Styrelseledamoten Rickard Axdorff stod för omval men röstades bort ur förbundsstyrelsen. Foto: Boo Westlund

Ledamot petad ur Jägareförbundets styrelse

Premium

Svenska Jägareförbundets årsstämma valde på nytt Torbjörn Larsson till ordförande. Nya ledamöter i styrelsen är Gun Fahlander och Madeleine Lilliehöök. Stämman gick dock inte på valberedningens förslag att välja om Rickard Axdorff som styrelseledamot. I stället valde stämman att låta den plats som Axdorff nu lämnat vara vakant till nästa årsstämma.

Torbjörn Larsson valdes enhälligt av de 49 stämmoombuden för en mandattid som ordförande under ytterligare ett år.

– Det är inte nådigt att bli vald på ett sådant här sätt, digitalt, det är första gången. Tråkigt att inte kunna skåla med er alla, vi behöver träffas och har mycket att diskutera. Ni vet att detta är mitt sista år, tack för förtroendet!

 

Två kvinnor

Valberedningens ordförande Jan-Olov Ragnarsson uttryckte glädje över att kunna föreslå två kvinnor till styrelsen, Gun Fahlander och Madeleine Lilliehöök, vilka också blev enhälligt valda av stämman.

Omval av Jonas Paulsson var nästa förslag från valberedningen och det blev ja från stämman även där.

 

Lång diskussion

Däremot uppstod en lång diskussion om nästa förslag till omval, av Rickard Axdorff som upplevts som illojal mot den övriga förbundsstyrelsen.

Under de många debattinlägg som gjordes under denna punkt framkom att Rickard Axdorff funnits med i framtagandet av en debattartikel, som under sommaren publicerades av Svensk Jakt, och som då undertecknades av fem länsordförande i Jägareförbundet.

När saken diskuterats vidare ska Axdorff, på fråga från förbundsstyrelsen, ha förnekat all inblandning i debattartikelns tillkomst. Detta har han senare erkänt var en lögn.

– Innehållet i debattartikeln har jag inga problem med, det kan jag skriva under på i morgon om det är så. Problemet är att han har gått bakom styrelsens rygg och agerat i en fråga som vi inte har diskuterat eller satt ned foten i, sa förbundsordförande Torbjörn Larsson.

– Rickard har gått utanför ramarna något, sa valberedningens ordförande Jan-Olov Ragnarsson.

Valberedningen hade dock inte lyckats ta fram något annat förslag på ledamot.

 

Tom plats

Torsten Nilsson, Jägareförbundet Uppsala län, yttrade att länsföreningen inte ställde sig bakom valberedningens förslag och lämnade ett annat yrkande, att Axdorffs plats skulle lämnas tom till nästa förbundsstämma.

– Detta är inte en angenäm situation och lite ensamt, svarade Rickard Axdorff och fortsatte:

– Bara ett par veckor före stämman kom det till min kännedom att ett intensivt arbete pågick för att inte få mig omvald. En del som sas var rätt, men det blandades med rena osanningar.

Han sa att han vill fortsätta verka för medlemmarnas bästa i styrelsen, men var beredd att tacka för sig om stämman så beslutade.

 

Borde hanterats internt

KG Abramsson, Jägareförbundet Västerbotten:

– Vi har funderat mycket över hur vi ska ställa oss och övervägt hur man ska hantera en sådan här fråga. Vi har stora svårigheter att se att vi kan stå bakom valberedningens förslag till omval av Rickard Axdorff.

Han och Johan Lundberg, Jägareförbundet Gävleborg, ställde sig bakom Torsten Nilssons förslag att lämna posten som ledamot vakant. Det gjorde även Jonas Fransson, Södermanland.

Anders Olsson, Värmland, och flera andra länsföreningars representanter, ställde sig bakom valberedningens förslag.

– Om platsen vakantsätts har vi i Region Mitt endast en representant som ledamot i förbundsstyrelsen under nästan ett år, fram till nästa stämma. Det är mycket olyckligt, sa Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet Dalarna.

Många ombud tyckte att frågan borde ha hanterats internt av styrelsen och ansåg att förtroendet för förbundet skulle kunna skadas om Rickard Axdorff ”kastas ut och görs till martyr”.

 

Votering begärd

Det slutliga beslutet efter votering blev att 25 av stämmans ombud röstade för Torsten Nilssons förslag att lämna platsen som ledamot vakant. Valberedningens förslag fick 24 röster. Rickard Axdorff får därmed lämna styrelsen.

En mängd reservationer lämnades till beslutet, flera av dem med motiveringen att omröstningen inte var stadgeenlig.

De nyvalda och omvalda ledamöterna sitter nu i två år, övriga är sedan tidigare valda till och med 2021.

Jan-Olov Ragnarsson omvaldes som ordförande i valberedningen. Förbundet har också fått en ny förtroendemannarevisor i Björn Bentevik, Tystberga, efter fyllnadsval. Övriga revisorer sitter till och med 2021.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev