lördag 22 juni

Opinion

Den klart vanligaste orsaken till att eftersöken på trafikskadat vilt inte klaras upp är att bilisten inte märkt ut olyckplatsen. Foto: Martin Källberg

Låt viltet ligga eller kontakta NVR-samordnaren innan ni gör något vid en viltolycka i trafiken, anser skribenten. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”En vädjan till alla jakträttshavare”

När vi eftersöksjägare anländer till en olycksplats händer det att viltet är borta. Inte på grund av att viltet gått vidare, utan för att det plockats upp av jakträttshavaren som passerat platsen. Jag vill vädja till jägarna att inte ta med sig trafikdödat vilt utan att först ha kontrollerat att olyckan är anmäld.

Som engagerad inom Nationella viltolycksrådet anser jag att det utöver själva eftersöken och att förkorta lidandet för skadat vilt, även är mycket viktigt att arbeta proaktivt mot viltolyckor. Särskilt när det gäller att informera allmänheten om hur man ska agera vid viltolyckor.

Man kan tro att jägare generellt inte behöver någon information om viltolyckor, för de ska ju ha koll på vad som gäller.

Och det stämmer nog att de flesta vet hur man ska agera vid en viltolycka. Men det finns utöver det några saker jägare och jakträttshavare bör få veta och tänka på. Sådant som skapar stora problem för oss som verkar inom Nationella viltolycksrådet, NVR.

 

Plockat upp vilt

När vi anländer till en olycksplats eller letar efter olycksplatsen hittar vi ofta inte något vilt trots att det borde finnas. Om vi kan konstatera olycksplats och inget vilt återfinns, så ska eftersök genomföras.

Emellanåt har det hänt, att jakträttshavare kört förbi en olycksplats på sin jaktmark och då plockat upp trafikdödat vilt.

Säkert utan att mena något illa, då man tänkt att man städar undan viltet direkt, vilket jag kan förstå.

 

Mycket tid

Det innebär emellertid att vi som arbetar med eftersöken får lägga enormt mycket tid och resurser på att leta efter något som inte existerar.

Hittar vi hår eller blod där djuret legat tror vi att djuret gått undan och påbörjar naturligtvis ett eftersök. Ett eftersök som inte behövs då djuret redan är bortplockat.

Detta kan undvikas genom att kontrollera om olyckan är anmäld hos polisen eller med NVR:s samordnare för viltolyckor i kommunen.

 

En vädjan till jägarna

Jag vill nu vädja till alla jakträttshavare: I det fall man finner ett påkört vilt utmed vägen på sin jaktmark, plocka inte bort det utan att först kontrollera med polisen eller NVR-samordnaren om olyckan är anmäld.

Om olyckan är anmäld är säkert eftersöksjägare på väg till platsen, och kan då i tid få information om att viltet är borttaget.

Är olyckan däremot inte är anmäld ska den anmälas. Detta eftersom det är av stor vikt att även smitningar blir noterade. Genom det kan någon som i efterhand ringer in olyckan lagföras. Det är också viktigt att få rätt siffror över antalet viltolyckor som inträffar.

Tack för hjälpen på förhand, alla jakträttshavare.

 

Robert Ålrud 

Samordnare NVR Skara

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.