söndag 5 december

”Svenska Jägareförbundet överger Skedhult”

På Skedhult finns idag Jägareförbundets personal i Jönköpings län, på bilden en av flyglarna. Debattören kritiserar Jägareförbundets beslut att flytta personalen till Hulukvarn i Jönköping. Foto: Jan Henricson

Svenska Jägareförbundet ska flytta sin personal från Skedhult till Jönköping. Det skulle vara klädsamt om förbundsstyrelse gav sin syn på lämpligheten att flytta personal från den egna länsorganisationens jakt- och viltvårdscenrum Skedhult till Hulukvarn arena, och därmed liera sig med en av landets vapenhandlare.

”Efter MP:s sorti kan regeringen göra om och göra rätt”

Den politiska superonsdagen den 24 november 2021 förde bland annat med sig att Socialdemokraterna lösgjordes från regeringssamarbetet med Miljöpartiet. Det innebär nya möjligheter, inte minst för viltförvaltningen.

”Konsekvenser för jägare måste också övervägas”

Mitt ansvar är att se till att ledamöterna får den information som de behöver för att göra sina politiska överväganden. Det handlar om juridiken kring olika handlingsalternativ, men i lika hög grad om alternativens konsekvenser för berörda intressenter, som till exempel jägare, skriver Renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson i en debattartikel.

”Tala klarspråk om rovdjuren”

Ska vi ha en chans att komma till rätta med problemen rovdjuren orsakar är det hög tid att tala klarspråk. Det kräver att ord som nog och bör omgående ersätts med ska och måste.

”Snabba cash och medlemsjakten”

Vill man framåt är det bra att titta bakåt, annars kommer man kanske inte fram, då det finns faror längs vägen. Svenska Jägareförbundet var tidigare mer av viltets företrädare och därtill också folkbildande på området, i en organisation som då det begav sig hade långt fler medlemmar än i dag.

”Nu skapas valfläsk av riksdagsförslagen”

Med en lång rad så kallade tillkännagivanden har riksdagen under mandatperioden försökt få regeringen att genomföra folkets vilja. I stort sett inget har hänt. Nu kommer antagligen regeringen (läs: S) att använda vissa av dessa förslag i sin egen valkampanj. Som valfläsk.

”Snåla inte på att kalka försurad natur”

Sveriges natur blir mer och mer försurad på grund av indragna pengar för kalkning. Det borde vara en självklarhet för regeringen med en biolog som vice statsminister att öppna pengasäcken för kalkning av försurade land- och vattenområden.

”Lättnaden för att inneha ljuddämpare är inte tillräcklig”

Regeringens proposition ”Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare” hanteras nu av riksdagen. Lättnaden utgörs i propositionen av att ljuddämpare likställs med ammunition i stället för skjutvapen – vilket är fallet i dagens lagstiftning.

”Älgen hotas knappast av utrotning”

Sverige är ett av världens älgtätaste länder med närmare 350.000 djur. Påståendet att älgen är utrotningshotad tror jag att få skogsägare som drabbats av betesskador ställer sig bakom.

”Regeringen sviker och nonchalerar väljarna”

Regeringen negligerar gång på gång riksdagens beslut utan att det får några följdverkningar. Det är anmärkningsvärt att riksdagsledamöterna inte reagerat kraftfullt, när resultatet av deras arbete helt nonchaleras av sittande regering.

”Skogsbolagen har lyckats”

Uppenbarligen har man i Härjedalen lyckats med det som skogsbolagen vill – att utrota älgen.

”Riksdagsbeslut om vargen måste följas”

Det är inte rimligt att Naturvårdsverket sätter egna mål för en hälsosam vargstam, när riksdagen tydligt tagit ställning och fattat beslut. Under kommande jakt tillåts 33 vargar skjutas, trots att antalet vargar i dag överskridit riksdagens beslut på 170–270 vargar i Sverige.

”Staten ska stå för vargens kostnader”

Jag tycker att det är självklart att staten ska ta alla kostnader som vargen orsakar.

”Katastrofen för älgstammen kan komma väldigt fort”

I höst har det blivit allt tydligare att Härjedalens älgstam börjar bli väldigt gles. Tittar man till exempel på älgobsen för Härjedalens älgförvaltningsområde för innevarande jaktår, ser man att minskningen av observerade älgar per mantimme på tre år är så mycket som 34 procent.

”Vi måste kräva ersättning för förluster på grund av vargen”

Nu börjar skadeläget på grund av vargförekomst blir allt tydligare. För markägare, jägare, bärplockare och friluftsmänniskor i största allmänhet. Jaktmarkerna blir i princip värdelösa när löshundsjakten omöjliggörs.

Den juridiska processen mot Karl Hedin har nu pågått i mer än tre år.

”Ännu ett dystert jubileum är passerat”

Det totala haveri i rättsapparaten som drabbat Karl Hedin tycks efter mer än tre år gå mot sitt slut. Det är dags att ställa frågan vad som måste göras för att inte andra oskyldiga jägare ska utsättas för miljöåklagares och miljöpolisers politiskt färgade aktioner.

”Rådande jaktpolitik gör älgen värdelös”

Den rådande jaktpolitiken gör älgen värdelös. Ingen är rädd om något som saknar värde. Bilden som sprids av skogsbolagen är att älgen verkligen är ett hot. Det är så otroligt märkligt då Sveriges 300.000 älgjägare ser älgen som en av de största viltresurser vi har.

”Folkrätt och människovärde åsidosätts i fjälljaktutredning”

Direktivet till utredningen av rennäringslagen är utformat för att avskaffa fjälljakten som vi känner den i dag. Utredarna har fått i uppdrag att ta reda på vilka områden samebyarna har/ska ha ensamrätt till, inte om de ska ha ensamrätt.

”Har älgen en framtid i Sydsverige?”

Sjunkande kalvvikter, sämre reproduktion, sämre med älg, ett varmare klimat och vargar som etablerar revir. Det finns anledning att fundera över vad som händer med älgjakten i södra Sverige i framtiden.

”Älgkött med fadd eftersmak”

Vad är okej och inte okej med hundpejl och andra tekniska hjälpmedel i jakten? Är det numera vanligt förekommande att hundföraren dirigerar skyttarna till lämpliga pass? Älgköttet riskerar att få en fadd eftersmak.

Senaste nytt

Redskapsboden!

Mest läst

Mina artiklar
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram