Foto: Caroline Pettersson

De segrade vid årsstämman – men sen då?

Premium

ARTIKELN HAR UPPDATERATS. En bedrövlig stämma som aldrig får upprepas., men få konkreta svar på varför det blev som det blev – eller hur Svenska Jägareförbundet nu ska gå vidare och enas.
Flera av de elva länsordförande som stod på vinnarsidan menar att samtal och tid är några nycklar som behövs för att lätta upp de låsningar och den splittring som nu präglar Jägareförbundet.
Frågan är om det räcker?

Skiljelinjen är tydlig och motsättningarna är fortsatt djupa mellan de elva länsföreningar som röstade emot valberedningens förslag till ordförande och de elva länsföreningar som röstade för valberedningens förslag.

Det vill säga de som ville se Henry Sténson som ordförande och de som hellre ville ha en annan kandidat, till sist blev det Peter Eriksson.

Historisk årsstämma: Jägareförbundet djupt splittrat

Flera av de elva länsföreningar som stod på vinnarsidan menar att demokratin följdes och gav ett resultat.

Slut på diskussionen.

Skulden för den uppkomna situationen läggs på de elva länsföreningar som gick på valberedningens förslag till ordförande, Henry Sténson, och som förlorade i den mycket jämna omröstningen på årsstämman.

 

Förtroende saknas – oklart varför

K G Abramsson, ordförande i Jägareförbundet Västerbotten, är en av de som stödde den nyvalde ordföranden Peter Eriksson.

Peter Eriksson ny ordförande i Svenska Jägareförbundet

När det gäller Henry Sténson sades det på stämman handla om en förtroendefråga. Vad är det som brustit anser du?

– Det är bara att hälla mer bensin på brasan och börja rota i det här. Jag skulle kunna nämna vilka detaljer som helst för dig, men det gör jag inte, säger K G Abramsson.

– Det vi fått reda på och det vi sett sedan förra året har gjort att många av oss som står på den här sidan inte haft tillräckligt förtroende och tillit till Henry Sténson att bli förbundsförtroende. Jag kan inte med vett och vilja och med sunt förstånd säga att jag kan backa upp Henry Sténson.

 

K G Abramsson, ordförande i Jägareförbundet Västerbotten – och sedan årsstämman ledamot i Svenska Jägareförbundets styrelse. Foto: Lars Nilsson

Flertalet av de länsordföranden som röstade fram Peter Eriksson till förbundsordförande vill inte, eller har svårt att ge konkreta svar på varför de inte tycker att Henry Sténson är lika lämplig till den posten.

 

”Det är bara att hälla mer bensin på brasan och börja rota i det här. Jag skulle kunna nämna vilka detaljer som helst för dig, men det gör jag inte.”
K G Abramsson, Jägareförbundet Västerbotten

 

– Valberedningens förslag var ett antal olika förslag över tid. Per Klingbjer var valberedningens förslag från början och då var Henry Sténson motkandidat. Det är lätt att kasta sig med orden ”valberedningens förslag”, för det är ingen som hänger med i den här soppan, säger Johan Lundberg, ordförande i Jägareförbundet Gävleborg, och som pekats ut av förlorarsidan som en av dem som hållit samman och orkestrerat de elva länsföreningar som röstade fram Peter Eriksson till ordförandeposten.

 

Misstro mot förbundsledningen

Hans Olsson, ordförande för Jägareförbundet Gotland, tror att orsaken bakom splittringen är att det funnits en misstro och ett missnöje mot förbundsledningen som inte delats av alla länsföreningar.

 

Hans Olsson, ordförande i Jägareförbundet Gotland. Foto: Privat

Han menar att i och med att det lades fram ett motförslag till Per Klingbjer, som från allra första början var valberedningens förslag, så uttryckte de som gjorde det samtidigt ett missnöje mot förbundet och ledningen.

