lördag 25 maj

Opinion

Någon övre gräns på hur mycket älg ett jaktlag får skjuta existerar inte när Holmen skog dikterar villkoren för jakten, enligt debattören. Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”Holmen skog skyr inga medel för att få ner älgstammen”

För att stoppa maktmissbruket och rädda älgstammen måste jägare och skogsägare använda det enda medlet vi har. Sälj inte er skog till Holmen, och berätta för dem varför ni inte gör det.

Jag jagar älg i Skellefteå kommun med omnejd, i Västerbottens län. Vi kan läsa i de flesta medier att älgstammen är på väg ner, på vissa ställen i landet ner till en stam som inte är jaktbar. 

I vårt område har vi hittills haft en ganska hyfsad älgstam, men vi ser nu den nedåtgående trenden tydligt. Vi ser fortfarande älg när vi är ute i skog och mark och det är fortfarande roligt att jaga, men hur ser framtiden ut?

Ingen gräns

Utanför vårt jaktområde har Holmen skog skapat ett nytt älgskötselområde, ett område på nästan 150.000 hektar som styrs helt och hållet av skogsbolaget. Det finns ingen styrgrupp med representanter från jägarkåren utan alla beslut fattas av Holmen.

Där är det är avlysningsjakt från dag ett, det vill säga att det finns ingen övre gräns på avskjutningen för ett enskilt jaktlag. Hur kommer detta att påverka älgstammen i området?

Över målet

I detta älgskötselområde har skogsbolaget dessutom tagit av flera jaktlag deras mark och startat ett nytt jaktområde där endast Holmens egen personal jagar. 

I skrivande stund, innan septemberjakten ens är slut, har detta jaktlag redan uppnått en avskjutning som ligger över målet för älgskötselområdet. Kom ihåg vad jag skrev i början, någon övre gräns på hur mycket älg ett jaktlag får skjuta existerar inte. 

Var ska detta sluta? Som vi vet sedan tidigare är varken dräktiga älgkor eller snödjup något som stoppar Holmens personal från att jaga.

Enda medlet

Nu ber jag er jägare och skogsägare att använda det enda medel vi har kvar för att stoppa detta maktmissbruk och denna slakt av älgstammen. Sälj inte er skog till Holmen! Berätta varför ni inte vill göra det.

Det är tyvärr det enda styrmedel vi har kvar, vår privata skog. Holmen är beroende av vår skog, även om de aldrig skulle erkänna det. 

Stryp pengafödet

Kom ihåg, det är samma person som ringer idag och vill köpa ert virke, som tar av er jaktmarken och skjuter bort vår fina älgstam imorgon. 

Då vi jägare tappat vår röst får vi strypa pengaflödet för dem som styr för att de ska vakna. Det är nog vårt sista hopp för den snart rödlistade älgen.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.