lördag 2 december

Opinion

Många är med rätta oroliga för att inte kunna fortsätta att jaga och fiska på statens marker i fjällen, skriver debattörerna. Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”En ansvarsfull regering hade tagit ett omtag kring jakten i fjällen”

Centerpartiet vill att alla ska kunna fortsätta jaga och fiska på statens mark ovan odlingsgränsen och i renbetesfjällen utan att det blir avsevärt svårare eller dyrare. En ansvarsfull regering hade gjort ett omtag kring dialog, inriktning och direktiv för Renmarkskommittén.

De svenska fjällen är storslagna. Det som inlandsisen formade har faktiskt inte sitt motstycke någon annanstans i världen. Med en unik miljö har en unik flora, fauna och kultur skapats. I dag pågår rennäring, jakt, fiske, bär- och svampplockning, vandring, skidåkning och fjälljordbruk på fäbodar och sätrar. 

Men i dag upplever många att deras plats på fjället håller på att begränsas.

Självklar balans

Centerpartiet var drivande i riksdagen för att regeringen skulle säkerställa en inkluderande dialog där hänsyn tas till allas möjlighet till småviltsjakt och fiske. 

För oss är det självklart att vi måste hitta en balans mellan den viktiga samiska rennäringen och jakten och fisket som människor bedrivit under mycket lång tid.

Problematiska förslag

Elisabeth Thand Ringqvist. Foto: Riksdagen

Renmarkskommitténs delbetänkande föreslår inte att någon annan än staten upplåter jakt- och fiskerättigheterna på statens mark ovan odlingsgränsen omedelbart. Det välkomnar vi. 

Samtidigt är flera av kommitténs förslag mer problematiska och riskerar att både här och nu och på sikt kraftigt begränsa tillgången till jakt och fiske. Vi anser heller inte att den tar tillräcklig hänsyn till lokalbefolkningen eller andra minoriteters rättigheter på området. 

Oroliga jägare

Renmarkskommiténs arbete måste ses mot bakgrund av Girjasdomen som avgjordes 2020. Många har, med rätta, blivit oroliga för om man kommer kunna fortsätta att jaga och fiska som man har gjort i generationer. 

Samtidigt ser många samebyar att deras livsviktiga och kulturbärande renskötsel är hotad. 

Den tidigare regeringen tillsatte 2021 den parlamentariska Renmarkskommittén. Denna ska dels utreda hur småviltsjakten och fisket på statens mark ovan odlingsgräns och i renbetesfjäll ska regleras, dels komma med förslag till en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. 

Gör stor sak

Daniel Bäckström. Foto: Riksdagen

I utredningen om jakt och fiske framgår det av direktiven att kommittén ska ta hänsyn till Girjasdomen.

Det är dock viktigt att påpeka att det är regeringen som har makten i denna fråga och den kan om den vill, när som helst, ändra direktiven i utredningen. Men det har inte regeringen gjort. 

I stället gjorde Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna stor sak av att de valde att reservera sig mot delbetänkandet och fortsätter att för egen vinning skapa missnöje och misstro mellan människor. 

Man har dessutom försökt få det att framstå som att Centerpartiet helhjärtat skulle stå bakom alla de förslag som kommittén nu skickat ut på remiss – något de vet inte är sant.

Drivande parti

Det är problematiskt ur flera perspektiv, men det främsta är givetvis att detta är en fråga där polariseringen behöver minska. 

En ansvarsfull regering hade gjort ett omtag kring dialog, inriktning och direktiv för kommittén. Centerpartiet var drivande för att riksdagen skulle tillkännage för regeringen att kommittén skulle ta hänsyn till inte bara samers, utan också lokalbefolkningens, andra minoriteters och övrigas möjlighet till småviltsjakt och fiske.

Öppna och kreativa

Helena Lindahl. Foto: Riksdagen

Vi är beredda att agera konstruktivt på nytt om regeringen bara vågar kliva in och ta sitt ansvar. 

Ingen annan instans kan ändra kommittédirektiven och se till så att inte juridiken och domstolarna begränsar människors rätt att få vistas, vandra och jaga i alla våra fantastiska fjäll. 

Vi i Centerpartiet är öppna för kreativa och nya förslag för att vi tillsammans ska kunna hitta rätt balans i frågan. Hoppas att regeringen nu också kan agera så att det kan bli verklighet.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.