 

”Det uttrycktes heller aldrig, när man lyfte fram Sténson som kandidat, vilka förändringar man ville få till stånd.”
Hans Olsson, Jägareförbundet Gotland

 

– Då inser man ju att de ville ha till stånd någon form av förändring, samtidigt som flera länsföreningar tyckte att Per Klingbjer var både kompetent och erfaren. Det uttrycktes heller aldrig, när man lyfte fram Sténson som kandidat, vilka förändringar man ville få till stånd, säger Hans Olsson och tillägger:

– Från vår sida på Gotland har vi inte känt något stort missnöje och då kunde vi inte ställa oss bakom en kandidat som lyfts fram av missnöjda länsföreningar som vill göra förändringar utan att precisera dessa. Vi på Gotland har förtroende för förbundsstyrelse och ledning. Sedan har inte vi heller varit nöjda med allt, men vi har lämnat synpunkter direkt till de personer som varit involverade.

 

”Egentligen ingen kommentar”

Frågan som många nu ställer sig är: Hur ska Svenska Jägareförbundet med dess 22 länsföreningar gå vidare?

– Jag är nu intresserad av att jobba med framtida lösningar och idéer om hur man kan ta det här vidare. Jägareförbundet är alldeles för viktigt. Här behövs konstruktiva tankar och idéer. Jag har egentligen ingen kommentar. Det är bara att beklaga den största kalkonföreställning som jag varit med i. Det var det många som bidrog till och det ska inte upprepas så länge jag kan vara med och påverka. Vi är ett för litet förbund för att klyva det på mitten, det fungerar inte, säger Johan Lundberg.

 

Johan Lundberg, ordförande i Jägareförbundet Gävleborg. Foto: Lars Nilsson

Har du några egna tankar om hur man ska gå vidare?

– Ja, det har jag men det är alldeles för tidigt. Det finns tankar och idéer som jag har väckt, men det är ingenting jag kan prata om nu, säger Johan Lundberg.

”Vi förtroendevalda har brustit”

Du kallar stämman för kalkonföreställning, ser du att du själv har någon del i att det blev så?

– Johan Lundberg var en av delegaterna så det är klart att jag är en del av föreställningen. Jag har ju också en roll. Men det ska aldrig, aldrig mer upprepas någonsin, så förödmjukande var det vi utsatte oss för.

 

Vill vända blad

Johan Lundberg menar att det till viss del gäller det att göra som kungen sa en gång: vända blad och gå vidare.

– Men vissa delar ska vi ta med oss: hur regelverket ska vara och hur vi förhåller oss till varandra. Självklart ska vi ta med oss vad vi lärt oss.

Johan Lundberg vill inte titta bakåt eller gå in på historien vad som ledde fram till den stora splittringen.

 

”Det är bara att beklaga den största kalkonföreställning som jag varit med i.”
Johan Lundberg, Jägareförbundet Gävleborg

 

K G Abramsson är bekymrad och lägger till stor del skulden på andra:

– Allt skulle ifrågasättas på årsstämman. Det gjordes ingen ansträngning att demonstrera sammanhållning. Det var en demonstration om precis det motsatta från ett visst håll. Det känner jag stor oro för. Nu ska vi försöka vända det här och kavla upp ärmarna och jobba hårt för medlemmarna i Jägareförbundet.

 

Återskapa förtroende

Du nämnde på stämman att det krävs extraordinära insatser för att gå vidare, vad tänker du på då?

– Det är svårt att beskriva själva redskapet för att göra det, men jag tror att vi måste skissa på ett projekt som inriktas på att försöka förstå vad man uppfattat har gått fel. Och hur man på ett bra sätt ska kunna reparera det. En primär vision blir att återskapa förtroendet mellan Jägareförbundet nationellt och länsföreningarna samt alla kretsar, säger K G Abramsson.

Har du någon orsak till att det blivit en djup spricka i Jägareförbundet?

