söndag 10 december

Opinion

”Hårda tider för jägare i dessa dagar”

Det är tufft att vara jägare nu för tiden. Då menar jag ekonomiskt, för det är ju fortfarande roligt att jaga.

2 juli 2021

”Märkligt agerat av länsförbund i viktig fråga”

Jag är en enkel liten medlem som inte har en aning om varför ombuden från mitt länsförbund röstade som de gjorde i valet av ny ordförande i Svenska Jägareförbundet. Är det en strategi i arbetet att inte informera?

30 juni 2021

”Brist på respekt för valberedningen”

När man läser referatet från Jägareförbundets senaste årsstämma kan man inte annat än bli både snopen och förbannad. Så hanterar man inte en så viktig fråga som val av ny ordförande i en förening av vilken sort det vara månde.

26 juni 2021

”Ta medlemmarna på allvar – de är förbundet”

En av de allra viktigaste målbilderna i Jägareförbundets projekt ”Jakten på framtiden 2024” var medlemmarna. Att vi skulle bli fler. Att vi skulle känna oss stolta över att vara jägare och medlemmar. Att medlemmar skulle känna sig delaktiga, och därmed vilja rekommendera andra att bli medlemmar.

24 juni 2021

”Jag vill inte ha politiska motiv i mitt förbund”

Jägareförbundet ska vara opolitiskt, och jag vill inte välja sida i politiken oftare än vart fjärde år – och då i allmänna val.

23 juni 2021

”Mycket driver runt i verklighetens malström”

Regeringskris, Jägareförbundskris, världsomspännande pandemi och i min värld den absurda situationen i Hedinfallet som jag på nära håll följt i tre år vid det här laget. ”De é mycke nu!”

22 juni 2021

”Den viktigaste frågan är obesvarad”

Demokratins grundprincip är nerifrån och upp. Förtroendevalda tillvaratar och genomför medlemmarnas idéer och förslag. I Jägareförbundet är det ofta tvärt om. Förslag kommer uppifrån och förankras neråt.

22 juni 2021

”Subventionerade trikintester gör ingen skillnad”

Regeringen har nu bestämt sig för att strö ut lite pengar till jägarna. Trikinproven ska subventioneras. Jag tror att det kommer att i stort sett kvitta.

21 juni 2021

”Saknas respekt för grundläggande föreningsdemokrati?”

Ingen medlem i Svenska Jägareförbundet har kunnat undgå det totala haveriet inför och vid valet av ny förbundsordförande.

21 juni 2021

”Älgen, vargen och mångfalden”

Mångfalden är viktig för oss alla. De stora skogsbolagen instämmer och har till skillnad från de flesta jägarna till och med en förlåtande inställning till vargen. Men när gäller älgen tas inte dessa hänsyn.

20 juni 2021

”Olika, inte rätt eller fel”

Jag har svårt, mycket svårt att ta ställning i det som sker i Jägareförbundet just nu. Varför? För jag vet helt enkelt inte vad som sker eller varför. De som vet kniper som musslor.

18 juni 2021

”Jägarkåren är ingen kriminell organisation”

I riksdagens justitieutskott ligger ett förslag om avlyssning där bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna finns med som förslagsställare. Med detta verktyg kan man ringa in kriminella organisationer och det är bra. Men man bör skriva in en juridisk avgränsning vad gäller jägarkåren.

17 juni 2021

”I efterdyningarna av ett skeppsbrott”

Om man blir stor och stark ska man även vara ödmjuk inför sitt uppdrag. Det spelar ingen roll hur stort ett förbund är. Med en ledning utan förtroende från sina medlemmar är man inget. Ett förtroende kan man dessutom inte be om i debattartiklar, det kommer när man gjort sig förtjänt av det.

16 juni 2021

”De nya älgjaktföreskrifterna försenas”

Efter kontakt med Naturvårdsverket, för att få en liten redovisning om den uppdatering av föreskrifterna kring vår älgjakt och som var planerad på Naturvårdsverket våren 2021, får jag beskedet att de är försenade.

16 juni 2021

”Mitt Jägareförbund måste steppa upp för den svenska jakten”

Oavsett det rådande läget och individuella personers ageranden inom Jägareförbundet ser jag ingen annan väg framåt än att vi nu måste steppa upp. Vi måste agera bättre för att stå upp för den svenska jakten, skriver Daniel Widman, vice ordförande i Jägareförbundet Norrbotten.

15 juni 2021

”Oacceptabelt att själv bli avlyssnad – vill ändå lyssna på andra”

Om inte politikerna tydligt definierar vad som är ett kriminellt gäng är det högst sannolikt att de utökade befogenheterna att använda hemliga tvångsmedel som telefonavlyssning kommer att sättas in mot jägare.

15 juni 2021

”Svenska Jägareförbundet och framtiden”

Jägareförbundets årsstämma är klar, och det är en tragisk historisk händelse som kommer att svarta ner förbundets styrelse under lång tid.

14 juni 2021

”Direkt hänvisning till jägare för ökad avlyssning”

Moderaternas Johan Forssell menar i en replik på mitt inlägg, att farhågan om att jägare skulle kunna bli föremål för den avlyssning av personer som inte är misstänkta för brott är en konspirationsteori. Han missar där att förslaget från början stammade ur en vilja att komma åt just jägare.

13 juni 2021

”Det finns bara förlorare i det här”

Det är med sorg i hjärtat jag tar del av referat och artiklar från Svenska Jägareförbundets årsstämma.

11 juni 2021

”Vårt förslag är ingen ’Lex Hedin’”

Det är välkommet att Tom Silverklo (C) lyfter rättssäkerhetsperspektivet i frågan om avlyssning. Men han blandar ihop korten och håller inte reda på fakta. Moderaternas förslag är helt och hållet riktade mot kriminella gäng – jägare träffas överhuvudtaget inte. Det skriver Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell i en replik på Tom Silverklos (C) debattartikel ”Rättssäkerhet är grunden i en demokrati”.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget