tisdag 18 februari

Opinion

”Fler ungdomar ska välja naturbruk”

Debattörerna vill stärka naturbruksgymnasierna och arbeta för att fler elever ska söka sig till utbildningar inom naturturism. Bilden är från en utbildningsjakt för naturbrukselever i Osby. Foto: Jan Henricson

Landsbygdens gröna näringar behöver stärkas och naturbruksgymnasierna är en del av detta. Naturturismen är en bransch som växer och som är viktig för hela Sverige. För att besöksnäringen ska kunna fortsätta utvecklas behöver vi ha utbildningar som möter behoven av kompetens på rätt sätt.

”Dålig förvaltning av vårt lilla högvilt”

Där jag bor och jagar i norra Västerbotten har vi tre månaders jakt på råbock innan övriga rådjur blir lovliga. Jag kan inte förstå hur detta kan anses vara en uthålligt bra förvaltning av vårt lilla högvilt, och undrar hur Jägareförbundet ser på jakttiderna för rådjur.

”Ett kulturarv att vårda och bevara”

Vargjakten startar som planerat. Men de 24 vargar som jakten omfattar är alldeles för få. Tyvärr kan eller vill inte de som befinner sig i bevarandeorganisationer förstå detta. Förhoppningsvis blir beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen prejudicerande och att värnarsidan kommer till insikt.

”Är landsbygden inte ett prioriterat område?”

Skolverket hävdar att det inte finns någon anledning att behålla naturturismen som inriktning vid landets naturbruksgymnasium. Detta beslut bygger på ett antal tveksamma argument som vi ifrågasätter, skriver de fyra allianspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

”Hotad gymnasieutbildning för våra ungdomar – när ska vi fråga dem vad de tycker?”

Skolverket vill förändra naturbruksskolorna. Men debattören undrar vem som har frågat vad ungdomarna tycker.

”Odugliga direktiv hyllas av Naturvårdsverket”

Att de otidsenliga art- och habitatdirektiven inte ses över beskrivs av Naturvårdsverkets Björn Risinger som ett ovärderligt beslut för Europas natur. Att en generaldirektör jublar när förutsättningarna att uppfylla riksdagens beslut försvåras är anmärkningsvärt.

Vargforskare: ”Att förstå är inte att ursäkta”

Torbjörn Nilsson på Svenska Rovdjursföreningen, SRF, är skeptisk mot den forskning som bedrivits på Sveriges lantbruksuniversitet om illegal jakt, som man menar ursäktar företeelsen. Men för att få bukt med den illegala jakten måste vi undersöka vad som ligger bakom den.

Rovdjursföreningen: ”Symposiet kunde bli ett PR-jippo”

I en krönika som publicerats på svenskjakt.se undrade reportern Olle Olsson varför Svenska Rovdjursföreningen valt att inte delta i ett symposium om illegal jakt i förra veckan. Vi var inte med därför att symposiet kunde bli ett PR-jippo för illegal jakt.

WWF: ”Vi fick ingen inbjudan”

UPPDATERAD TEXT Med anledning av en krönika publicerad av Svensk Jakt den 4 december svarar Världsnaturfonden WWF – och får svar direkt av Svensk Jakts Olle Olsson. Inlägget har även uppdaterats med ett inspel från SLU:s Hans Peter Hansen.

”Stadsbor måste lära sig leva med gatuvåldet”

När vi i tv på tidigt 1970-tal såg och hörde Anders Bjärvall på Naturvårdsverket redogöra för Projekt varg var det väl inte någon vettig människa som förstod vilka krafter och vilka stora ekonomiska resurser som fanns för att återföra vargen i markerna.

”Jordbruksverkets äventyrar regeringsbeslut”

Jakten på statens marker i fjällen är en resurs och en möjlighet som alla svenska jägare värnar om. Därför har jägarna varit missnöjda med invasionen av utländska jägare under jaktens första veckor. Istället för öppna fjäll blev det stängda områden med hänvisning till ett alltför högt jakttryck. De svenska jägarna har ofta blivit utestängda, till förmån för utländska jägare.

Jordbruksverket svarar om fjälljakten

Jordbruksverkets Niclas Purfürst menar att Svensk Jakt vilseleder jägarkåren. Han får svar direkt av reporter Bernt Karlsson.

”Inga älgpass längs allmänna vägar”

Jag jagar älg varje år sedan många år tillbaka – både i norra och mellersta Sverige. Trivsam jakt och bra jaktkamrater förgyller detta, men det finns alldeles för många onödiga och rent av farliga vägpass

”En fantastisk symbol för älgvården”

Tjuren på bilden ovan har jag fotograferat regelbundet i sju år vid det här laget. Han är nio och ett halvt år gammal och sannolikt Östergötlands äldsta frilevande älgtjur. Mr Big, som vi kallar honom, är en fantastisk symbol för vårt projekt Älgvård på Östgötaslätten, och mycket mera värd i skogen än i frysboxen.

”Vågar inte folk säga vad de tycker om varg?”

Efter fackeltåget 12 november finns vissa saker som snurrar i mitt huvud.
Hur lat är egentligen svensken? Är verkligen tv-soffan så inbjudande mjuk, eller är folk bara rädda för att säga vad de tycker om vargen?

”Vargvärnarna bryr sig inte om andra”

Det är vår demokratiska rättighet att överklaga vargjakten, skriar vargvärnarna frenetiskt. Visst är det sant att det finns en viss rätt att överklaga beslut i en demokrati, men samtidigt finns det inget krav på att det ska göras, vilket värnarkåren tycks ha fått om bakfoten.

”När den enes verklighet blir den andras myt”

Jag ser på Naturskyddsföreningens Facebooksida att Johanna Sandahl, Carolina Klüft och resten av föreningens styrelse önskar avliva nio myter om varg när de hälsar på släkten på landsbygden.

”Juridiska krumbukter kring utebliven skyddsjakt”

Nya krumbukter i juridikträsket runt vargförvaltningen kan skönjas bakom beslutet att inte tillstyrka skyddsjakt på vargar inom Blybergsreviret i Gävleborg. Där har tre jakthundar dödats under ett knappt år och dessutom har en hund försvarats under en pågående vargattack med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen.

”Jakten på legala vapen fortsätter”

Jakten på de legala vapnen som aldrig har använts i brottsliga sammanhang fortsätter och jag som laglig vapenägare ska anses skyldig tills motsatsen bevisats. När jag tog jägarexamen var det tvärtom.

”Ovetenskapliga motiv bakom Projekt Varg”

Det främsta argumentet som används av de som vill att vi ska ha frilevande varg är att vi genom att återintroducera varg hjälper till med att rädda en utrotningshotad djurart. Men vargen är mycket långt ifrån att hotas av utrotning.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget