tisdag 27 september

”Har privilegierade någonsin släppt sina särrättigheter frivilligt?”

Bland svenska makthavare och svensk allmänhet råder en djup okunnighet om rennäringen, som bedrivs på mer än 50 procent av landets yta. Något måste vara orimligt fel i hur man bedömer svenska medborgares värde. Borde vi inte alla ha samma rättigheter inom landet?

”Hedinfallet – ett struntärende utan slut”

Den process som staten drivit mot Karl Hedin i fyra år har inget med juridik att göra. Det är i stället ett sätt att försöka tysta en människa som har fräckheten att säga vad han tycker om den förda rovdjurspolitiken, skriver debattören Björn Törnvall.

”Omtanken om människor i rovdjursland saknas”

Vad är meningen med att låta vargar äta upp hjortar, älg, rådjur och för den delen vildsvin?

Ingen som inte vill är tvingad att bedriva vårjakt, men man bör inte lyckas med att hindra andra från att uppleva vårens tid i markerna med studsaren i hand, anser skribenten.

”Sköna maj välkommen”

Vårjakten är en underbar upplevelse. Ingen som inte vill är tvingad att bedriva denna fina jakt, men man bör inte hindra andra från att uppleva vårens tid i markerna med studsaren i hand.

”Riktiga jägare håller sig till fakta”

Jag följer i stort sett allt om vad som skrivs och sägs om Renmarkskommitténs arbete och ingenstans har jag sett att det riktas ilska mot samer i stort. Tvärtom!

”Förbättringsförslag till Jägareförbundet, kretsar och länsföreningar”

Med öppenhet kommer engagemanget som bidrar till utvecklingen. Med slutenhet kommer passivitet och avhopp. I stadgar för krets, länsförening och förbund är medlemmarna och viltet huvudsaker.

”Tragikomiskt när S tar åt sig äran för oppositionens budget”

Det blir tragikomiskt när Socialdemokraterna slår sig för bröstet och hävdar att man tillfört Polisen 50 miljoner kronor för att korta vapenlicenstiderna, när sanningen är att det är tack vare oppositionens budget denna satsning genomförs.

”Vilka politiker är det som vilseleder, egentligen?”

I en debattartikel på Svenskjakt.se påstår socialdemokratiska riksdagsledamöter med ansvar för jaktfrågor, att oppositionen vilseleder väljarna. Efter att ha tagit del av innehållet undrar jag vilka det är som står för vilseledandet, egentligen.

”Staten skapar olika människovärde”

Att vi i Sverige ska vara solidariska, demokratiska och behandla alla lika är naturligt och självklart, och påpekas ofta av våra beslutsfattare. Det gäller alla, oavsett varifrån människor kommer eller vad de blivit utsatta för, nyss och för flera hundra år sedan. Se första kapitlet, andra paragrafen i regeringsformen, en av våra grundlagar, angående människors lika värde.

”Tjänstemannaaktivism riktad mot jägare”

Den 8 april 2022 har Svea hovrätt haft miljöåklagare Lars Magnussons överklagande av den friande domen mot Karl Hedin på sitt bord i ett års tid, utan att något har hänt. Dagen efter är det fyra år sedan miljöåklagarna och miljöpoliserna började arbeta med detta struntärende. Debattören Björn Törnvall ser ett mönster av tjänstemannaaktivism riktad mot jägare.

”Sverigedemokraterna förvillar medvetet väljarna om vapen och viltvård”

Genom att blanda in vapendirektivet i debatten om viltvård vill Sverigedemokraterna medvetet förvilla väljarna. Förslaget om vapenreglering handlar till syvende och sist om att minska tillgången på vapen som florerar på Sveriges gator och att försvåra för yrkeskriminella i Sverige och i övriga EU – inte att vara ute efter att sätta dit jägare och sportskyttar.

”Ett nytt jaktfrälse bortom horisonten”

När man känner till historien får man perspektiv på saker och ting. Mina historiska inblickar gör att jag förundras över det som sker i fjälljaktsutredningen. Det måste finnas bättre vägar att gå, än att inrätta ett nytt jaktfrälse.

”Rikta ilskan mot mig, inte mot samerna”

De slutsatser som Renmarkskommittén presenterat angående rätten till älgjakt i Lappland har föranlett reaktioner som riktas mot samer och samebyar. Om någon blir arg på den bild som jag och sekretariatet har funnit så ska ilskan riktas mot mig, inte mot andra som medverkar i kommitténs arbete eller som berörs, skriver Eric M Runesson, ordförande i Renmarkskommittén.

”Jägare och sportskyttar motarbetas av både aktivister och regeringen”

I stället för att ge förbättrade förutsättningar för de som ägnar sig åt jakt och skytte blir vi jägare och sportskyttar motarbetade av aktivister på myndigheter, men framför allt av regeringen själv – även efter att Miljöpartiet lämnat regeringen.

”Kortsiktigt att låta vargen äta upp älgköttet”

Det är korttänkt och dumt att låta varg, som dessutom är inavlad, äta upp älgstammen och därmed ta bort möjligheten till mat från naturen.

”Regionalisera inflytandet inom Svenska Jägareförbundet”

Från och med innevarande jaktår blir det tillåtet att jaga råbock i hela Sverige under perioden 1 maj–15 juni. Ett antal av Jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige är starkt kritiska till regeringens beslut om nationell vårjakt på råbock. Det här är ett utmärkt tillfälle att ge berörda länsföreningar i uppgift att tillsammans med sina medlemmar informera, diskutera och besluta om regionala rekommendationer gällande vårjakt på råbock.

”Oseriöst pris på Skogssällskapets jaktmark”

Anbudsnivån blev oseriös när Skogssällskapet bjöd in till budgivning för sina marker i Roslagen. Viltfattiga marker gör att det är billigare att köpa hängmörat i Östermalmshallen.

”Vissa medborgare göms undan i storsvenskens land”

Jag vill berätta om hur svenska staten år 2022 formar eller omformar sina medborgares identitet, från att acceptera alla medborgare till att gömma undan vissa. Det har inget med skyddad identitet att göra, tvärtom. En identitet kan var så oskyddad och så oönskad att den till slut har trollats bort. Jag vill berätta min släkts historia.

”Nya misstag utraderar inte statens dåliga samvete”

Ett kollektivt statligt dåligt samvete mot det samiska folket kan inte utraderas genom att det får exklusiva rättigheter, när det samtidigt innebär att andras rättigheter starkt begränsas eller går förlorade, skriver jaktvårdskretsarna i Jägareförbundet Norrbotten i ett gemensamt debattinlägg.

”Låt inte tjänstemän styra över Jägareförbundet”

Jägareförbundet måste se över sin tjänstemannaorganisation. Förbundsstyrelsen måste våga styra över tjänstemännen. Låt det inte vara tvärt om.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram