måndag 28 september

Opinion

”Att sitta på älgpass är inte jakt”

Att sitta på ett älgpass är inte jakt, anser debattören som förordar jakten med löshund. Foto: Jan Henricson

Att sitta på ett älgpass är inte jakt, anser debattören som förordar jakten med löshund. Foto: Jan Henricson

I stället för att ha många passkyttar förordar jag att älgjakten bedrivs i tvåmannalag med hund. Passkyttar som inte får plats att följa med en hundförare får skaffa och underhålla en älghund själva, och passar inte detta kan man se sig om efter andra intressen.

Bökande vildsvin förstör årligen stora mängder spannmål.

”Möjliggör försäljning av vildsvinskött”

Moderatkvinnorna ser problem med vildsvinsskador i jordbruket, trafikolyckor och en ökad otrygghet till följd av den fortsatt ökande vildsvinsstammen. För att stimulera till ökad jakt behövs enklare regler vid småskalig försäljning av vildsvinskött.

”Hur kan det behövas så många fler vargar här än exempelvis i Yellowstone”, frågar sig skribenten.

”Trovärdigheten är i botten”

Nu har rapporten om hur många vargar som ska finnas i Sverige för att GYBS ska vara uppfyllt presenterats. Minst 600 och helst 1.700, konstateras det. Hur kan det behövas så många fler vargar här än exempelvis i Yellowstone som brukar framhållas som ett lysande exempel?

”En tysk idé värd att ta efter”

Tyskarna jobbar tydligen med Jagdschneisen, stråk i säden, majsen eller rapsen där man sår in klöver eller annan lämplig växt för att underlätta jakten. Något som kan vara värt att ta efter i Sverige.

Vi jägare behöver visa på allt positivt vi gör för vilt- och naturvård och vi kan gärna ta i så vi nästan spricker, anser skribenten.

”Inför skottpengar på jantelagen”

Uttrycket ”eget beröm luktar illa” och som används som rubrik i en insändare av Erik Nyman på svenskjakt.se, är att betrakta som en av de mer extrema och destruktiva tillämpningarna av jantelagen.

”Eget beröm luktar illa”

Måste man näst intill tävla om vem som haft störst utlägg för att hjälpa de vilda djuren när de har det svårt? Som liten fick man lära sig att eget beröm luktar illa.

”Hur kom vargen hit?”

För över två månader sedan fick jag budskapet: vi har en halvtam varg gående i Västra Götaland. Hur kom den till våra trakter?

Att det bara är jägare som hjälper viltet när djuren har det svårt stämmer inte, anser insändarskribenten. Foto: Jan Henricson

Vi är flera som matar viltet

I krönikan Bara jägarna står upp för vilt i nöd på svenskjakt.se sägs det att ingen annan än jägarna bryr sig om de vilda djuren när de har det svårt i snö och kyla. Det stämmer inte.

”Att skilja på sak och person”

Debatten som uppkommit efter Jägareförbundets Norrbottens överflygning av det för småviltjakt avlysta området inom Girjas sameby är märklig ur flera perspektiv.

”Minimal förändring för vapenägare möjlig”

Implementeringen av vapendirektivet kan genomföras på ett sätt som innebär en minimal förändring för landets 600.000 legala vapenägare. Detta är möjligt om en enig riksdagsmajoritet beslutar det. Frågan är för viktig för att bli föremål för strider mellan våra politiska partier.

”Vi jägare ska inte vara rädda för att syna beslut”

Bara den massiva kritik som länsstyrelsen riktat mot Jägareförbundets inventering av renar på avlysta marker inom Girjas sameby visar att det finns all anledning att syna myndigheternas beslut även i fortsättningen.

”Mycket men ändå lite pengar”

I debattartikeln ”Är hackspettar och vargar viktigare än människor?” sägs att det läggs alldeles för mycket skattepengar på exempelvis den vitryggiga hackspetten. Vid en jämförelse är det en liten summa.

”Försvunna insekter ett stort problem”

Ett verkligt problem i naturen är att insekterna minskar i stor omfattning. Det här är ett miljöproblem som diskuteras alldeles för lite.

”Är hackspettar och vargar viktigare än människor?”

Regeringen satsar via Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningar mångmiljonbelopp på att bevara, skydda och återinföra arter som anses vara utrotningshotade. Men vad är en utrotningshotad art, egentligen? Vem fastställer det?

”Tack Jägareförbundet Norrbotten!”

Tack Jägareförbundet i Norrbotten för att ni tar initiativet till den kontrollfunktion som länsstyrelsen borde anse vara obligatorisk vid samtliga ansökningar från samebyar om avlysning och förbud mot vistelse på svensk mark.

”Högst ovetenskapliga reflektioner från en folkbildare”

Vår jaktvårdskrets har en styrelse som har suttit sedan 1705. Det är bra, det ger stadga och minimalt med utrymme för konstiga nymodigheter. Posterna har liksom gått i arv och vi gör som vi alltid gjort.

Vinterjakt på älg. Foto: Lars-Henrik Andersson

”Vad betyder närproducerat, egentligen?”

Maten som serveras på kommunens skolor är närproducerad. Älgstammen förvaltas lokalt. Fina och positiva ord, men det är svårt att veta vad som menas.

”Den stora blåsningen – vargen är inte utrotningshotad”

Undertecknad har under många år förvånats över att så många gått på myten om att vargen är en utrotningshotad art, som kan räddas genom att man återintroducerar den i de svenska skogarna. EU:s art- och habitatdirektiv, som kommit till för skyddandet av utrotningshotade djurarter, används som påtryckningsmedel för Projekt varg.

Viltet som blir påkört är aldrig skyldigt till att olyckan inträffar. Det är bilisten som har det ansvaret, skriver debattören. Foto: Mari Ermeland

”De vilda djuren har inga skyldigheter”

De senaste åren har de vilda djuren fått ansvaret får att trafikolyckorna ökat. Detta finner jag mycket märkligt. Djuren har ingen väjningsplikt när dom går över en väg, det har trafiken. Det är ingen rättighet att framföra ett fordon.

Samhället måste skydda medborgarnas lagliga rättigheter som exempelvis jakt, anser skribenten. Foto: Lars-Henrik Andersson

”Skydda landsbygdens lagliga rätt”

Menar staten verkligen allvar med målsättningen med att hålla ihop hela landet? Det sticker i ögonen på mig och säkert många andra när vi människor på landsbygden hindras från att genomföra det man har laglig rätt till. Vi ser det bland annat när jägare utsätts för hot och sabotage.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget