tisdag 23 april

Opinion

”Jägaren – en sista bastion för viltet”

Om inte myndigheter och medborgare är på viltets sida, så måste jägaren vara det. En sista bastion för det vilda, på plats ute i skog och mark, skriver debattören.

Älgarna jämställs av pensionerade SLU professorer med inrikesflyget. Skogsstyrelsen skriver viltfientliga policyförslag. Skogs- och jordbrukslobbyister vill ha oreglerad jakt på kronhjort, och pekar ut de svenska viltstammarna som ett hot mot areellt brukande. LRF vill förbjuda utfodring.
I detta drev måste jägarna stå på viltets sida!

”Varför stanna vid djurens känslor?”

Låt djuren leva så långt det går, skriver signaturen Gudrun i insändaren Låt vargen riva ren och får. Varför stanna vid djuren? Hennes resonemang kan lika gärna överföras till växtriket.

”Jägarexamen måste få ta tid”

Jag håller med Elias Glaveby i artikeln Hur kan vi förbättra jägarexamen? angående hans synpunkter på utbildningen av jägare. En sådan måste få ta tid.

”Viltekolog på bättre tankar?”

Viltekologen Olof Liberg uttalar sig i SVT Nyheter Västmanland om den så kallade Kolsvavargens beteende. Av allt att döma har han ändrat uppfattning.

”Hur kan vi förbättra jägarexamen?”

Att vara jägare är inget man blir av ett enskilt test, utan genom en process som ska pågå under en livstid. Att vid ett enda examinationstillfälle avgöra om den nye jägaren har de kunskaper som krävs för att få sin jägarexamen är direkt felaktigt.

”Låt vargen riva ren och får”

För mig är det enkelt, låt djuren leva så länge det går. Vi kan döda djur i många sammanhang, och vi gör det. Därför blir det svårt att dra gränsen, var går djurens rätt någonstans?

”Vargvänner en sektliknande rörelse”

Vi har alla en bild från väckelsemöten inom olika sekter på vår näthinna. En bild av en karismatisk, högljudd och manipulerande man som går omkring framför en hänförd liten skara människor han lyckats dupera. Beteendet går igen där vargvännerna samlas på Facebook.

”Onödiga vapenregler svåra att förstå”

Som jägare har jag ett intresse av djur, natur, skytte och vapen. Mycket av vapenlagstiftningen är svår att förstå. Kontrollen av vapenägare är så stor i Sverige att lagstiftningen borde kunna förenklas.

”Riksdagens vargbeslut måste få genomslag”

Nu är det hög tid att riksdagens beslut blir verklighet gällande förvaltning av varg.

”Med hjälp klarar jägarna att minska vildsvinsskadorna”

För de flitiga jägare som nu ägnar sommarnatt efter sommarnatt åt vildsvinsjakt i grödor, kan det kännas mer som ett aldrig sinande arbete än en fritidsaktivitet. Vi jägare kan bidra till att minska skadorna både genom att långsiktigt reglera stammen, men också med skyddsjakt för att få bort vildsvinen från grödorna.