lördag 2 december

Opinion

De första människorna i det vi nu kallar Sverige kom söder ifrån, vilket gör dagens skåningar och smålänningar till den verkliga ursprungsbefolkningen, skriver debattören. Foto: Wikiimages

Debatt: ”De första människorna i Sverige var inte samer”

Det hävdas ofta att samerna är Sveriges ursprungsbefolkning. Jag har inte sett att man lägger fram några hållbara vetenskapliga bevis för att så skulle vara fallet.  

Efter att ha talat med ett antal vänner i Norrland och studerat kartor över den senaste istiden, kom jag fram till att geologiska belägg snarare pekar på att samerna inte kan vara ursprungsbefolkning i det vi sedan länge kallar Sverige.  

Vid den tiden fann jag ett program i Sameradion som tog upp nya rön om tamrenarnas ursprung, som ytterligare styrkte min teori. 

En bra bild 

Jag formulerade en fråga till Dick Harrisson i Vetenskapsradion historia med dessa belägg, och fick ett PK-svar som utmynnade i att det var ett politiskt beslut att betrakta samerna som ursprungsbefolkning. 

Kartor över hur isen täckte Sverige ger en bra bild av hur den undanträngdes när klimatet blev varmare. Där framgår tydligt att isen lämnade Skåne och Småland ett par tusen år tidigare än norra Sverige, Norge och Finland.  

Verklig ursprungsbefolkning 

Landförbindelse fanns då mellan Skåne och kontinenten. I nättidningen Svensk Historia beskrivs hur människor vandrade in i Skandinavien i flera vågor sedan isen dragit sig tillbaka. Den första vågen kom söderifrån över Danmark. 

Det framgår av denna dokumentation att förfäderna till dagens skåningar och smålänningar var Sveriges verkliga ursprungsbefolkning ― inte samerna.  

Längs kusterna 

I stället kom samerna betydligt senare – liksom deras renar – från Sibirien. Befolkningen spreds då mest längs kuster och vattendrag där det var enklare för jägare- och fiskarbefolkningen att finna mat.  

Därför fanns det sannolikt andra ”svenskar” längs Norrlandskusten innan det fanns några samer i Lappland. 

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.