söndag 23 juni

Opinion

Det är ingen större skillnad mellan jakt och fiske, det handlar om att förvalta naturresurser. Ändå skiljer sig förvaltningen så mycket åt, skriver debattören. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Egentligen är det ingen skillnad på jakt och fiske”

Det är märkligt att skillnaden är så stor mellan vem som bestämmer och äger rätt att bedriva fiske i hav, sjö och vattendrag å ena sidan, och vem som har motsvarande rätt vad gäller den landbaserade jakten på vilt.

Egentligen är den enda skillnaden att land är land och vatten är vatten. Trålning, spöfiske och nätläggning är en variant av jägarens beskattning, av något som naturen producerar. 

Någon större skillnad är det egentligen inte i produktionsledet, utan när det gäller jakten ska markägare, länsstyrelser, Naturvårdsverket, med flera styra över tilldelning och fördelning. 

En lösning

Jag kan egentligen inte se varför Sverige inte har motsvarande myndighetsutövning för beskattning av allt fiske, på samma sätt som för småvilt, älg och rovdjur. 

En tilldelningsmodell som finns för fiske skulle vara en lösning för all jakt och skulle lösa all beskattning av vilt genom att överlåta till jägarna att sköta viltvård utifrån övergripande tilldelningsvolymer.

Om nu inte modellen med trålning som riskerar att leda till utrotning av en art flyttar in i jakten, vilket det redan i dag finns tendenser till. Till exempel Holmens modell att inte följa gällande regelverk. Att bedriva älgjakt i djupsnö är ett annat exempel på misshushållning av det vilda.

Varg och björn

Ska vi tolka skogsbolagens intentioner att målet är att minimera älgstammen? Då borde all jakt på rovdjur förbjudas. Varg och björn, lo och järv löser frågan med betesskador, utan att någon behöver ta något ansvar.

Eller är det så att markägare och skogsbolag går så dåligt att varje skjuten älg ger en förstärkning i kassan på sista raden och det är därför det är så viktigt?

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.