måndag 20 maj

Opinion

Debatt: ”Beslut om medel för information sker på regional nivå”

I Sverige har vi numera en regionaliserad viltförvaltning. Påverkan och beslutsfattande över den statliga rovdjursförvaltningen ska ske lokalt och regionalt och ligga nära dem som är berörda av besluten.

I artikeln ”Kan Rovdjursföreningens propaganda kallas fakta” hänvisar debattören till ett gammalt system för bidrag till information som inte längre är aktuellt. Ett system som är utvärderat och nedlagt.

Det ingår i Naturvårdsverkets adaptiva arbetssätt att utvärdera och göra förändringar när vi fått ny kunskap och vi har nu ett nytt system. Det viktiga är att blicka framåt och söka lösningar.

 

Fördelar medel

En av Naturvårdsverkets uppgifter är att stödja länsstyrelserna i regionaliseringen av viltförvaltningen. Naturvårdsverket ansvarar för att fördela statliga medel för att informera om rovdjur.

Det nuvarande syftet med medlen är att öka kunskapen och främja förståelsen bland organisationer och allmänheten för rovdjuren och förvaltningen av dem.

Naturvårdsverket fördelar därför numera bidrag för information om stora rovdjur till länsstyrelserna och de två rovdjurscentra som finns i Orsa respektive Järvsö.

Länsstyrelserna som arbetar regionalt ansvarar för att bidragen används på bästa sätt i respektive län, antingen genom att delas ut till olika ideella organisationer eller genom att länsstyrelserna själva sprider information och kunskap om rovdjuren i det egna länet.

De två rovdjurscentra finns till för att förmedla saklig och objektiv information om de stora rovdjuren.

 

Nyanserad debatt

En av de stora utmaningarna i den konfliktfyllda rovdjursförvaltningen är att få en nyanserad och kunskapsbaserad debatt och dialog om förvaltning av de stora rovdjuren. En debatt och en dialog som kan bidra till att föra frågan framåt.

Här är det viktigt att alla perspektiv kommer fram. Vår förhoppning är att informationsmedlen ska bidra till detta.

Sara Hommen

Chef sektionen för naturskydd och artförvaltning
Naturvårdsverket

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.