söndag 21 juli

Opinion

”Djuret dör av pil likaväl som av kula”

Foto: Marcus De Zayo Hallqvist

I insändaren ”Pilbåge emot vår jaktetik” visas inte någon större insikt i den faktiska verkan av vare sig en pil eller en kula som träffar ett vilt. En pilspets fungerar på ett annat sätt än en expanderande kula, men slutresultatet av skottet är likartat om det placeras rätt – djuret dör.

”En varg med oönskat beteende bör tas bort”

Vi människor har ett ansvar att förvalta den biologiska mångfalden och lämna den vidare till kommande generationer. Samtidigt har vi ett ansvar för trygghet och andra sociala faktorer. Den så kallade Tyresövargen har ett onormalt beteende och bör tas bort.

”Jaktspetsen dödar genom sina skärande ytor”

Begränsad kunskap leder till felaktiga slutsatser. I insändaren Pilbåge emot vår jaktetik behandlar Harald Weidinger en jaktpil som om den vore en kula vilket är helt fel. Kulan dödar genom att expandera och slå sönder bytesdjurets vitala organ. Jaktspetsen dödar genom sina skärande ytor.

Jägareförbundet: ”Debatten om fjälljakten får inte tystas”

Jägareförbundet tar alltid ställning till hur vi anser att jakt och viltförvaltning ska ske i Sverige, så även vad gäller jakten på statens marker i fjällen och det aktuella målet kring Girjas sameby. Vi sätter jakten, jägarna och viltet i främsta rummet och agerar öppet och ansvarfullt för att åstadkomma långsiktiga lösningar.

”Pilbåge emot vår jaktetik”

Jag har med stort intresse läst artikeln om bågjakt i Svensk Jakt, men slutsatsen som dras står i mina ögon emot jaktetiken som man borde följa till fullo.

”Missvisande debattinlägg spär på konflikter”

Debattinlägget ”Rättigheter och skyldigheter är inte lika för alla” innehåller så många felaktigheter och är så missvisande att det inte kan få stå oemotsagt, skriver Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund i en replik.

”Kejsarens nya kläder”

Det blir allt vanligare att påhittade fakta och ovetenskapliga påståenden bildar underlag för politiska beslut. Argumentationstekniken är viktigare än sakargumenten. Alternativa fakta accepteras förvånansvärt ofta som sanningar. Ett praktexempel på detta är återintroduktionen av varg i Sverige – ”Projekt Varg”.

”Rättigheter och skyldigheter är inte lika för alla”

Varför ska en liten grupp människor på grund av hobbyverksamhet (de flesta av renägarna har faktiskt vanliga arbeten för att kunna betala sina räkningar) få bestämmanderätt över en tredjedel av Sverige?

”Förändrad rovdjursförvaltning, vem tror det?”

EU-parlamentet har i veckan röstat för en förändring av EU:s naturvårdslagstiftning, vilket innebär att man vill kunna ändra olika arters skyddsstatus. Det är lovvärt, men man undrar varför samma parlament för drygt ett år sedan röstade emot en modernisering av art- och habitatdirektivet?

”Hatiska inlägg är inte debatt”

Britt Marie Nordquist efterlyste avståndstagande från hat och hot riktat mot vargdrabbade hundägare (15/11) och fick svar av Rovdjursföreningens ordförande Torbjörn Nilsson (16/11). Britt Marie Nordquist får här slutreplik i debatten.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Senaste från Annonstorget

Mest läst

Mina artiklar

För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet