torsdag 28 september

Opinion

Resurser i form av renar ökar rättigheter med rasindelning och etnisk föreningsverksamhet som grund, skriver debattören. Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”Vi är inte homogena raser, som tur är”

Är de stora förlorarna renskötande samer? Några futtiga procent av alla samer. Vad är då alla andra som inte fick rätt i denna kryptiska Girjasdom, en dom utifrån en rasbiologisk lagstiftning? 

Krister Pounu, KD, Kiruna.

Det är och förblir omöjligt att skapa stereotypa ursprungsraser. Man nämner samer, för att i nästa andetag använda ordet lappmark. Man säger Sapmi om landet Lappland, Lapland och Finn(Lapp)mark.

Bevisa gärna i vilken skrift du hittar benämningen same med en källa från 1500- eller 1600-talet?

 

Likvärdig behandling

Nils Arell (1938–2004), nestor inom lapp-/sameforskningen beskriver hur lappar kunde bli nybyggare och tvärtom, genom gamla domstolsprotokoll.

Isak Fellman, president i Vasa hovrätt, jurist och historiker, befäster det redan 1695.

Kyrkoherde Erik J. Grape beskrev att nybyggarna hade renar i alla familjer i en skrift som intogs i ”Kongl. Vetenskaps Academiens nya handlingar” åren 1803–1804.

Det var samer/lappar, kväner, lantalaiset, tornedalingar, finnar, norskar och svenskar som befolkade Lappland, Lapland och Finn(lapp)mark.

I nutid är det även syrier och snart kanske ännu fler ukrainare som blir svenska medborgare. Ska de värderas högre om de gifter in sig i rätt släkt som idag? Eller ska de, oavsett ursprung, behandlas likvärdigt inför lagen?

 

Behöver stå enade

Vilka var samer, eller lappar, på 1600-, 1700- och 1800-talet och vilka är det nu, 2022?

Rennäringslagen fördelar kollektiva särrättigheter på rasindelning och med etnisk föreningsverksamhet som grund. Där resurser i form av renar utökar rättigheter.

Folket levde inte förr som homogena raser skilda från varandra. Vi är ett folk!

I dessa tider behöver vi stå enade. En förutsättning för det är att vi är likvärdiga inför rennäringslagens fundamentala rättigheter, oavsett ursprung.

 

Krister Pounu (KD)

Kiruna

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.