onsdag 22 november

Opinion

”Miljöpartiet styr regeringens jaktpolitik”

Ska miljöpartister och socialdemokrater ta ifrån Jägareförbundet delar av det allmänna uppdraget, för att istället dela ut jägarnas pengar till andra organisationer, undrar debattören. Här en bild från när personal från Jägareförbundet informerar ledamöterna i viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län om vilt och viltfoder. Foto: Jan Henricson

Ska miljöpartister och socialdemokrater ta ifrån Jägareförbundet delar av det allmänna uppdraget, för att istället dela ut jägarnas pengar till andra organisationer, undrar debattören. Här en bild från när personal från Jägareförbundet informerar ledamöterna i viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län om vilt och viltfoder. Foto: Jan Henricson

Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Stina Bergström föreslog nyligen att Svenska Jägareförbundet ska fråntas det allmänna uppdraget om viltvård. Efter att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht uttalat sig i frågan är det uppenbart att det är Miljöpartiet som bestämmer över regeringen i jaktfrågor.

När vi utmanar varandra på skjutbanan lär vi oss att känna våra begränsningar, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

”Vi jägare tar sikte på nya mål”

Tidigare i år beslutades det om en ny träffbild för älgfiguren, med en mindre målbild än tidigare. När vi medlemmar i Jägareförbundet vågar ställa höga krav på oss själva på skjutbanan tror jag vi kommer att nå nya höjder på skjutbanan, men dessutom inom inte helt väntade områden.

Foto: Lars-Henrik Andersson

”En utmaning till jägarnas organisationer”

Det finns alltid mer att vinna på samarbete än konkurrens, i synnerhet när man driver gemensamma frågor. Jag vill se ett samarbete mellan de två jägarorganisationerna.

Bara att hålla vargstammen konstant kommer att kräva att vi tar bort cirka 150 om året. Vem som helst borde kunna inse att någon sådan jakt aldrig kommer till stånd under rådande förhållanden och avtal, skriver debattörerna. Foto: Olle Olsson

”Kaos hotar – vargens skyddsklass måste ändras”

Är det inte dags att acceptera att Naturskyddsföreningen med flera har lagstöd för sina överklaganden och att Sveriges regering och riksdag inte kan överrida ingångna internationella avtal? Nu är det hög tid att börja jobba för en förändring av Art- och habitatdirektivet eller att få vargens skyddsklass ändrad.

En foderspridare med en åtelkamera. Det är hög tid att kravet på tillstånd för att sätta upp åtelkameror slopas, anser debattören. Foto: Jan Henricson

”Slopa krav på tillstånd för åtelkameror”

Länsstyrelsen uppskattar att det finns mellan 1.000 och 2.000 åtelkameror uppsatta i Uppsala län. Samtliga saknar tillstånd. Oavsett förenklingar av regelverk kommer dessa att finnas kvar. Det är hög tid att tillståndskravet slopas.

Varför ska jag betala det statliga jaktkortet när inte staten sköter sitt åtagande utan tillåter en okontrollerad tillväxt i vargstammen, undrar debattören. Foto: Olle Olsson

”Nu får det vara nog”

Karl-Erik Nyberg är mycket kritisk till hur politiker och myndigheter hanterar vargfrågan, och han tycker inte att Jägareförbundet agerar tillräckligt kraftfullt för att få till en förändring. Nyberg får svar direkt av Torbjörn Lövbom i förbundets rovdjursråd.

”Stötande statlig finansiering av varglobbying”

Nyligen avslöjades att Naturvårdsverket gett tre miljoner kronor till Naturskyddsföreningen i ett projekt för att pröva lagligheten i riksdagsbeslutet om förvaltningsjakt på varg. Man kan tycka vad man vill om vargjakten, men att intresseorganisationer får betalt av staten för att lobba emot demokratiskt fattade beslut är anmärkningsvärt.

Foto: Lars-Henrik Andersson

”Viltkött finns ofta i större butiker”

Per Stenquist skriver i debattartikeln ”Det finns ju ändå inte inget älgkött i butiken” att han kämpat en livslång kamp för att få tag i viltkött utan att lyckas. Han har uppenbarligen inte kollat speciellt noga i affärerna, för där finns vilt av alla möjliga slag.

Det är en fråga om att vilja och att ha modet att förändra, skriver debattören. Foto: Christian Creutz

”Dags att bryta rovdjuren ur direktivet”

Europaparlamentet har nyligen, otroligt nog, röstat nej till en modernisering av Art- och habitatdirektivet. I denna moderna dynamiska sammanslutning som EU är, är det märkligt att ett direktiv som så kraftigt inverkar på människornas vardag inte går eller får förändras för att möta dagens krav.

Insändarskribenten menar att det finns ett bra om än inte billigt sätt att få tag på viltkött. Att börja jaga. Foto: Jan Henricson

”Sluta gnälla och börja jaga”

I debattartikeln ”Det finns ju ändå inget älgkött i butiken” beklagar sig Per Stenquist över att han inte får tag i viltkött. Tråkigt att du inte haft tillgång till viltkött under ditt liv. Själv äter jag nästan bara vilt när det kommer till rött kött. Och ja, jag jagar själv.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget