tisdag 27 februari

Opinion

Skåne är tamdjurstätt. Många fårbönder vittnar om att de lägger ner sin verksamhet efter att varg tagit flera av deras djur, skriver debattörerna. Foto: Martin Källberg och Mostphotos

Debatt: ”Nytt förslag om varg är orimligt och måste avvisas”

Centerpartiet i Skåne är mycket kritiskt till förslaget om att utöka miniminivån för varg i södra rovdjursförvaltningsområdet. Vi anser att antalet vargar ska hållas på den nivå riksdagen beslutat om.

Bakgrunden är att länsstyrelserna just nu ser över miniminivåer för varg. Förslaget på ny miniminivå i södra rovdjursförvaltningsområdet är 60 individer. Det är en ökning med 55 individer, från dagens fem. 

Länsstyrelsens chef för viltenheten i Gävleborg uttalade sig nyligen om att de vill se en ännu större förändring, så att det flyttas mellan 60 och 85 vargar till södra förvaltningsområdet. 

Allvarliga följder

Det nya förslaget är orimligt och måste avvisas. Den nuvarande nivån är enligt Naturvårdsverket att det ska finnas 300 vargar i Sverige. 

Riksdagen har beslutat att det ska finnas mellan 170 och 270 vargar i Sverige. 
Centerpartiet i Skåne anser att en ökning av vargstammen från dagens nivå riskerar få mycket allvarliga konsekvenser. 

Snabb spridning

Vi vet redan att vargen breder ut sig snabbt i södra förvaltningsområdet och kan nästan varje vecka läsa om problem som vargetableringen skapar. 

Tillgången på föda är god och gör att vargen sprider sig snabbt och antalet revir ökar. Möjligheten till vargjakt är mycket begränsad och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt. 

Hot mot kronviltet

Skåne är tamdjurstätt. Många fårbönder vittnar om att de lägger ner sin verksamhet efter att varg tagit flera av deras djur. 

Betesmarker växer igen och lantbrukare känner oro när de inte längre kan garantera djurens säkerhet. 
I takt med att antalet vargar ökar kommer bland annat Skånes unika kronviltstam, antalet rådjur och älgar att minska. 

Ekonomiska konsekvenser

Det går inte att blunda för de ekonomiska konsekvenserna som utbredningen av vargen för med sig, både i rekreationsvärde och i köttvärde för utebliven viltköttsförsäljning. Samtidigt är det flera jägare som inte längre vågar släppa sina jakthundar då man är rädd att ens hund blir tagen. Rädslan bland människor som bor i och runt vargrevir är ofta stor. 
Med anledning av ovanstående anser vi att vargstammen måste hållas på den nivå som riksdagen beslutat om.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget