måndag 4 december

Opinion

Gunnar Lindblad och Jägareförbundet Jönköpings län förordar Henry Sténson som ny ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars Nilsson och Martin Källberg

Debatt: ”Vårt förbund behöver en närvarande ledare”

När vissa länsföreningar går emot valberedningens förslag är de en fara för Jägareförbundet. När andra gör det räddar de förbundet. Kappan går snabbt att vända, skriver Gunnar Lindblad, ordförande för Jägareförbundet Jönköpings län, som förordar Henry Sténson som ny ordförande.

Det skrivs att vi som går emot valberedningens förslag till ny ordförande är en fara för Jägareförbundet. Då vill jag bara påminna om att vid stämman 2020, gick samma länsföreningar som i dag klagar på dem som inte stödjer valberedningens förslag, emot valberedningen.

Då hävdade de att valberedningens förslag var en katastrof och att de var tvungna att gå emot för att rädda förbundet. Vi är tydligen inte lika inför lagen och kappan går snabbt att vända.

 

Tagit referenser

Vårt förbund behöver en närvarande ledare, en som kan få oss medlemmar att känna att förbundet kämpar för alla medlemmars jakt och viltvård. Vi behöver en ordförande som kan utnyttja alla individuella kompetenser i styrelsen.

Att ha kunskap om förbundet är viktigt, liksom att ha tiden och viljan att sätta förbundet främst på sin agenda.

Beslutet är inte lättvindigt taget. Eftersom det förekommit luddiga och ospecifika påstående avseende Henry Sténsons kompetens, har jag personligen tagit in referenser från tre verkställande direktörer vid börsnoterade företag i svenskt näringsliv, där Henry Sténson arbetat under de senaste 20 åren.

 

Positiva omdömen

Det allmänna omdömet från företagen är att Henry Sténson är helt fokuserad på den grupp han är ansvarig för. Han är en skicklig lobbyist, som kan det politiska spelet och framför allt är politiskt gångbar. Han rör sig vant i maktens korridorer och har ett enormt nätverk som Jägareförbundet kan ha nytta av.
Nedan redovisas de omdömen som givits:

  • En skicklig kommunikatör med stor erfarenhet hur man ska hantera media.
  • Han är en mycket drivande person, ingen förvaltare. Vill alltid framåt i de frågor han hanterar.
  • Lyssnar innan han tar ställning.
  • Räds inte viktiga frågor och är konsensusdrivande i styrelsearbetet, det vill säga att han lägger stor vikt vid att i beslutsprocessen låta alla komma till tals, och se till att beslutsprocessen genomförs på ett sätt så att det inte ska skada framtida diskussioner och beslut.

 

Liknande uppfattning