Bevarandeorganisationer förstärker rasism och hat mot bland annat samer, skriver debattören. Foto: Karin Beate Nøsterud

Riksdagen har erkänt att samerna fanns i Sverige år 1751 och ska betraktas som urfolk enligt internationell rätt, replikerar debattören. Foto: Karin Beate Nøsterud

Debatt: ”Felaktigheter om ursprungsfolk späder på rasism”

Den felaktiga tolkningen av det juridiska begreppet ursprungsbefolkning späder på rasismen mot det samiska folket. Riksdagen har erkänt att samerna ska betraktas som urfolk enligt internationell rätt.

Bertil Malmberg skriver i debattartikeln De första människorna i Sverige var inte samer:

”Det hävdas ofta att samerna är Sveriges ursprungsbefolkning. Jag har inte sett att man lägger fram några hållbara vetenskapliga bevis för att så skulle vara fallet.”

Malmberg har totalt missförstått definitionen och begreppet urfolk eller ursprungsfolk. Detta är inte ett historiskt begrepp utan ett juridiskt, i internationell rätt antaget av FN, ILO och internationella organ.

Vid statens tillblivelse

Begreppet används i internationella konventioner som exempelvis ILO konvention 169, som ratificerats av Norge men inte Sverige.

Begreppet urfolk eller ursprungsfolk handlar således inte om vem som var först i något land på jorden.

Innebörden är att det handlar huvudsakligen om folk som fanns vid staternas tillblivelse. För Sveriges del år 1751.

Späder på rasism

Riksdagen har erkänt att samerna fanns i Sverige år 1751 och ska betraktas som urfolk enligt internationell rätt.

Om Bertil Malmberg vill hävda att samerna inte är en ursprungsbefolkning så måste han bevisa att samerna inte fanns i Sverige år 1751 utan invandrat senare.

Så Dick Harrissons svar i Vetenskapsradion historia, att allt handlar om ett politiskt beslut baserat på internationell rätt är således helt korrekt.

Bertil Malmberg artikel är baserat på felaktiga kunskaper och späder bara på rasismen i norr mot det samiska folket.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.