lördag 25 maj

Opinion

”Det kan verka som att de framhållna arbetsmiljöproblemen på Skedhult är konstruerade för att passa en viss agenda.” Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Låt inte tjänstemän styra över Jägareförbundet”

Jägareförbundet måste se över sin tjänstemannaorganisation. Förbundsstyrelsen måste våga styra över tjänstemännen. Låt det inte vara tvärt om.

I en artikel på Svenskjakt.se den 7 februari förklarar regionchef Mariana Skoglund anledningen till att Jägareförbundet flyttar från Skedhult.

Efter kritiken – därför flyttar Jägareförbundet från Skedhult

Mig veterligen har inte frågan om tjänstemannalokalisering förts ut innan beslut togs, till vare sig Jägareförbundet Jönköpings län, kretsar eller jaktvårdsföreningar.

Lokalisering av Jägareförbundets fältpersonal i länet måste naturligtvis vara en fråga för både förbundsstyrelsen/delegerad och jaktvårdsorganisationer på olika nivåer i länet. Den diskussionen skulle förts i god tid innan beslut togs.

 

Legitim fråga

I det här skedet är det tämligen ointressant vad enskilda tjänstemän tycker. Frågan är vad förbundsstyrelsen/delegerad har för avsikter.

Frågan har två delar. Den ena är var Jägareförbundets tjänstemän ska ha sina arbetsplatser. Den frågeställningen är högst legitim.

Den andra frågeställningen är varför förbundsstyrelsen/delegerad valde att inte föra ut den diskussionen i tid till de den berör, nämligen alla vi som på olika nivåer är engagerade i länets jaktvårdsorganisationer.

Jag vill inte tro att förbundsstyrelsen/delegerad valde med avsikt att inte göra det.

 

Kan rättas till

Fysiska arbetsmiljöproblem går ofta att rätta till.

Det kan verka som att de framhållna arbetsmiljöproblemen på Skedhult är konstruerade för att passa en viss agenda. Alla jag träffar småler när de påstådda problemen presenteras.

Om Jägareförbundet rekryterar fältpersonal med placering på Skedhult får väl tjänsten stå vakant tills lämplig sökande kan anställas. Den tiden är jag övertygad om kommer att vara kort.

 

Relevant problem

Det enda arbetsmiljöproblemet som är relevant att framhålla i sammanhanget är en icke närvarande arbetsledning.

Jag har stor förståelse för att en organisation som Jägareförbundet ibland måste laga efter läge, men så uppseendeväckande flagrant som förbundsstyrelsen/delegerad struntat i förbundets föreningsdemokratiska struktur är fullständigt åt skogen.

Jag vill framhålla att frågeställningen är principiell och inte har något med personer att göra. De berörda anställda sköter naturligtvis sina arbetsuppgifter på ett alldeles utomordentligt sätt.

 

Styrelsen måste styra

Jag är fortfarande angelägen om att få ta del av de styrdokument som reglerar delegationsordningen när det gäller att ingå enskilda anställningsavtal och att anvisa arbetsplats.

Den förklaring regionchefen har till att överge Skedhult till förmån för Hulukvarn i Jönköping, förstärker min övertygelse om att Jägareförbundet måste se över hela sin tjänstemannaorganisation med tillhörande befattningsbeskrivningar.

Har vi en tjänstemannaorganisation som bara har blivit som den blivit, eller finns det en plan som jag har missat?

Förbundsstyrelsen måste våga styra över tjänstemännen. Låt det inte vara tvärt om.

 

Evert Frisk

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.