I helgen får länsordförandena i Jägareförbundet veta vad utredningen runt ”Axdorff-affären” kommit fram till. Enligt uppgifter kommer revisorn inte peka på några formella fel.

Utredningen av Axdorff-affären klar – redovisas i helgen

Premium

Inga formella fel begicks när Rickard Axdorff petades ur Jägareförbundets styrelse. Det säger lekmannarevisor Björn Bentevik som utrett ”Axdorff-affären”. Under helgen kommer hans utredning läggas på bordet i samband med ordförandekonferensen.

I samband med Jägareförbundets årsstämma i augusti petades Rickard Axdorff ur styrelsen. Detta efter en jämn omröstning.
Kort om bakgrunden: Det fanns på försommaren en rädsla för att Jägareförbundet skulle inleda ett samarbete med Världsnaturfonden, WWF, efter att WWF i en debattartikel i mitten av juni sträckt ut en hand och uppmanade berörda organisationer att ställa sig bakom ett arbete att få till stånd en ny viltförvaltning.
Samtidigt fanns punkten om WWF med på dagordningen inför ett kommande förbundsstyrelsemöte.
Det fick styrelseledamoten Rickard Axdorff att hjälpa länsordförandena i Region Mitt att författa en debattartikel där det varnades för ett närmande till WWF.

”Jägareförbundet ska inte ge bort initiativet i vargfrågan”

Debattartikeln publicerades i Svensk Jakt dagarna före styrelsemötet och det gjorde förbundsordförande Torbjörn Larsson upprörd. På styrelsemötet ställdes frågan till Axdorff om han medverkat till att författa debattartikeln. Han svarade nej och när sanningen till sist kom fram vidtog ett arbete att få bort honom från styrelsen.

 

Vakant plats

Årsstämman beslutade, med knapp majoritet att inte välja Axdorff och hans plats blev vakant till nästa årsstämma.
Något som flera länsordföranden kritiserat. I samband med årsstämman meddelade Torbjörn Larsson att Jägareförbundet kommer att uppdra åt lekmannarevisorn att granska hanteringen av ärendet Rickard Axdorff.

 

Foto: Lars-Henrik Andersson

– Meningen är att detta ska resultera i någon sorts vitbok, som ska presenteras vid kommande ordförandekonferens, sa Torbjörn Larsson.
I helgen arrangeras denna konferens, digitalt. Den är dessutom uppdelad i två omgångar där ordförandena i Region Mitt och Norr får informationen på lördagen och ordförandena i Region Syd får informationen på söndagen.

 

Delade upp konferensen

– Från början var konferensen tänkt att ske i form av ett fysiskt möte och då delades den upp på grund av coronapandemin. Sedan var vi tvungna att på kort tid göra om den till en digital konferens. Man kan inte vara för många när man har ett digitalt möte, om alla ska få chans att säga sitt. Det handlar om möjligheten att alla ska få göra sin röst hörd. Den här tvådelade digitala konferensen ersätter inte den vi har på Öster Malma. Det här är det bästa vi kan göra just nu, sedan får vi se hur pandemiläget utvecklas och vad ordförandena vill. Vårt mål är att man ska kunna ha ett fysiskt möte i december eller januari, säger Torbjörn Larsson.

 

Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet. Foto: Lars Nilsson

Redovisa utredningen

På helgens ordförandekonferens kommer alltså förtroendemannarevisorn Björn Bentevik att redovisa det han utrett.

– Jag fick ett mejl från Torbjörn efter styrelsemötet den 31 augusti där han tog upp några saker. Sedan fick jag protokollet från det mötet och där framgick det ett antal punkter. Frågeställningarna jag skulle titta på var: Rickard Axdorffs agerande rörande WWF-frågan, Axdorffs skrivelse till länsordförandena, styrelsens hantering av WWF-frågan, styrelsens hantering av det som hänt i fallet Rickard Axdorff, årsstämman och processen kring frågan om omvalet av Rickard Axdorff samt valberedningens arbete, men den sista punkten handlar mer om ett tyckande, säger Björn Bentevik.

Björn Bentevik, förtroendemannarevisor.

 

Stadgebrott?

Han upplever att uppdraget varit ganska fritt att utreda, främst det som hände på årsstämman.

– Mycket handlar om det formella. Kunde man göra den votering man gjorde? Vad innebär det här stadgebrottet att man är en ledamot kort i styrelsen, är man beslutsför? Det handlar om ganska grundläggande stämmofrågor, hur den gick till, säger Björn Bentevik.

Han har pratat med valberedningen, styrelseledamöter och med Rickard Axdorff.

– Jag har även pratat med Jägareförbundets jurist och även andra jurister.

 

Redovisning i helgen

Björn Bentevik har nu sammanställt det han kommit fram och det ska som sagt redovisas i helgen.

 

• Vad är din summering av det arbete du gjort?

– En enkel summering är att det inte finns några formella fel. Jag kommer däremot ha synpunkter på vad man kunde ha gjort annorlunda, säger Björn Bentevik som inte vill gå in på några detaljer innan ordförandena fått ta del av hans utredning.
Ulf Berg, ordförande för Jägareförbundet Dalarna, var en av dem som var kritisk till petningen av Axdorff och att region mitt nu bara har en representant i styrelsen.

 

Extra stämma

– Har det begåtts ett fel när det gäller stadgarna kanske man ska kalla till en extra stämma och ta om den punkten eftersom det blev bedrövligt. Anser man att vi har stadgar som tillåter att syd och norr kan se till att region mitt i princip inte har någon representant borde vi kanske fundera över hur vi ska se över stadgarna så att det som hände senast inte kan återupprepas, säger Ulf Berg.

 

Ulf Berg, ordförande för Jägareförbundet Dalarna, är kritisk till att Region Mitt inte har full representation i förbundsstyrelsen. Foto: Lars Nilsson

Han säger att han tolkar stadgarna som att det ska finnas två styrelserepresentanter från alla tre regioner.
Ulf Berg säger även att han har svårt att förstå att ordförandekonferensen blir tvådelad.

 

Information samtidigt

– I och med att stämman sker digitalt vore det bra att alla ordföranden fick informationen samtidigt.
Så här står det i Jägareförbundets stadgar, paragraf 12:
”För val av förbundsstyrelse indelas landet i tre av årsstämman fastställda val-regioner; Norr, Mitt och Syd. För varje valregion väljs två ledamöter. Därutöver väljs tre ledamöter oavsett geografisk tillhörighet.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev