måndag 22 april

Opinion

I hägn Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Debatt: ”Rovdjursföreningen har inte rätt till miljonbidrag”

Vilket av Sveriges 16 miljökvalitetsmål hoppas Naturvårdverket uppnå genom att sponsra Svenska rovdjursföreningen med miljontals kronor per år? Bidrag som motsvarar mer än fyra gånger så mycket som föreningen drar in i medlemsavgifter per år.

För drygt åtta år sedan ifrågasatte jag i ett inlägg här på Svensk Jakts debattsida Naturvårdsverkets mycket stora pengaöverföringar till Svenska Rovdjursföreningen.

Under en period på sju år hade då tjänstemännen på Naturvårdverket pumpat in över 7.500.000 kronor i en förening med mindre än 4.000 fullbetalande medlemmar.

3.125.000 kronor av överföringarna hade varit öronmärkta för att ”sprida information och förmedla fakta om rovdjur” med målet att minska motsättningar i rovdjursfrågor. Jag bad Naturvårdverket svara på om de var nöjda med de resultat som uppnåtts.

 

Flödet avbröts

Efter inlägget avbröts flödet av bidrag till föreningen under några år (två) för att till min förvåning återupptas fem år senare då föreningen mottog 83.000 kronor.

2019 ökades bidragen från Naturvårdsverket under rubrikerna organisations- respektive stängslingsbidrag till totalt 234.000 kronor (allt enligt föreningens egna dokument).

 

Bidrag igen

Den 11 februari i år läser jag på Svenskjakt.se att Naturvårdsverket igen överväger att tilldela Rovdjursföreningen över 4.000.000 kronor per år. ”Svenska rovdjursföreningens ansökan (på totalt 12.600.000 kronor fördelat över tre år) är fortfarande under beredning”, säger enhetschefen på Naturvårdsverket i intervjun.

 

Fyra gånger

Naturvårdsverket har ansvar för att, på regeringens uppdrag, ”fördela bidrag till svenska ideella föreningar vars huvudsakliga syfte bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen”, enligt Naturvårdsverkets hemsida.

Jag har studerat samtliga Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Ingenstans finns något mål där en förening med ett ensidigt fokus på ett fåtal stora rovdjur, samtliga i växande eller stabila stammar som överstiger kraven för gynnsam bevarandestatus, och arbetsmetoder som Naturvårdsverket redan 2013 ansåg tvivelaktiga, kan komma i fråga när det gäller bidrag överhuvudtaget.

Än mindre bidragsnivåer som motsvarar mer än fyra gånger så mycket som föreningen drar in i medlemsavgifter per år.

 

Väntar på beslut

Jag väntar med spänning på Naturvårdsverkets tjänstemäns beslut och kommer, om de beslutar sig för att igen ösa miljoner över Svenska rovdjursföreningen, studera deras motivering mycket noga.

Medan jag väntar på tjänstemännens beslut ska jag försöka reda ut hur föreningen finansierades under de åren Naturvårdsverkets sponsring uteblev.

 

Mats S Johansson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.