lördag 25 maj

Opinion

Jägarna i vårt område är förtvivlade då det på grund av den stora vargstammen inte längre går att jaga älg, skriver debattörerna. Foto: Ingemar Pettersson och Kristoffer Pettersson

Debatt: ”Tragedi när jakten försvinner på grund av varg”

Antalet vargar har ökat explosionsartat i nästan hela Skaraborg. I området finns sex–sju vargrevir och strövargar etablerade. Totalt kan det finnas 60–80 vargar på en ganska liten yta i Skaraborg. Den beslutade vargjakten är helt otillräcklig.

I Granviks älgskötselområde, som ligger mitt i vargreviren Viken och Tiveden, är situationen är mycket allvarlig. Om inte antalet vargar decimeras avsevärt kommer älgjakten att ställas in många år framöver. 

En tragedi för många människor som lever för jakten på älg. Utöver att älgen försvinner sker också en oroväckande minskning av annat vilt i vårt område.

Vargarna är nu så många att även om vi inte jagar älg på några år kommer älgstammen att minska ytterligare eller helt försvinna. Älgen blir då rödlistad som någon forskare påstod för några veckor sedan.

Ingen hundjakt

Tamdjurshållningen utsätts för mycket störningar på grund av vargförekomsten. Många kommer att ge upp näringen om det fortsätter så här. 

Jakt med hund kommer att minska eftersom jägare inte vill mista sin kära jaktkamrat.

Snart är födan till vargen slut i form av vilt. Vad händer då? Vargen måste äta för att överleva och då kommer tamdjur, hundar och katter att ligga illa till.  Det blir nästa meny för våra vargar.

Stora flockar

Enligt tillgängliga observationer har alla vargrevir Skaraborg en föryngring på gång i år. I Vikenreviret har det fastnat elva vargar på en åtelkamera samtidigt. 

Den gruppen består av vuxna djur, årsvalpar och fjolårsvalpar. Troligtvis kan det ha fötts upp till 30 valpar i år bara i Skaraborgs alla revir.

Begränsad jakt

Årets älgjakt kommer att ske i mycket begränsad omfattning i norra Skaraborg. Många ställer in älgjakten helt och hållet.

Varför ska vargstammen inte decimeras till de mål på 170 individer som riksdagen har beslutat om? Jägarna i vårt område är minst sagt förtvivlade. Älgjakten kommer att ställas in de närmaste fem åren om inte vargstammen minskar kraftigt.

Närgångna vargar

Vi önskar att årets licensjakt på varg ska ske på flera ställen i norra Skaraborg.

Vårt önskemål är att åtminstone hela Vikenreviret också ska försvinna. Dessa vargar är många, mycket närgångna, de har tagit tamdjur och attackerat hundar. 

Vargarna i Tivedenreviret har inte uppträtt på samma sätt, de är färre till antalet, verkar vara skyggare och har mer vildmark att röra sig i inom ett större revir.

Den här debattartikeln är även skickad som ett brev till Sten Tolgfors, landshövding Västra Götalands län.

Granviks älgskötselområde

Granviks och Undenäs älgskötselområden fick avbryta förra årets älgjakt efter att endast ett fåtal kalvar fällts. Området omfattar över 20.000 hektar.

Årets älgjakt är nästan helt inställd i hela Karlsborgs jaktvårdskrets. Alla skötselområden har fått någon tilldelning och licensområden på 5.000 hektar har bara fått 2 kalvar i tilldelning.

Årets spillningsinventering visar att det finns 2–4 älgar per 1.000 hektar i området. Det är inte en jaktbar stam, även om det inte funnits någon varg.

I Granviks älgskötselområde fälldes 31 älgar jaktåret 2020–2021.

Vi har vargobservationer i vårt område hela tiden och antalet ökar. Vargarna har inte flyttat.

Avskjutningen av övrigt vilt minskar också kraftigt. Avskjutningen av vildsvin har minskat med 70 procent och av rådjuren med 50 procent sedan föregående år. Snart kan vi inte jaga dessa djur heller. Förekomst av dov- och kronhjort har hela tiden varit begränsad i vårt område.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.