Läs också Efter kritiken – därför flyttar Jägareförbundet från Skedhult