– Jag ser vad folk tycker, att det är ett par, tre personer som bidragit till det här. Avsikten har inte varit att splittra utan att ena Jägarförbundet och redan från början hade vi bestämt en färdriktning som jag tror att nästan alla länsföreningar var med på, att vi skulle ha en extern ordförande. Vi hade också en kandidat som väldigt många trodde på. Men då fanns det ett fördolt arbete som gjorde det omöjligt för Per Klingbjer att stå fast vid sin kandidatur. I den vevan tror jag hela den här processen startade, säger K G Abramsson.

 

”… vi måste skissa på ett projekt som inriktas på att försöka förstå vad man uppfattat har gått fel.”
K G Abramsson, Jägareförbundet Västerbotten

 

Han fortsätter:

– Mitt bidrag är att jag deltagit på alla möten vi haft i de här elva länsföreningarna. Hade du frågat mig för två veckor sedan om jag ställer upp som styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet, så hade jag svarat att det är otänkbart, utifrån vad jag då visste.

 

Paulssons avhopp: ”Fara å färde”

K G Abramsson menar att han jobbar för Jägareförbundets bästa.

– När det stod klart att Jonas Paulsson hoppade av, var det fara å färde. Det var inget önskeläge. Men jag kan Jägareförbundet, har varit medlem sedan 1968, och jag vill Jägareförbundets väl och att vi ska ta hand om våra medlemmar och alla de frågor som är viktiga för våra medlemmar, säger K G Abramsson, som inte var nominerad av valberedningen till någon plats i förbundsstyrelsen utan blev föreslagen av elva länsföreningar.

Ordförandekandidat hoppar av och lämnar styrelsen

 

K G Abramsson. Foto: Lars-Henrik Andersson

De andra elva länsföreningarna föreslog Birgitta Isaksson, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten och Henry Sténson som ledamöter. Men i stället valdes K G Abramsson samt Göte Johansson, som nyligen avgick som ordförande för Jägareförbundet Västra Götaland Väst.

Fortsatt maktkamp i Jägareförbundet inför årets stämma

– Jag kände mig förpliktigad att acceptera nomineringen. I en folkrörelse och en förening ska allt sådant här avhandlas på stämmor. Demokratins alla redskap har vi använt och vi har fått ett utslag, även om det inte blev alltför tydligt så var det med marginal. Det hade varit jobbigare om vi bara hade haft en rösts skillnad, resonerar K G Abramsson och tillägger:

– Vad hade hänt om den andra sidan hade vunnit? Vi hade fått finna oss i det.

 

”Ett lag som vi trodde på”

Ni var inte beredda släppa in något av de förslag till namn som de andra elva länsföreningarna föreslog, hur resonerade ni där?

– Det var 27 ombud som tyckte att det förslag som vi arbetat fram i de här elva länsföreningarna var bra. Det var det som skulle sätta fart i arbetet med att hjälpa Jägareförbundet framåt och skapa enighet. Jag upplever det inte som någon som helst maktdemonstration. Vi hade satt ihop ett lag som vi trodde på och det var det stämman röstade om och det var det majoriteten fastställde, säger K G Abramsson.

Peter Erikssons namn kom upp i ett sent skede, på vilket sätt har du förankrat hans namn i länsföreningens styrelse?

– Det är väldigt svårt hinna med ett gediget förankringsarbete, men jag rapporterade till min styrelse hur läget var och att de skulle komma med synpunkter. Det var någon som kom med synpunkter och sa att det här ställer vi upp på. Det har så vitt jag förstår vår styrelse, utan att ha fattat ett formellt beslut, ställt upp bakom.

 

”Vi kunde inte hitta någon extern kandidat. Vi hade 48 timmar på oss. Det är helt uteslutet att kunna sköta ett förankringsarbete på den korta tiden.”
K G Abramsson, Jägareförbundet Västerbotten

 

Förankringsarbete uteslutet: ”vi var i kris”

Det fanns de som använde ordet kupp under stämman. Peter Erikssons namn kom upp sent, hur ser du på det?

– Vad hade vi för alternativ? Att återremittera frågan om val av ordförande till valberedningen? Det tror jag ingen hade tyckt var ett bra förslag. Tyvärr kom hans namn sent men vi var i kris. Vi kunde inte hitta någon extern kandidat. Vi hade 48 timmar på oss. Det är helt uteslutet att kunna sköta ett förankringsarbete på den korta tiden, säger K G Abramsson.

Ny kandidat till ordförandeposten

Det fanns en annan kandidat innan Peter Eriksson, Jonas Paulsson. Hur gick det till att ta fram hans namn och hur gick den processen till?

– Det var samma hantering som i Peter Erikssons fall. Att hitta en kandidat internt som hade erfarenhet och vill ta på sig ett sådant här uppdrag. Det som var problemet var att vi som jobbat med det här inte kände till de saker som gjorde att han hoppade av. Jag tror att hans liv är ganska trassligt och förstört nu och jag vill inte bidra till att lägga sten på börda, säger K G Abramsson.

Turbulens in i det sista när Jägareförbundet väljer ny ordförande

 

Partipolitiskt obundna

På sociala medier finns kommentarer att det handlar om partipolitik?

– Vi är partipolitiskt obundna och jag väger inte in politisk hemvist när jag tänker på någon som ska göra något för Svenska Jägareförbundet. De som påstår att det är en partipolitisk fråga är bara ute för att såra sina motståndare, säger K G Abramsson.

Jägareförbundets generalsekreterare avgår

Nu hoppade även Bo Sköld av som generalsekreterare och Peter Eriksson är tredjevalet till ordförandeposten. Valet blev mer att rösta emot en kandidat än för en annan kandidat. Hur ser du på det?

– Olyckligt och väldigt bekymmersamt. Generalsekreteraren har tagit illa vid sig av processen och känner sig förmodligen själv berörd av att indirekt blivit ifrågasatt, säger K G Abramsson.

 

Fysiska möten saknas

Morgan Andersson, ordförande i Jägareförbundet Västra Götaland Väst, hoppas att förbundet inte behöver arrangera någon mer digital stämma, utan att den kan avhandlas som brukligt.

– Vi hade inte varit i den här situationen om vi hade haft en vanlig stämma där vi träffats fysiskt på plats, säger Morgan Andersson.

 

”Vi hade nog baxat in oss i våra hörn. […] Sedan gick stämman väldigt fort. Man kanske skulle ha tagit en längre paus efter det att ordförande var vald.”
Morgan Andersson, Jägareförbundet Västra Götaland Väst

 

Vad tror du krävs nu för att läka de här såren?

– Fysiska möten och att vi får prata jaktliga frågor igen. Vi är jägare i grund och botten och jakten är det som står främst.

Fanns det något man hade kunnat göra före och under stämman för att undvika den här splittringen?

– Jag vet inte. Vi hade nog baxat in oss i våra hörn. Det fanns inget forum för att öppna upp för en diskussion. Sedan gick stämman väldigt fort. Man kanske skulle ha tagit en längre paus efter det att ordförande var vald.

 

Rykten och inside information

Hur resonerade ni i er länsförening att inte rösta på valberedningens förslag?

– Vi var nog den första länsföreningen som väckte frågan att det borde vara en extern ordförande. Den frågan höll vi i hela tiden. Per Klingbjer var valberedningens kandidat. Sedan blev det hanterat på olika sätt och sedan kom Per Klingbjer till den slutsatsen att han inte kunde kandidera längre. Då uppfattade vi att de som ville ha Henry Sténson som ordförande hade varit delaktiga i den frågan.

På vilket sätt då?

– Det florerar så många rykten och jag vill inte kasta några fler stenar, säger Morgan Andersson.

Henry Sténson – om varg, allmänna uppdraget och Jägareförbundet

Fick ni den uppfattningen på grund av ett rykte?

– Nej, vi fick lite inside information också. Sedan tog vi fram Jonas Paulsson som motkandidat, deras önskemål var ju att en ordförande skulle komma inifrån styrelsen och då föreslog vi Jonas Paulsson. Men det blev ju fel det också. Då var det två dagar kvar, säger Morgan Andersson, som inte går in på några detaljer när det gäller vilken slags information han fått om Henry Sténson.

