lördag 2 mars

Opinion

”Jägareförbundets styrelse måste agera i Skedhultfrågan innan det är för sent”

Tjänstemannabeslutet att flytta Jägareförbundets personal i Jönköpings län från vår jaktliga högborg Skedhult skapar konfrontation och missnöje. Jag uppmanar Svenska Jägareförbundets styrelse att agera innan det är för sent.

Se till att ljuddämpare är helt oreglerade, uppmanar Jägareförbundet regeringen i sitt remissvar på vapenutredningen.

20 januari 2022

”Det krävdes ett valår”

Äntligen har den socialdemokratiska regeringen bestämt sig för att avskaffa licenskravet på ljuddämpare. Men det behövdes ett valår för att efter åratal av beslutsångest göra slag i saken.

14 januari 2022

”Skjut undan revir med inavlade vargar”

Genom att ta bort samtliga revir där vargarna är inavlade borde det vara en fördel för vargstammen. Det kan ge en hälsosam stam som vi har kontroll över.

11 januari 2022

”Naturskyddare vill rasera lyckosam björnförvaltning”

Tack vare omfattande forskning har vi i Sverige vi en unik kunskap om en björnstam som med god marginal lever upp till alla krav om gynnsam bevarandestatus. Detta lyckosamma viltvårdsprojekt vill Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen ersätta med en EU-dom baserad på ett över 40 år gammalt art-och habitatdirektiv, som utformades då Sverige inte ens var medlem i unionen.

10 januari 2022

”Rådjursstammen blir inte bättre av utökad jakttid”

Om rådjursstammen ska vårdas på ett riktigt sätt, så måste jakten styras med ett stramt regelverk. Det är inte upp till var och en att avgöra när man vill jaga.

5 januari 2022

”Tillräckligt lång jakttid på råbock”

Tyvärr så finns det jägare som inte ser till viltets bästa, utan bara skjuter så mycket det går. Jag har sett bevis på detta under mina 45 år i skogen.

3 januari 2022

”Dåliga signaler med namninsamling”

Jag såg att det pågår en namninsamling mot vårjakt på råbock. Har inte Jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige förtroende för jägarna?

27 december 2021

”Vargen slår sönder spillran av en älgstam”

Det är dags för förvaltningsrätter och Naturvårdsverk att inse att naturen är så förändrad och gles på bytesdjur från norra Dalarna och norrut i detta land att vargen inte har någon funktion, mer än att slå sönder den spillra av älg och annat vilt som finns kvar.

23 december 2021

”Vi måste inte skjuta råbockar”

Att vara jägare är att både vilja ha många jakttillfällen och samtidigt avgöra om och när man vill fälla ett speciellt viltslag.

23 december 2021

”Drottning Kristinas jaktslott duger inte åt Jägareförbundet”

Pang sa det, så var en 49-årig historia över för Skedhult och Svenska Jägareförbundet, när nu förbundet beslutat att överge gården som varit centrum för länets jägare i så många år. Länsföreningen funderar över hur man nu ska göra, då de står för hyresavtalet med Eksjö kommun.

22 december 2021

”Att jaga vårbock är frivilligt”

Att jaga är frivilligt. Ingen behöver jaga om den inte vill. Det gäller också råbocksjakt om våren.

20 december 2021

”WWF spottar på svensk demokrati och domstolsväsen”

Varför är det ingen som reagerar när den privata stiftelsen Världsnaturfonden, WWF, verkar för att slå undan benen för svensk viltförvaltning?

7 december 2021

”Stötande hantering av flytten från Skedhult”

Att flytta Jägareförbundets fältpersonal från Skedhult till Jönköping utan att remittera frågan till länsförbund, kretsar och andra jaktvårdsorganisationer är att strunta i föreningsdemokratin. Ser inte förbundsstyrelsen problemet med denna flytt?

3 december 2021

”Svenska Jägareförbundet överger Skedhult”

Svenska Jägareförbundet ska flytta sin personal från Skedhult till Jönköping. Det skulle vara klädsamt om förbundsstyrelse gav sin syn på lämpligheten att flytta personal från den egna länsorganisationens jakt- och viltvårdscenrum Skedhult till Hulukvarn arena, och därmed liera sig med en av landets vapenhandlare.

3 december 2021

”Efter MP:s sorti kan regeringen göra om och göra rätt”

Den politiska superonsdagen den 24 november 2021 förde bland annat med sig att Socialdemokraterna lösgjordes från regeringssamarbetet med Miljöpartiet. Det innebär nya möjligheter, inte minst för viltförvaltningen.

2 december 2021

”Konsekvenser för jägare måste också övervägas”

Mitt ansvar är att se till att ledamöterna får den information som de behöver för att göra sina politiska överväganden. Det handlar om juridiken kring olika handlingsalternativ, men i lika hög grad om alternativens konsekvenser för berörda intressenter, som till exempel jägare, skriver Renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson i en debattartikel.

2 december 2021

”Tala klarspråk om rovdjuren”

Ska vi ha en chans att komma till rätta med problemen rovdjuren orsakar är det hög tid att tala klarspråk. Det kräver att ord som nog och bör omgående ersätts med ska och måste.

29 november 2021

”Snabba cash och medlemsjakten”

Vill man framåt är det bra att titta bakåt, annars kommer man kanske inte fram, då det finns faror längs vägen. Svenska Jägareförbundet var tidigare mer av viltets företrädare och därtill också folkbildande på området, i en organisation som då det begav sig hade långt fler medlemmar än i dag.

25 november 2021

”Nu skapas valfläsk av riksdagsförslagen”

Med en lång rad så kallade tillkännagivanden har riksdagen under mandatperioden försökt få regeringen att genomföra folkets vilja. I stort sett inget har hänt. Nu kommer antagligen regeringen (läs: S) att använda vissa av dessa förslag i sin egen valkampanj. Som valfläsk.

24 november 2021

”Snåla inte på att kalka försurad natur”

Sveriges natur blir mer och mer försurad på grund av indragna pengar för kalkning. Det borde vara en självklarhet för regeringen med en biolog som vice statsminister att öppna pengasäcken för kalkning av försurade land- och vattenområden.