söndag 21 april

Opinion

Nu när risken för vite från EU inte längre föreligger, menar Centerpartiet att det är dags att ändra regleringen av vapenmagasin för att undanröja problem för jägare och skyttar, skriver debattören.

Nu när risken för vite från EU inte längre föreligger, menar Centerpartiet att det är dags att ändra regleringen av vapenmagasin för att undanröja problem för jägare och skyttar, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Det är dags att ändra regleringen av vapenmagasin”

Nu är det enligt Centerpartiet dags att ändra regleringen av vapenmagasin till en användningsreglering. Det skulle till skillnad från den nu gällande innehavsregleringen inte innebära några problem för jägare, skyttar eller samlare. Det skulle också innebära att Sverige får den utlovade minimi-implementeringen av EU:s vapendirektiv, som det finns en stor majoritet för i riksdagen. Om Tidöregeringen menar vad de säger. 

Helena Vilhelmsson (C).

EU:s vapendirektiv har varit en följetong i svensk politik alltsedan det först lades fram 2015. Kommissionens ursprungsförslag hade, om det blivit verklighet, inneburit stopp för mycket av den jakt- och skytteverksamhet som vi värnar i Sverige. Skyttegrenar hade fått upphöra helt och många jaktvapen hade förbjudits.

Centerpartiet har hela tiden hävdat att direktivet är onödigt och skadligt. Några fördelar kan knappast direktivet sägas föra med sig. 

Riksdagen sa nej

Efter omfattande protester reviderades förslaget och den kompromiss som slutligen antogs skulle, som en följd av Sveriges redan mycket restriktiva regler för legalt vapeninnehav, ha kunnat införas utan att drabba legala vapenägare – om man höll sig till mininivån. 

Länge såg det också ut att bli en implementering på miniminivå. När den förra regeringen 2021 lade fram ett förslag om implementering som gick längre än EU:s miniminivå, bland annat innehållande tillståndsplikt för innehav av magasin, sa riksdagen nej.

Inför valet 2022 förespråkade flera av riksdagens partier, inte bara Centerpartiet utan även de fyra Tidöpartierna, en minimi-implementering. 

Längre än krav

När frågan väl skulle behandlas valde emellertid nuvarande regering att lägga fram ett förslag som gick längre än vad EU krävde, och som liknade det tidigare förkastade förslaget från 2021.

Bland annat återkom förslaget om magasintillstånd, ett förslag som Tidöpartierna tillsammans med S, V och MP också röstade igenom.

Krånglig lösning 

Den reglering som har införts är vad som benämns innehavsreglering. Innehavsreglering är en rättsosäker och krånglig lösning som dessutom riskerar att människor utan vetskap begår vapenbrott – med risk för fängelsestraff – om de råkar ha magasin kvar exempelvis från en bössa de sålt för länge sedan.

Regleringen gör också att många sport- och tillbehörshandlare, som sålt magasin men inte har vapenhandlartillstånd, drabbas. De måste nu antingen skaffa sådant tillstånd och börja med vapenhandel, eller sluta med att tillhandahålla magasin, vilket gör att de även kommer tappa försäljning för andra vapentillbehör. 

Likaså måste hemvärnsmän som kompletterat utrustningen med egna magasin göra sig av med dessa för att inte begå brott. Dessa regler är orimliga.

Enkelt sätt

EU:s vapendirektiv kräver inte magasinlicenser utan endast att man reglerar användning av vissa magasin i kombination med vissa vapen, kallat ”användningsreglering”. Detta kan göras, och görs, på ett enklare sätt i flera andra länder inom EU. 

Att regeringen inte höll fast vid det tidigare kravet på minimi-implementering är anmärkningsvärt och motiverades med att man inte ändrat sig i sak, utan att tidsbrist i kombination med risk för vite från EU var anledningen. Tidsbristen sades göra att man inte hann komplettera den förra regeringens utredning för att se hur man kunde tillämpa användarreglering i Sverige. Utredningen som föregicks av förslaget menade att användningsreglering var förenlig med EU-direktivet, men avstod ändå ifrån att föreslå en sådan lösning.

Hoppas på stöd

Nu när risken för vite inte längre föreligger, menar Centerpartiet att det är dags att ändra regleringen av vapenmagasin till en användningsreglering.

Det skulle till skillnad från den nu gällande innehavsregleringen inte innebära några problem för jägare, skyttar eller samlare och inte heller för andra grupper såsom hemvärnspersonal, skyddsvakter eller för handeln.

Jag har lämnat in en motion med förslag om att magasinregleringen ändras till användningsreglering. Jag hoppas att vi kan få stöd i riksdagen för en sådan ändring.

Det skulle också innebära att Sverige skulle få den utlovade minimi-implementeringen, som det finns en stor majoritet för i riksdagen, om Tidöregeringen menar vad de säger. 

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.