Henry Sténson sitter redan i Jägareförbundets styrelse, och har stöd av många länsföreningar i valet av ny ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Martin Källberg

Henry Sténson – om varg, allmänna uppdraget och Jägareförbundet

Premium

Henry Sténson, nu också valberedningens förslag som ny ordförande, vill leda Jägareförbundet in i framtiden. Men hur vill han leda, vilka frågor vill han driva och hur ska Jägareförbundet bevaka och främja medlemmarnas intressen?

I ett allt hårdare samhällsklimat där jakt och jägare ifrågasätts har också Jägareförbundets nuvarande styrelse fått kritik.

Externt, men också internt i de egna leden.

Turbulens kring allmänna uppdraget, regeringens utspel i januari och Naturvårdsverkets fortsatta tolkning har retat upp många medlemmar. Vad visste förbundsledningen om regeringens planer för allmänna uppdraget?

Vilka löften gavs?

Vart är Jägareförbundet på väg, vilken väg ska förbundet välja?

 

Det mullrar i landet

Henry Sténson, styrelseledamot i Jägareförbundet och den kandidat som flera länsföreningar och nu även valberedningen vill se som ny ordförande i förbundet, har full förståelse för att förtroendevalda och medlemmar reagerar.

Uppluckringen av allmänna uppdraget, hanteringen av Viltvårdsfonden, vargfrågan och nu också fjälljakten med inskränkningen av jakttiden på ripa har fått det att mullra i hela landet.

Från hedmarkerna, det brutna jordbrukslandskapet och nu också vargmarkerna i Skåne till gruvorna och malmfälten i Norrlands inland höjs röster för en annan politik och ett förbund som agerar med kraft.

Med valberedningens stöd hoppas Henry Sténson att han får leda det arbetet.

Men först ska stämman säga sitt.

 

Valberedningen: Henry Sténson föreslås som ny ordförande i Jägareförbundet

Finns åsikter

– Jag är naturligtvis glad över att valberedningen föreslår mig som ny ordförande, men jag är också ödmjuk och tar inget för givet. Jag avvaktar stämman, säger Henry Sténson.

Efter en vår av interna strider i ordförandefrågan inser han hur känslig frågan är. Oavsett vem som slutligen blir ordförande anser Henry Sténson att det viktiga nu är att sätta förbundet främst.

Det är, som Henry Sténson uttrycker det, viktigt att blicka framåt.

 

Viktiga förbundsfrågor

Tre frågor ser han som centrala i Jägareförbundets framtida arbete. Vargfrågan, allmänna uppdraget och fjälljakten, där kortare jakttid på ripa just nu får känslorna att svalla.

– I den sista frågan har vi kanske lättast att nå framgång. Det krävs faktiskt bara att ansvarig minister erkänner att det blivit fel, gör om och gör rätt, säger Henry Sténson.

Frågan om allmänna uppdraget och den alltid aktuella vargfrågan kan ta längre tid. De frågorna är svårare att lösa. Men det går, menar Henry Sténson, och det finns politiska ambitioner som skapar förutsättningar för en förändring.

 

Ett enat förbund

Att jägare runt om i landet känner sig trampade på har inte utgått Henry Sténson. Han vill skapa bättre förståelse och ett närmare samarbete mellan medlemmar, kretsar, länsföreningar och Jägareförbundets centrala funktioner på Öster Malma.

 

• Många medlemmar i förbundet är arga över att allmänna uppdraget upphör. Vad är din bild av det här?

– Samma ilska som bland annat finns i Rättvikskretsen finns också i förbundsledningen. Det har inte varit någon förhandling. Strax före jul inbjöds förbundsstyrelsen till ett elektroniskt möte med ministern. Ministern var då väldigt tydlig med att det nya uppdraget skulle vara bra för Jägareförbundet, det skulle bli tydligare, enklare och mera förutsägbart.

– Därefter har det hänt saker. Naturvårdsverket har tydligt förklarat att man själv vill använda de pengar jägarna betalar in för att centralisera viltvården. I sitt dokument till regeringen kallar verket oss för allmänheten. Vi är jägare. Sådana markeringar är att trampa på jägarkåren. Det är helt oacceptabelt.

 

” Nu är det intressanta vad ministern säger, och än mer vad hon gör

 

• Förvånar det dig?

– Nej, egentligen inte. Det är exakt samma åsikter, har jag förstått, som Naturvårdsverket har haft sedan 2014, det är väl egentligen ingen nyhet. Men det som förvånar är att det går stick i stäv med vad ministern sa till oss. Nu är det intressanta vad ministern säger, och än mer vad hon gör.

 

• Vargfrågan, illegal jakt och pågående juridiska processer kopplat till ett allt hårdare klimat där jägare jämställs med terrorister har fått många att reagera. Vad är din åsikt?

– Det vi ser nu är åklagarna i REMA som tillsammans med NOA-poliserna ägnar sig åt att skrämma jägare genom övervåld, riktat mot vanliga hederliga jägare. Det är ingen slump, det handlar om att skrämma folk, att skapa en mediebild som egentligen går ut på att skrämma de som ägnar sig åt illegal jakt. Men det ställer till det för hederliga jägare, uppenbart.

 

Henry Sténson vill blicka framåt och se ett förbund där alla jobbar för jakten, jägarna och förbundets bästa. Foto: Lars Nilsson

• Vad kan förbundet göra och vilka effekter kan utvecklingen få?

– Vi måste jobba med en ordentlig dialog med ordningsmakten. Det tänker vi också ha. Det jobbas på att få möten både med rikspolischefen och inrikesministern kring detta. Vi är inte som i filmen Jägarna. Jag känner inte igen mig som jägare.

– Det finns också ett Stockholmsperspektiv som tyvärr brister på en avgörande punkt, nämligen hur jakt går till och vilka det är som är jägare. Vi måste jobba med bilden av hur jakt fungerar, som ett fantastiskt fritidsintresse som är bra för kropp och själ, och samtidigt bidrar till viltvården.

 

” Anders Gravsjö och Bengt Stor, Rättviks jaktvårdskrets, är föredömen för mig och många av oss

 

• Hur ser du på Jägareförbundets roll i dag, i morgon och i en föränderlig värld?

– Förbundet har ett behov av att se till att skildringen av jakt, jägare och inte minst viltvården beskrivs på rätt sätt. Vi måste nå längre än bara våra egna kanaler, hitta nya medier, se till att använda våra centrala resurser tillsammans med det stora regionala och lokala engagemanget i länsföreningar och kretsar. Vi har en ny kommunikationsstrategi som successivt börjat tillämpas. Det är en bra början.

 

• Kan du utveckla ditt resonemang?

– Anders Gravsjö och Bengt Stor, Rättviks jaktvårdskrets, är föredömen för mig och många av oss. De har visat vägen. Vi är en folkrörelse, med många engagerade medlemmar och inte bara centrala talespersoner. Folkrörelsen har en potential, och vi behöver inte alltid göra lika. Vi är inte alltid lika, och det finns en styrka i att det finns skillnader.

– Vi behöver öka förbundets synlighet i de offentliga miljöerna med en kombination av centralt och lokalt. Så kan vi skapa engagemang lokalt och jobba offentligt tillsammans, men på olika ställen. Jakten är hotad på olika sätt, men förbundet kan hålla i taktpinnen. Det är också jätteroligt och glädjande när engagemanget kommer fram, särskilt med en sådan händelse som när Naturvårdsverket trampar på oss jägare. Då sluter vi leden.

 

” Nu har jag äntligen gott om tid att lägga på det jag tycker är viktigt, till exempel Jägareförbundet” 

 

• Om stämman väljer dig som ordförande, vilken blir din roll i utvecklingen av ett förbund med starka och självständiga länsföreningar?

– Jag skulle vilja att länsföreningarnas förtroendevalda kom närmare Öster Malma för bättre utbyte och bättre förståelse från båda sidor, och därmed en bättre samverkan. Vi har en jättebra plan i ”Jakten på framtiden”, den ska vi skruva och utveckla under tiden fram till jubileet år 2030. Jag vill bli en del av att öka förbundets synlighet. Jag har stått på barrikaderna under lång tid i några av Sveriges största företag, genom kriser och stora förändringar. Jag vågar kliva fram och ta striden för förbundets bästa. Jag har hållit på med olika företag och organisationer i mer än 40 år, och tycker det är väldigt roligt att skapa engagemang. Jag drar mig inte för att även vara tydlig och ibland känslomässig.

 

” Nu har jag äntligen gott om tid att lägga på det jag tycker är viktigt, till exempel Jägareförbundet” .

 

• Är det som upplevs som turbulens i förbundsledningen ett tecken på livskraft eller sprickor och slitningar?

– Jag känner inte igen mig i den beskrivningen. Vi har ofta livliga och ibland häftiga diskussioner i förbundsstyrelsen. Men under mina år i den har vi till slut kommit fram till beslut. Självklart finns det tillfällen då vi landat i beslut där både jag och andra kanske skulle kunna formulera det hela lite annorlunda. Men så måste det fungera i en grupp. När beslut väl fattats får man lojalt ställa sig bakom det vi kommit fram till. Om inte får man reservera sig och det har jag inte behövt göra. Nu måste vi titta framåt om vi ska kunna åstadkomma något för förbundets bästa, säger Henry Sténson.

Svenska Jägareförbundet genomför sin årsstämma digitalt den 5–6 juni.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev