Det är sammantaget frågan om en onödig och rättsosäker överimplementering som betungar jägare och sportskyttar, skriver debattören. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Endast Centerpartiet värnar jägarnas vapen”

Den svenska vapenlagstiftningen är omfattande och sträng. Svenska jägare och sportskyttar lyder under mycket strikta regler och det har länge funnits en majoritet i riksdagen för en absolut minimiimplementering av EU:s vapendirektiv. Ändå innebär förslaget som nu ska röstas igenom en överimplementering.

Riksdagen har gång på gång slagit fast att de förslag om EU:s vapendirektiv som den tidigare S-regeringen lagt på riksdagens bord, har gått alldeles för långt. 

När flera av de partier som tidigare stått på barrikaderna för en minimiimplementering av direktivet nu sitter i regeringen, skulle man kunna tror att det faktiskt blir så. Men nej.

Är förvånande

På onsdag den 7 juni debatteras och voteras regeringen Kristerssons förslag till implementering av EU:s vapendirektiv. Döm om vår förvåning när det visar sig att förslaget fortfarande går utöver vad som krävs.

Centerpartiet är det enda partiet som fortfarande värnar om att jägare och sportskyttar inte ska få ett krångligare liv med de nya reglerna.

Snårig tillämpning

När det gäller regleringen av vapenmagasin, har regeringen valt att föreslå en innehavsreglering, som är det mest inskränkande tillvägagångsättet, i stället för en användningsreglering som är den minst inskränkande. 

Detta motiveras med att en användningsreglering ”inte skulle följa vapenlagens generella struktur och utformning”. Att det i sig, medför en snårig tillämpning, rättsosäkerhet för både vapenägare och vapenhandlare tas ingen hänsyn till. 

Utom kontroll

Förslaget definierar magasin utifrån möjligheten att sätta in dessa i vissa typer av vapen. Det gör att samma magasin kan komma att gå från att vara oreglerat till tillståndspliktigt utifrån omständigheter som står helt utom innehavarens kontroll och kännedom. 

Ett magasin som idag inte omfattas av regleringen skulle kunna bli tillståndspliktigt genom att exempelvis ett nytt korthållsgevär presenteras på marknaden. 

Den föreslagna innehavsregleringen i kombination med den oklara definitionen av magasin gör det i princip omöjligt för detaljhandlare, som inte är vapenhandlare att sälja magasin. 

Till fängelse

Vapendirektivet förutsätter inte en kriminalisering av innehav av magasin. Trotts detta föreslår Tidöpartierna en kriminalisering med fängelse i straffskalan. Det är en särskilt problematiskt mot bakgrund av den flytande definitionen av magasin.

Vi i Centerpartiet betackar oss för straffbestämmelser som varken är ändamålsenliga, förutsägbara eller rättssäkra. 

Betungar jägare

Det är sammantaget frågan om en onödig och rättsosäker överimplementering som betungar jägare, sportskyttar och detaljhandlare där syftet, att värna vapenlagens struktur, inte överväger det intrång förslaget innebär.

Gör om och gör rätt, regeringen!

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.