fredag 9 december

Opinion

”När vågar länsstyrelsen se till lagens andemening?”

I fallet med den skadade varg som rör sig i Linghed borde länsstyrelsen inte söka efter hinder i lagstiftningen, utan i stället leta efter utrymme att ta vara på lagstiftarens andemening – att vilt inte ska utsättas för onödigt lidande.

”Vi måste kunna bestämma själva”

Vad säger att Sverige måste följa beslutet om blyhagel …

”Värna våra sportskyttar och jägare – säg nej till blyförbud”

Efter ett förslag från EU-kommissionen har en begränsni…

Fyra insändare om blyförbudet

Diskussionen om EU-kommissionens förslag att införa ett…

”Polisens avlyssning av jägare sker i en absurd verklighet”

Ingen av oss jägare, våra familjer, vänner, bekanta och…

”Vilt lider på grund av brist i jaktförordningen”

Att behöva uppleva det tillkortakommande som nuvarande …

ILO 169 handlar om att tillförsäkra urbefolkningen markerna. Något som kan komma att påverka fjälljakten på ett högst märkbart sätt, enligt Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson

”Politiken ska inte särbehandla folkgrupper”

Frågan är varför politikerna skapar ett de och vi genom…

”Sänk vargstammen till djurparksnivå”

Att utrusta vargar med elhalsband för att de ska skrämm…

”Blyförgiftad? Nix!”

Förorenar bly i hagel och kulammunition våra marker? Ne…

”Swexit enda lösningen”

Enda lösningen för att få stopp på tokerierna som hela …

”Vår urgamla jakträtt beslutas bort av EU”

Opportunistiska politiker från vitt skilda håll har red…

”Våra politiker går i koppel”

Såsom EU går på med blyförbud, vargjakt och vattenkraft…

”Svensk Jakt skulle vinna på större mångfald”

Jag har läst Svensk Jakt i drygt ett år nu. Som ny i ja…

”Jägareförbundet har fel om vapenförvaring”

Polisens allmänna råd vid vapenförvaring ska jämställas…

”Sverige behöver inte bli mer segregerat”

Varför vill inte samer att alla som bor i Sverige ska f…

”EU håller på att ödelägga jakten i Sverige”

EU vill klassa i princip hela Sverige som våtmark. Inte…

En rovdjurspolitik som saknar bred acceptans ute bland de vilka bär konsekvenserna av denna, som saknar förutsägbarhet och tydlighet och där politiska beslut om nivåmål omtolkas på myndighetsnivå, är inte den bästa grunden att bygga tillit på, anser skribenten.

”Rovdjurspolitik utan acceptans bygger ingen tillit”

Tillit kan inte byggas på en rovdjurspolitik som saknar…

”Stoppa den tredje jaktformen – den illegala jakten”

Den som förespråkar mer skyddsjakt måste vara beredd at…

Varför ska älgförvaltningsområdet vara så stort när det fungerar så dåligt, frågar sig insändarskribenten.

”Avskaffa alla älgförvaltningsområden”

Gör ett alexanderhugg och ta bort nivån förvaltningsomr…

”Vargar med elhalsband kan vara lösningen”

Då jag bor i ett av Sveriges vargtätaste områden, Ridda…