 

”Det florerar så många rykten och jag vill inte kasta några fler stenar.”
Morgan Andersson, Jägareförbundet Västra Götaland Väst

 

Trodde inte på Sténson

Är ni nöjd med att det blev intern kandidat, ni drev ju linjen extern kandidat?

– Ja, jag stöder Peter Eriksson fullt ut. Den nya valberedningen har ett arbete att göra, att granska och jobba det kommande året. Valberedningen ska följa styrelsens arbete och fungerar det väl, då ser jag inga problem med omval på Peter Eriksson, säger Morgan Andersson.

När det gäller Henry Sténson så handlade det om en förtroendefråga för er?

– Ja, enligt vårt sätt att se det har han inte stöttat den gamla styrelsen. Han har egentligen inte tagit ställning i någon fråga. Vi trodde inte på honom som kandidat, säger Morgan Andersson.

 

Inga formella fel

Den informationen, har ni fått den från den gamla styrelsen?

– Nej, men vi ser ju hur man uttalar sig och vi följer styrelsens arbete. Peter Eriksson har drivit klövviltsfrågorna.

Handlar det mer om att Sténson varit anonym i styrelsen, än att han gjort något formellt fel?

– Nej, det handlar inte om några formella fel. Han har varit anonym.

Men du säger även att han inte stöttat den gamla styrelsen?

– Inte utåt i alla fall.

Morgan Andersson anser att det är deras kandidater som varit utsatt för ryktesspridning och falska anklagelser, från Sténsonsidan.

 

”Det har varit lite större, kända personer som gått in och försökt påverka. De som håller med Karl Hedin och jag har hört att i Jämtland var det några större industripampar som försökte påverka ombud. Det hör inte hemma i en sådan här organisation.”
Kurt Andersson, Jägareförbundet Skaraborg

 

Partipolitik: ”Försökt påverka”

Kurt Andersson, ordförande Jägareförbundet Skaraborg, menar att det blandats in politik i striden om vem som skulle bli förbundsordförande.

– Jag förstår inte att det ska behöva vara på det viset. Många är ju väldigt högljudda. Det var ett majoritetsbeslut och det får man finna sig i när det är en demokratisk process.

På vilket sätt är partipolitik inblandad?

– Det har varit lite större, kända personer som gått in och försökt påverka. De som håller med Karl Hedin och jag har hört att i Jämtland var det några större industripampar som försökte påverka ombud. Det hör inte hemma i en sådan här organisation, säger Kurt Andersson.

 

”Smutsig kampanj”

Från vilket håll har det bedrivits smutsig kampanj?

Kurt Andersson, ordförande i Jägareförbundet Skaraborg. Foto: Privat

– Det vill jag inte uttala mig om. När i stort sett hela valberedningen avgår efter påverkan från andra personer som inte tillhör valberedningen. Jag förstår inte varför. Valberedningen är nominerade av länsföreningarna och valda av stämman, säger Kurt Andersson.

Stor förändring av valberedningen föreslås

Vem lade sig i deras arbete?

– De har blivit uppringda av olika personer. Det har valberedningen själva sagt.

Ni valde att inte följa valberedningens förslag när det gäller val av ordförande. Hur gick resonemanget runt ordförandevalet?

– Det beslutade vi tidigt hur vi skulle göra, säger Kurt Andersson.

Men det blev en intern lösning?

– Tyvärr ja.

 

”Det uttalar jag mig inte om här”

När det gäller Henry Sténson, handlade det om en förtroendefråga?

– Ja, det gjorde det.

Varför saknar du förtroende?

– Det uttalar jag mig inte om här, säger Kurt Andersson.

Varför vill du inte göra det?

– Det är länsföreningens beslut.

Och det känner era medlemmar till i er länsförening?

– I stort sett, ja.

