor kilot till närmaste butik på hemorten. Då slipper konsumenterna betala flera hundra kronor per kilo och efterfrågan ökar.

”Vildsvinen – det nya biobränslet?”

Att vildsvinsstammen växer är ingen nyhet för någon. Frågan är bara vad vi ska göra av detta ädla matvilt? Någon påstår att butiker och restauranger formligen skriker efter vildsvinskött. Jag upplever raka motsatsen: Ingen vill ha mer vildsvinsvinskött. 

”Ge inte jaktmotståndarna ett försprång”

På P1 lyssnade jag till ett program där man försökte fånga aspekter på jakt och intervjuade en som nästan var helt emot jakt, man skulle jaga älg och vildsvin. Jag slogs av att vi måste bemöta jaktmotståndarna med fakta och bra argument.

”Regeringen måste kavla upp ärmarna”

I väntan på att EU:s naturvårdsdirektiv ändras i rätt riktning för bland annat jägare och fiskare måste regeringen kavla upp ärmarna och se till att tillämpningen av direktiven förbättras. Det duger inte att vänta på att något ska hända i Bryssel.

”Ta viltskadorna på större allvar”

Vilda djur är inte skadedjur men de kan bli för många och orsaka stora skador. Företrädare för Jägareförbundet som ryggmärgsmässigt tonar ner problemen hjälper varken jägarna eller viltet.

”Jaktstrejk hotar om inte skogsbruket ändrar sig”

Ingen kan undgått den debatt som pågår mellan storskogsbruket och jägarna när det gäller förvaltningen av vår älgstam. Jag är bekymrad över tonfallet från storskogsbruket mot oss jägare. Allt oftare pratar nu jägarna om en jaktstrejk.

”När händer det som inte får hända?”

Vad har myndigheterna för planer om det som inte ska hända ändå händer? Vad gör man om ett eller flera barn attackeras och dödas av varg?

”Förvånande om tävlingar för hund”

Jag blev mycket förvånad över debattinlägget Jaktens tävlingssäsong har startat, särskilt angående kritiken mot jaktprov vi har med våra hundar.

”Jaktens tävlingssäsong har startat”

I de sociala medier som många jaktutövare deltar i pågår tävlingsverksamhet i något som är lika omöjligt att tävla i som musik, nämligen jakt.

Staten borde betala skarvens skador på öar

När skarven etablerar sig på en ö blir den förstörd för den enskilde markägaren. Vederbörande kan inte längre utnyttja ön vare sig för bad, jakt, eller annan verksamhet. Staten borde ersätta markägaren för skadorna som skarvarna orsakar.