söndag 25 februari

Opinion

”Aldrig har så mycket förstörts av så få”

Byt ut två och flytta ett litet ord ur det berömda citatet ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket” och Winston Churchill beskriver inte längre Royal Air Force insatser under andra världskriget, utan Rovdjursföreningens inverkan på svensk rovdjursförvaltning.

3 september 2021

”Kunskap om jakt är lätt att bära”

Statistiken från Trafikverket brukar visa att cirka 50 procent av de som gör teoriprovet för körkort kuggar. Det är det ingen som direkt bråkar om. Varför skulle det vara lättare att klara teoriprovet för jägarexamen, som innefattar ett minst lika stort ansvar?

2 september 2021

”Karl Hedins vapenförbud bryter mot rättsstatens principer”

Snart inleds älgjakten för landets nästan 300.000 jägare. Dock inte för företagsledaren Karl Hedin. Eftersom Polismyndigheten vägrar lämna tillbaka Hedins vapen ser det ut som om även denna jaktsäsong är förstörd, för fjärde året i rad.

2 september 2021

”Att få överklaga är en del av demokratin”

Vad Bengt Stor från Rättviks jaktvårdskrets verkar missa i debattartikeln ”Sätt stopp för ständiga överklaganden av rovdjursjakt” är att vi lever i ett demokratiskt samhälle.

1 september 2021

”Att ta jägarexamen kräver energi, tid och engagemang”

Jägarexamens digitala prov är inte svårt för den som är påläst och förstår sammanhanget. Dessutom erbjuds hjälp om det finns lässvårigheter, vilket är proffsigt. Men det gäller att satsa energi, tid och engagemang.

31 augusti 2021

”Jäklas inte med jägarexamenseleverna”

Det är en vanlig vanföreställning att det är fel att lära sig genom att läsa gamla tentamina, vilket ansvariga för jägarexamens teoriprov uttalat i Svensk Jakts artiklar. Det bör vara tvärtom!

27 augusti 2021

”Ett för svårt jägarexamensprov missar målet”

Ingen har påstått att de som tagit jägarexamen innan det digitala provet genomfördes är dåliga jägare. De som nu kämpar för att få sin examen med ett alldeles för svårt teoriprov förtjänar inte att behandlas på detta sätt.

26 augusti 2021

”Även praktiker måste kunna klara jägarexamen”

Jan Svensson har jobbat hårt för att klara jägarexamens teoretiska del. Trots en ambitiös studieplan och hjälp av utbildad pedagog har han misslyckats med provet två gånger. Och nu har han gett upp. Nedan skriver han själv om erfarenheterna av att ta försöka ta jägarexamen.

25 augusti 2021

”Återuppta björnjakten i Dalarna”

Licensjakten på björn i Dalarna inleddes den 21 augusti och fick avlysas i stora delar av länet redan nästföljande dag. Det snabba förloppet tyder på en stor björnstam och att länsstyrelsen i Dalarna missbedömt omfattningen. Därför kräver Jägareförbundet i Dalarna att länsstyrelsen beslutar att jakten återupptas med en tilldelning på ytterligare 15 björnar.

23 augusti 2021

”Sätt stopp för ständiga överklaganden av rovdjursjakt”

Ständigt återkommande överklaganden av länsstyrelsernas beslut om jakt på björn, varg och lodjur måste stoppas. Att förvalta rovdjursstammarna genom jakt är nödvändigt för att vi ska ha kvar en levande landsbygd.

19 augusti 2021

”Nytt EU-förslag hotar skyttesporten”

I juni la EU:s inrikesdepartement, som leds av svenska Ylva Johansson, ett förslag rörande legal import, införsel och transit av skjutvapen. I förslaget ingår regler som innebär en stor risk för att skytteidrotten i EU påverkas negativt, skriver Roland Dahlman, ordförande i Svenska dynamiska sportskytteförbundet.

18 augusti 2021

”Hög tid att avsluta vargforskningen”

Vargar mäts och vägs och dna-testas in absurdum. Under de mer än 30 år som vargforskningen pågått har tusentals vargar fötts och dött, och vilken nytta är det med att titta i ett släktträd med alla dessa individer? Det är hög tid att avsluta vargforskningen.

7 augusti 2021

”Berätta oftare att illegala vapen är problemet”

För några år sedan läste jag att de illegala vapnen låg bakom 99,8 procent av alla våldsbrott där vapen var inblandade i Sverige.

3 augusti 2021

”Vi behöver varandra – inte fortsatt konflikt”

Här är en tanke som kan behövas i de svåra tider som Svenska Jägareförbundet nu genomgår.

31 juli 2021

”Proaktiv avlyssning – enligt (M)”

Släpper vi av på det lagliga skyddet i rena struntärenden, jämfört med att förhindra och utreda terrorism, spioneri, mord och andra mycket grova brott, kan Sverige inte längre kalla sig för en rättsstat, eller "stormakt för mänskliga rättigheter".

30 juli 2021

”Pinsamt att inte berätta om konfliktens orsaker”

Det som hänt – och händer – i Svenska Jägareförbundets styrelse under det senaste året är uppseendeväckande. Det är en sak att man ger uttryck för olika uppfattningar och att man strider för dem. Det brukar ju kallas demokrati.

29 juli 2021

”Oklarheter om vargstammen kan kräva nytt riksdagsbeslut”

Riksdagen har beslutat att vargstammens storlek i Sverige ska ligga i intervallet 170–270 djur för att säkerställa gynnsam bevarandestatus. Vi ställer oss därför frågande till Skandulvs huvudalternativ om att hålla stammen på 403 djur, och är beredda att samarbeta med alla riksdagspartier som ställer upp på principen att riksdagen har att besluta om minimi- och maximinivå för vargstammen – för att förhindra att myndigheter agerar utifrån andra nivåer. Det skriver riksdagsledamöterna Runar Filper och Mats Nordberg (båda SD).

28 juli 2021

”Dags att sätta ner foten om antalet vargar”

Min namne Göran Gunnarsson, före detta ordförande i Jägareförbundet Örebro län, påpekar i sin debattartikel helt korrekt att Grimsöforskarna inte ska lägga sig i antalet vargar vi tvingas ha i Sverige, utan detta åligger politikerna. Dessutom velar de i sina slutsatser.

22 juli 2021

”Subventionen av trikintest ska gå till jägarna”

När trikintestet numera subventioneras med 120 kronor är det rimligt att ersättningen för vildsvin som lämnas till vilthanteringsanläggningar höjs med motsvarande. För det är ju jägarna som ska stimuleras att jaga mer.

21 juli 2021

”Jägareförbundet en spegel av riksdagen”

Att tillsätta en haverikommission kan vara en god idé. Men hur ska den sättas samman?