Vad menar du med i stort sett?

– Vi har inte nått alla, säger Kurt Andersson.

 

Mitt Norrland: ”Besvikna på Sténson”

Ingela Johansson, ombud för Jägareförbundet Mitt Norrland, vill heller inte säga varför hon inte röstade på Henry Sténson.

– Vi är besvikna på Henry Sténson, det som har hänt förut.

Vad är det som hänt då?

– Det tänker jag inte gå in på, säger Ingela Johansson.

Hur resonerade ni runt de övriga valen till styrelsen?

– Ja, jag tycker att de andra, som blev valda, lämpar sig bättre. Det är vad jag tycker.

 

”Vi som röstade för Peter måste stå bakom honom. Han kommer åka runt och presentera sig.  Får alla träffa honom kommer de nog inse att det kommer bli bra i alla fall och så kan vi stå enade.”
Ingela Johansson, Jägareförbundet Mitt Norrland

 

Kompromiss otänkbar

Lars Persson, ordförande för Jägareförbundet i Skåne, kallade det för maktdemonstration, fanns det någon tanke om att kompromissa?

– Det fanns ingenting att kompromissa med. De som ville ha Henry vald känner att de fått en kniv i ryggen, men om Henry blivit vald hade de andra känt att de fått en kniv i ryggen, men så ser de det inte, säger Ingela Johansson.

Hur ska man gå vidare efter det här?

– Vi måste bli enade igen för att kunna gå vidare. Det sa även några av de som blev besvikna. Vi som röstade för Peter måste stå bakom honom. Han kommer åka runt och presentera sig.  Får alla träffa honom kommer de nog inse att det kommer bli bra i alla fall och så kan vi stå enade. Det tar tid att komma överens, säger Ingela Johansson, som var ett av ombuden för Jägareförbundet Mitt Norrland under årsstämman.

 

Vill inte älta

Tomas Strandhag, vice ordförande Jägareförbundet Östergötland:

– Valresultatet har givit oss en styrelse som nu måste trimmas ihop och göra det bästa för Jägareförbundet, medlemmarna och viltet.

Hur ska det praktiskt gå till att komma vidare?

– Vi måste sätta oss ner, länsföreningarna och den nya styrelsen på Öster Malma och titta på meningsskiljaktigheterna och överbrygga dessa för att komma framåt. Att älta det som varit bygger inte en väg framåt.

 

”Jag har inte insyn i varför personvalen gick så vitt isär och om det är en problematik som funnits i styrelsearbetet innan.”
Tomas Strandhag, Jägareförbundet Östergötland

 

Tomas Strandhag. Foto: Lars Nilsson

Med facit i hand: Hade saker och ting kunnat göras annorlunda för att undvika en splittring, före och under årsstämman?

– Svårt att svara på. Det upplevs som att vissa grejer och vissa länsföreningar hängt upp sig på att det varit för mycket centralt och Öster Malma-styrt och vill ha mer transparens mot länen, som är närmare medlemmen, och det är väl inte fel, säger Tomas Strandhag och fortsätter:

– Jag har inte insyn i varför personvalen gick så vitt isär och om det är en problematik som funnits i styrelsearbetet innan. Om det är så skulle man ha åskådliggjort den problematiken tydligare innan stämman, för att se vilken sammansättning av styrelsen som behövs för allt ska bli för medlemmarnas, jaktens och förbundets bästa. En genomlysning av hur det var innan så det hade blivit bredare känt.

 

”Svårt att kommentera”

Vilken är din bild av valberedningens förslag till ordförande, Henry Sténson?

– Jag har ingen annan bild av honom än den artikel som Svensk Jakt skrev om de tilltänkta ordförandena. Det är väl det som man tagit till sig plus att jag vid något enstaka tillfälle träffat honom vid någon årsstämma.

På frågan vad han tror det beror på att elva länsföreningar sade nej till valberedningens förslag, svarar Tomas Strandhag:

– Jag har svårt att kommentera den händelsen.

UPPDATERING: Efter att den här artikeln publicerats återkom Tomas Strandhag till Svensk Jakt och upplyste om att han i den slutna ordförandevoteringen på årsstämman varken röstade på Peter Eriksson eller Henry Sténson, utan valde alternativet ”avstår”.

 

Startskott för splittring

Jonas Fransson, ordförande för Jägareförbundet Södermanland, menar att Torbjörn Larssons tidiga avisering att han skulle hoppa av som ordförande, drog i gång processen inom förbundet att hitta en ny ordförande.

Så ska en ny förbundsordförande utses – intern referensgrupp utsedd

– Valberedningen borde ha fått jobba i lugn och ro med frågan, menar Jonas Fransson och tillägger att det egentliga startskottet för den splittring som nu präglar Jägareförbundet var den så kallade Axdorff-affären, då förre förbundsstyrelseledamoten Rickard Axdorff under uppmärksammade former fick lämna styrelsen efter att ha agerat visselblåsare i WWF-frågan.

 

Jonas Fransson, ordförande i Jägareförbundet Södermanland. Foto: Marie Carlsson

Förbundsordföranden Torbjörn Larsson tog öppen strid mot Rickard Axdorff, som han menade ljugit för styrelsen och att hans agerande inte var förenligt med hur ledamöter ska sköta sitt styrelseuppdrag.

– Dessutom verkar det ha grott ett missnöje bland vissa län mot förbundsstyrelsen, säger Jonas Fransson.

 

Vill ge nya styrelsen en chans

Han menar dock att fokus på framtiden nu är det viktigaste.

På frågan om han tror det räcker med att ordförande Peter Eriksson åker runt och samtalar med länsordförandena, svarar han att det gäller att hitta tillbaka till frågor som förenar. Fransson håller det inte heller för omöjligt att det kan komma att göras förändringar i den nu valda förbundsstyrelsen för att de båda lägren ska kunna närma sig varandra.

– Men vi måste ge den nya styrelsen en chans, säger Jonas Fransson.

 

”Det egentliga startskottet för den splittring som nu präglar Jägareförbundet var den så kallade Axdorff-affären.”
Jonas Fransson, Jägareförbundet Södermanland

 

När det gäller frågan om Henry Sténson som ordförandekandidat säger Jonas Fransson att man inte kunde stå bakom ”processen runt Sténson”, och går inte in på några detaljer utan nämner att Sténson inte gav intrycket av att ge något förtroende.

Likt flertalet av de elva länsordförandena som stod på Peter Erikssons sida säger Jonas Fransson att känslorna nu måste få tid att lägga sig.

Hans Olsson, ordförande för Jägareförbundet Gotland:

– I valen på stämman var förbundet splittrat, men i de allra flesta andra frågor är vi lika enade som vi var tidigare. Det kommer att krävas aktivt arbete nu för att enas, både av förbundsstyrelse och länsföreningar. Problemen måste diskuteras och sedan försöka komma till en lösning, det är inte någon lätt uppgift.

 

Stockholm, Uppsala och Västmanland: Inga kommentarer

Svensk Jakt har även varit i kontakt med Torsten Nilsson, ordförande för Jägareförbundet Uppsala län.

Han vill inte uttala sig eller svara på Svensk Jakts frågor utan hänvisar till ett debattinlägg han skrivit (”Jägareförbundet bör kunna enas och gå i takt framåt”, Svenskjakt.se 9/6).

”Jägareförbundet bör kunna enas och gå i takt framåt”

Olof Lublin, ordförande för Jägareförbundet Stockholm, den länsförening som blev lite av vågmästare i valen på stämman, vill inte heller uttala sig förrän han haft möte med kretsarna i Stockholms län.

Svensk Jakt har även försökt nå Sofie Larsson, ordförande för Jägareförbundet Västmanland, för en kommentar. Trots att vi ringt ett flertal gånger samt mejlat och skickat meddelande via sms har vi inte fått några svar av henne.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev