onsdag 29 maj

Opinion

Anledningen till flytten från Skedhult sägs vara en undermålig arbetsmiljö. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Problem för Jägareförbundet om mörker styr viktiga beslut”

Jag har från att ha varit en sovande medlem blivit en klarvaken medlem med uppspärrade ögon. Vad är det som händer? Ska Skedhult som stationeringsort för Svenska Jägareförbundets personal, avvecklas efter snart 50 års fungerande verksamhet på grund av mörker och möss?

Den 7 februari bemötte Jägareförbundets regionchef Mariana Skoglund, i en artikel på Svenskjakt.se, kritiken som framförts mot byte av stationeringsort för Jägareförbundets personal i Jönköpings län.

Anledningen sägs vara en undermålig arbetsmiljö. Möss och mörker anges som orsak.

 

Ett strategiskt beslut

Jag tycker att svaren från regionchefen är uppseendeväckande dåliga. Det dyker upp många funderingar. Frågor som kräver svar och svar som måste fram i ljuset.

Svenska Jägareförbundet har problem om mörker och möss styr viktiga strategiska beslut.

Byte av en 49-årig stationeringsort är ett strategibeslut, där omfattande konsekvensanalyser med mera, behöver tas fram som underlag till centralstyrelsen. Hade detta gjorts hade jag förmodligen fortfarande varit en sovande medlem.

Paragraf 12 i Svenska Jägareförbundets stadgar lyder:

”Förbundsstyrelsen svarar för förbundets organisation och förvaltningen av förbundets angelägenheter. Generalsekreteraren handhar den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som förbundsstyrelsen meddelar.”

 

Frågor utan svar

Hanteringen av flytten av förbundets personal ger anledning till många frågor, som ännu inte har fått några svar:

• När påbörjades planeringen av byte av stationeringsort till Hulukvarn (Jaktia)?

• Vilka var inblandade i besluten?

• Hur lyder styrelsebeslutet och direktivet till generalsekreteraren?

• Varför får inte länsföreningen Jägareförbundet Jönköpings län se arbetsmiljörapporten?

• Hur kan man se detta som en uteslutande personalangelägenhet?

• Hur motiverar man de ökade kostnaderna för Jägareförbundet?

• Har fastighetsägaren Eksjö kommun fått chansen att åtgärda arbetsmiljöproblemen?

• Finns analys av vad andra företag i jaktbranschen drar för slutsatser och beslut inför att Jägareförbundet etablerar sig i samma hus som en jaktkedja?

• I ovan nämnda artikel sägs att andra aktörer kan flytta in på Skedhult för att länsförbundet ska få intäkter. Gäller inte arbetsmiljölagen för dessa?

• Tidningen Svensk Jakts journalist och stiftskogvaktaren har sina arbetsplatser i detta hus. Är de extra hårdhudade?

• Närhet till myndighet anges som motiv för att flytta verksamheten till Jönköping. Ska vi förvänta oss beslut att flytta Jägareförbundets nationella kansli Öster Malma till Virkesvägen 2 i Stockholm?

 

Oro för framtiden

Jaktia och Hulukvarn i Jönköping är egna företag och ser förstås till sina intressen. Jag har inga synpunkter på deras eventuella roll i processen, och lägger inget ansvar på dem i denna fråga.

Men, jag är mycket orolig över Svenska Jägareförbundets framtid.

Ett starkt och enat förbund behövs mer än någonsin, mot bakgrund av alla utmaningar jakten står inför.

Engagerade, ansvarsfulla och motiverade anställda och förtroendevalda är helt nödvändigt för att lyckas.

Personliga agendor eller politiska åsikter får inte styra förbundets framtid.

 

Håkan Dunberg

Eksjö

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.