Licensjakten på varg som börjar i januari har överklagats. Foto: Lars-Henrik Andersson

Blygsam vargjakt i sex revir

Idag har länsstyrelserna i landet presenterat sina beslut om licensjakt på varg. Totalt blir det jakt i sex revir, och som mest får 36 vargar skjutas. Jakten är tillåten i Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län.

Södra rovdjursförvaltningsområdet får jakt på varg i reviret Gryten i Södermanland. I övrigt fördelas övrig jakt till län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, men vargtäta län som Dalarna och Gävleborg får ingen jakt alls.

Förra vinterns vargjakt omfattade 75 djur, varav 57 sköts under jakten. I år är tilldelningen betydligt lägre, och i vissa län är frustrationen stor.

För få vargar

– Licensjakten genomförs sedan i de län som har tätast med vargrevir. Det finns län med fler revir än Skåne. Därför är licensjakt inte aktuell i Skåne 2024, säger Nils Carlsson, chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne, i en kommentar på myndighetens hemsida.

Färre vargar i Dalarna

I Dalarna hänvisar länsstyrelsen till att antalet vargar i länet minskat och ligger under förvaltningsnivån.

– Givet att vi har färre vargar i Dalarna än vad som anges i vårt förvaltningsmål, samtidigt som vi ser en högre koncentration av vargrevir i Mälardalsområdet, har vi beslutat att inte genomföra någon licensjakt efter varg i Dalarna vintern 2024, säger Caroline Dickson, chef på enheten för vilt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsen i Dalarna pekar också på att vargen har svårt att etablera sig i länets västra delar, vilket gör att övriga delar av länet tvingas acceptera en högre koncentration av varg.

Vinterns blygsamma licensjakt på varg kommer inte att minska vargstammen i Sverige. Foto: Lars-Henrik Andersson

Minskar i länet

Länsstyrelsen i Gävleborg gör en liknande bedömning.

Förra vinterns varginventering avslutades den 31 mars och visade att det fanns uppskattningsvis 48 vargar i Gävleborg. Det är en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 61 vargar. Antalet närmar sig därmed länets förvaltningsmål, som är 40 vargar.

– I antalet 48 finns också valpar där föräldrarna inte hittats, den föryngringen särredovisas men ingår i vargpopulationens storlek för länet, säger Simon Viklund, vilthandläggare vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Inget pestområde

I Västmanland är blir det jakt i ett revir. Reviret Venabäcken är beläget i landets mest vargtäta område. Det ligger enligt länsstyrelsen utanför den smittade zonen med afrikansk svinpest. Enligt den senaste inventeringen finns det ingen genetiskt viktig varg i området.

Landets vargtätaste

Om något län ska ses som ”vinnare” är det Örbro län, som får jakt i två revir.

– Reviren Tångeråsa och Villingsberg är båda belägna i landets mest vargtäta område. Enligt den senaste inventeringen finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i jaktområdet kommer jakten att avlysas. Beslutet ligger i linje med de senaste riktlinjerna som viltförvaltningsdelegationen i Örebro län beslutat i den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur, säger landshövding Lena Rådström Baastad i en kommentar.

Vargtätaste länet

Jägareförbundet Örebro län delar inte den åsikten.

– Den låga tilldelningen av varg är ett slag i ansiktet på jägare och landsbygdsbor, säger Ola Karlsson, ordförande i Jägarförbundet i Örebro län.

– Tolv tillåtna vargar i länet är en halvering av förra årets låga nivå. Örebro län har under flera år varit det vargtätaste länet i landet. Varför ska vi i Örebro län bära den tyngsta bördan i landet? Det vore i stället rimligt med samma vargtäthet i Örebro län som i Dalarna eller Gävleborgs län. Avskjutningen måste öka kraftigt, säger Ola Karlsson.

Ministern reagerar

Landsbygdsminister Peter Kullgren har kommenterat licensjakten.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Foto: Kristoffer Pettersson

”Idag meddelades beslutet om licensjakt för vintern, 36 vargar i sammanlagt 6 revir. Hur många vargar som ska fällas beslutas av länsstyrelserna. De grundar sitt beslut utifrån gällande regler, som Naturvårdsverket nu fått i uppdrag att ändra.Som minister varken kan eller får jag uttala mig om länsstyrelsernas beslut men jag kan konstatera att regeringen vill se en betydligt mindre vargstam än den vi har idag. Det är just därför vi har justerat Naturvårdsverkets uppdrag om vargens referensvärde till att redovisa hur vi kan komma ner till den lägre delen av ett intervall på 170–270 vargar,” skriver Peter Kullgren i ett Facebookinlägg.

Minska vargstammen

Han pekar även på att regeringen fattat beslut om uppdrag för att underlätta skyddsjakt genom att:

– Uppdatera skyddsjaktsriktlinjerna.

– Tillåta skyddsjakt efter ett angrepp på tamdjur eller hundar.

– Möjliggöra för att spåra upp och avliva skadegörande vargar direkt efter ett angrepp.

”När de uppdragen är klara hoppas jag att vi kan börja minska vargstammen ordentligt. Samtidigt jobbar vi vidare för att få en större makt över vår egen förvaltning gentemot EU. Regeringen har uppmanat EU-kommissionen och andra medlemsländer att stödja vår linje att ändra vargens skyddsstatus. Ett arbete som gett effekt då Kommissionen nyligen meddelade att man öppnar upp för att se över skyddsstatusen på varg.”

I otakt med politiken

Även Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson ser med missnöje på dagens licensjaktbeslut. När styrande politiker pekar ut i vilken riktning vargförvaltning bör gå så väljer våra myndigheter tydligt en annan väg, anser han.

Peter Eriksson.

– Skadorna ökar och stammen sprider sig, framför allt i södra Sverige.  Genom en större tilldelning hade myndigheterna kunnat tagit kontroll över spridningen och förebyggt för en del av de skador som kommer att ske. Vi välkomnar att man tillåter jakt i södra förvaltningsområdet, men antalsmässigt hade det behövts mycket mer. Fortfarande omfattas vargförvaltningen av alldeles för stor försiktighet. Det krävs åtgärder som faktiskt löser de problem som befolkningen upplever, säger Peter Eriksson på förbundets hemsida.

Jakten startar den 2 januari 2024 och pågår fram till den 15 februari.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev