söndag 23 juni

Opinion

Jägareförbundets planer på att lämna Skedhult skapar ilska i medlemskåren, anser förre ordföranden i Jägareförbundet Jönköpings län. Foto: Jan Henricson och Martin Källberg

Debatt: ”Jägareförbundets styrelse måste agera i Skedhultfrågan innan det är för sent”

Tjänstemannabeslutet att flytta Jägareförbundets personal i Jönköpings län från vår jaktliga högborg Skedhult skapar konfrontation och missnöje. Jag uppmanar Svenska Jägareförbundets styrelse att agera innan det är för sent.

Leif Karlsson. Foto: Jan Henricson

I oktober och november översände jag till Svenska Jägareförbundets styrelse synpunkter och en vädjan om att förbundsstyrelsen skulle agera, och undanröja ett tjänstemannabeslut om att flytta personalen från Skedhult till Jönköping.

Någon återkoppling har inte kommit, förutom att jag själv tagit kontakt med ett par ledamöter för att djupare informera vederbörande.

Då jag tror att flertalet av styrelseledamöterna inte har varit på plats och sett Skedhult eller känner till något om jaktvårdsgården, föreslår jag att de googlar Skedhult för att där se och läsa om länets och regionens jaktliga högborg.

 

Ett regionkontor

Skedhult är ingen vanlig småländsk torpstuga med en par åkerlappar till. Det är en stor förnämlig byggnad som kringgärdas av 800 hektar jaktmark som upplåts till länsföreningen. Få länsföreningar, om ens någon, kan erbjuda någon liknande hemvist för personalen.

Det borde vara en riksangelägenhet för förbundsstyrelsen att se till att Skedhult kommer att vara kvar i organisationen och vara bemannat med konsulenter, administratör och inte minst regionchef.

I organisationen står Skedhult som regionkontor vilket så har varit sedan 25–30 år tillbaka. Det är väl lämpligt att förbundet lever upp till detta.

 

Stora möjligheter

På Skedhult finns kontorsplats för ett flertal medarbetare i en miljö och närhet till jakt, viltvård, utbildningar med mera, som enligt min mening överskuggar andra alternativ.

Vi har en bra hyresvärd i Eksjö kommun som under alla år har stöttat föreningen och lovordat den verksamhet som bedrivs på Skedhult.

Förutom kontor, kök och konferensutrymmen i huvudbyggnaden finns ett mycket uppskattat jaktmuseum i en av flygelbyggnaderna.  Därutöver finns ekonomibyggnader för förvaring av viltvårdsmaterial, med mera.

Inom området finns också tillgång till Eksjönejdens jaktvårdsförenings jaktskytte- och jägarexamensbana. Anläggningen är en av de finare i landet.

 

Inga argument

Jag kan inte finna några argument som talar för att flytta personalen från Skedhult. Visa i så fall dessa, och låt det inte bara bli ett tyckande från några få händer, utan förankring.

Jag anser att det är förbundsstyrelsens skyldighet att ta tag i frågan omgående och se till att bemanning kommer att finnas kvar på Skedhult, och helst utökas i lämplig omfattning.

Ta tillvara de resurser och möjligheter som finns där, till en mycket ringa kostnad jämfört med andra alternativ.

 

Företräd medlemmarna

Jag uppmanar Svenska Jägareförbundets styrelse att ställa upp för medlemmarna, lokalföreningarna, kretsarna i Jönköpings län och föreningsdemokratin. Undanröj planerna på en flytt av personalen från Skedhult. Undvik onödig konfrontation och missnöje innan det är för sent.

Visa handlingskraft och visa att ni företräder medlemmarna!

 

Leif Karlsson

Före detta ordförande i Jägareförbundet Jönköpings län

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.