tisdag 28 maj

Opinion

Älgstammens storlek avgörs till stor del genom jägarnas inställning, skriver debattören. Foto: Ingemar Pettersson

Debatt: ”Till sist är det jägarna som bestämmer älgstammens storlek”

Senare tids resonemang och debatt om älgen och hur stor stammen ska vara har ett väldigt konstigt fokus, med starka utsagor från skilda intressenter. Egentligen är det ju vi jägare som avgör älgstammens storlek.

Å ena sidan finns skogsbruket som hävdar betesskador för miljardbelopp, åberopandes statistik och forskning som pekar på en ödesmättad framtid. 

Allt är älgens fel och inte en effekt av omläggning av återbeskogningen som gjort att gran planterats på tallmarker under decennier. Nu ser vi effekterna. Den lilla tallskog som finns får påhälsning om det så det bara finns en älg på tio tusen hektar i vinterstam.

Meningsfull livsstil

Å andra sidan har vi Svenska Jägareförbundet som påvisar motsatsen, åberopandes de dystra resultaten från spillningsinventeringar, älgobs, slaktvikter, etcetra.

Sist men inte minst kommer jägarkåren som ska förhålla sig till utsagorna från de starka intressenterna. Allra knepigast blir det för jägaren som också är skogsägare. 

Jägarna ska följa anvisningar från länsstyrelserna, hålla ihop sina jaktlag med alla åsikter som där finns, ha en meningsfull fritid/livsstil och dessutom få närproducerad mat att njuta av. 

Sänker bössan

Då kan man fråga sig om jägarkåren är lågt begåvad. För det är nog inte svårt att ta till sig alla bevis om att älgstammen är på väg ned både i storlek och kvalitet, samtidigt som det finns varg i snart nog alla områden.

Är det någon som på fullt allvar tror att jägarna, som ska sköta avskjutningen inte sänker bössan när det kommer en älg, för att det ska bli någon älgjakt i framtiden. Inte bara i år utan kanske flera år framåt.

Ett underlag

Älgstammens storlek avgörs till stor del genom jägarnas val att skjuta och vargstammens storlek. Vi jägare är inte helt tappade bakom en vagn. Vi ser hur illa det är och tar våra beslut därefter. 

Skogsbolagens synpunkter och länsstyrelsens anvisningar blir möjligen diskussionsunderlag vid samlingen kring elden. 

Långsiktig vård

Sänk vargstammen till det som är politiskt beslutat. Se till att föryngra med tall där sådana ska växa.

Älgförvaltning är långsiktig vård av ett kulturarv och en livsstil, den omsätter också miljardbelopp.

Tro inte att vi jägare inte förstår vår älgstams eget bästa, det är ju den vi lever efter.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.