onsdag 29 maj

Opinion

Naturvårdsverket och länsstyrelser obstruerar uppenbart den beslutade nivå om vargstammens storlek, skriver debattörerna. Foto: Martin Källberg, Ingemar Pettersson

Debatt: ”Myndigheter kan inte tillåtas obstruera i vargfrågan”

Så kom då beskedet från berörda länsstyrelser om vinterns licensjakt på varg – 36 vargar! Den svenska populationen av varg ligger runt 400 individer och riksdagsbeslutet från 2013 stipulerar intervallet 170 till 270 vargar. För oss sverigedemokrater är det uppenbart att ansvariga myndigheter med alla till buds stående medel obstruerar demokratiskt fattade beslut. Den ordningen kan inte få fortsätta.

Utifrån ett vetenskapligt underlag beslutade riksdagen 2013 om det till ovan refererade intervallet. I ett senare skede satte Naturvårdsverket ett sorts golv på 300 individer och nyligen uppskattades antalet vargar i Sverige till ungefär 400.

Såväl EU som internationella miljöorganisationer har engagerat sig för att förhindra jakt i Sverige, vilket rödgröna partier verkar tycka vara helt i sin ordning.

Fördröjer och förhalar

Den offentliga förvaltningen, exempelvis länsstyrelserna och Naturvårdsverket, präglas dessutom av en sorts inneboende tröghet som förefaller syfta till att fördröja och förhala, i stället för att bidra till att riksdagens demokratiska beslut faktiskt verkställs.

Eftersom vargen är överetablerad i delar av Mellansverige migrerar den söderut. Det innebär att det nu finns vargar i exempelvis Västsverige och Skåne, som förorsakar stor skada.

Får och andra tamdjur bits ihjäl och många upplever otrygghet med vargar inpå knuten. Det är dokumenterat att en enskild varg på kort tid kan bita ihjäl dussintals får.

Inte tillräckligt

Vi är emellertid mycket nöjda med att landsbygdsfrågorna i dag styrs av Tidö-partierna, i stället för av en rödgrön regering. Men det räcker tydligen inte. 

Svenska myndigheter i form av Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser obstruerar uppenbart den beslutade nivå som riksdagen slagit fast sedan 2013. 

Det krävs nu krafttag för att få fart på en utökad licensjakt och förhoppningsvis också tydligare och enklare regler för skyddsjakt. 

Vi ser vidare att det är kritiskt att få till den nya myndighet för jakt- och viltvård som Sverigedemokraterna och regeringen är överens om.

Ett snabbspår

Det exceptionellt höga antalet vargar indikerar tydligt att vi behöver lägga in en högre växel. Till att börja med behöver licensjakten utökas och dessutom omfatta hela Sverige. 

Uppdaterade underlag ska användas så att man skyndsamt kommer åt de vargar som åstadkommer stor skada. 

Sverigedemokraterna förespråkar dessutom ett snabbspår för skyddsjakt, så att beslut om skyddsjakt kan fattas inom 24 timmar efter ett konstaterat angrepp.

Har förväntningar

Om inte detta kan genomföras nu, när både riksdag och regering har satt ner foten, när går det då? 

Både Moderaterna och Kristdemokraterna – liksom Sverigedemokraterna – har gått till val på att vargstammen ska ned till 170 individer. Då kan vi knappast möta väljarna 2026 och konstatera att antalet ligger kvar på mer än det dubbla. 

Vi förväntar oss att regeringen efter beskedet från länsstyrelserna om licensjakt på endast 36 vargar driver på för kraftigt utökad jakt kommande vinter.

Extremistiskt anslag

Oavsett var man står i sakfrågan – man kan tycka olika här – så bör man principiellt ta ställning till var man anser att makten ska ligga. Ska beslut som rör svensk viltförvaltning styras av folkvalda eller av aktivister? 

Vi kan tillägga att anti-jakt-organisationer ofta har ett extremistiskt anslag och som inte drar sig för jaktsabotage och till och med mordhot. 

Vi behöver också ta ställning till om viltförvaltning i Sverige ska styras av svenska politiker eller av EU och utländska lobbyister. Vi nämner detta eftersom krafter inom EU har stora ambitioner på området och gärna flyttar bort besluten från de folkvalda i respektive land.

Kvar att göra

Av både demokratiska och rent logiska skäl bör beslut kring viltförvaltning flyttas närmre dem som berörs av dem. Det är det som vi i Sverigedemokraterna står för. 

Vi kom en god bit på vägen genom regeringsskiftet förra året, men det finns uppenbart en hel del kvar att göra. 

Vi förväntar oss nu att regeringen agerar kraftfull i vargfrågan.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.