söndag 21 juli

Opinion

”Statlig stimulans behövs för viltköttet”

Det behövs en statlig stimulans för att ta tillvara vårt fina viltkött, anser skribenten. Foto: Jan Henricson

Statlig stimulans behövs för att förbättra tillvaratagandet av svenskt viltkött. Staten bör se till att denna naturtillgång erbjuds skolmatsalar, äldreboenden, förskolor och sjukhus, skriver debattören Anders Karlén.

”Varför stämde vi staten?”

Den 6 november börjar prövningen av samernas rätt till jakt och fiske ovan odlingsgränsen inom Girjas sameby. Målet gäller frågan om samerna har en ensamrätt till jakten och fisket i förhållandet till staten. Gällivare Tingsrätt meddelade sin dom 3 februari 2016, domen gick i linje med vad samebyn yrkat. Staten överklagade Tingsrättens dom och frågan är nu aktuell i Hovrätten.

”Vad jägaren får för vildsvinet är inte problemet”

Att halvera priset som jägaren får för vildsvinskött kommer inte att lösa problemet. Låt istället jägarna sälja kött för låt oss säga 50 kronor kilot till närmaste butik på hemorten. Då slipper konsumenterna betala flera hundra kronor per kilo och efterfrågan ökar.

”Vildsvinen – det nya biobränslet?”

Att vildsvinsstammen växer är ingen nyhet för någon. Frågan är bara vad vi ska göra av detta ädla matvilt? Någon påstår att butiker och restauranger formligen skriker efter vildsvinskött. Jag upplever raka motsatsen: Ingen vill ha mer vildsvinsvinskött. 

”Ge inte jaktmotståndarna ett försprång”

På P1 lyssnade jag till ett program där man försökte fånga aspekter på jakt och intervjuade en som nästan var helt emot jakt, man skulle jaga älg och vildsvin. Jag slogs av att vi måste bemöta jaktmotståndarna med fakta och bra argument.

”Regeringen måste kavla upp ärmarna”

I väntan på att EU:s naturvårdsdirektiv ändras i rätt riktning för bland annat jägare och fiskare måste regeringen kavla upp ärmarna och se till att tillämpningen av direktiven förbättras. Det duger inte att vänta på att något ska hända i Bryssel.

”Ta viltskadorna på större allvar”

Vilda djur är inte skadedjur men de kan bli för många och orsaka stora skador. Företrädare för Jägareförbundet som ryggmärgsmässigt tonar ner problemen hjälper varken jägarna eller viltet.

”Jaktstrejk hotar om inte skogsbruket ändrar sig”

Ingen kan undgått den debatt som pågår mellan storskogsbruket och jägarna när det gäller förvaltningen av vår älgstam. Jag är bekymrad över tonfallet från storskogsbruket mot oss jägare. Allt oftare pratar nu jägarna om en jaktstrejk.

”När händer det som inte får hända?”

Vad har myndigheterna för planer om det som inte ska hända ändå händer? Vad gör man om ett eller flera barn attackeras och dödas av varg?

”Förvånande om tävlingar för hund”

Jag blev mycket förvånad över debattinlägget Jaktens tävlingssäsong har startat, särskilt angående kritiken mot jaktprov vi har med våra hundar.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Senaste från Annonstorget

Mest läst

Mina artiklar

För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet