Vargfrågan skördar ständigt nya offer. Läs hela Svensk Jakts granskning av den så kallade Axdorff-affären. Varg fotograferad i hägn. Foto: Olle Olsson

WWF-frågan fanns på förbundsstyrelsens dagordning

Premium

Britt Marie Nordquist, ledamot i Jägareförbundets styrelse, säger att förbundet via ombud fått frågan om att åter ingå i Världsnaturfonden WWF:s förtroenderåd. Punkten WWF har funnits med på dagordningen flera gånger men ordföranden har hela tiden skjutit den framför sig och inte behandlat den, enligt Nordquist.

Britt Marie Nordqvist.

En lekmannarevisor ska gå igenom ”ärendet Axdorff”. Något som Britt Marie Nordquist välkomnar.

– En revisor får tillgång till allt, protokoll och även dagordningar och då kommer han upptäcka att det stått WWF på ett antal dagordningar men att styrelsen aldrig kommit i mål med den frågan. Det har hela tiden sagts att det inte är bråttom med den frågan, att vi kan diskutera den vid ett senare tillfälle. Vi har heller inte fått veta om det är en fråga som behöver behandlas, säger Britt Marie Nordquist.

Hon fortsätter:

– Det enda vi fått veta i styrelsen är att Jägareförbundet via ombud ska ha fått frågan om att ingå igen i förtroenderådet. Vi har dock aldrig fått behandla den frågan i styrelsen.

Det var i januari 2015 som Svenska Jägareförbundets styrelse beslutade att förbundet ska lämna sin plats i Världsnaturfonden WWF:s förtroenderåd. Beslutet fattades efter en intern debatt i förbundet, där deltagandet ifrågasatts med hänvisning till WWF:s agerande i rovdjurspolitiken.

 

Kan samarbeta

I en skrivelse till WWF redogjorde Jägareförbundets dåvarande ordförande Björn Sprängare och generalsekreterare Bo Sköld för att medlemmar under en längre tid ifrågasatt Jägareförbundets medverkan i WWF:s förtroenderåd.

I skrivelsen framhöll dock Jägareförbundets styrelse att beslutet inte förhindrar samarbete i andra frågor som gynnar de två organisationernas gemensamma verksamheter.

– Vi hade mycket enkelt kunna ställa frågan igen till länsordförandena om vi ska säga ja eller nej till WWF:s förfrågan.

 

Har lyft frågan

Britt Marie Nordquist säger också att hon vid flera tillfällen ställt frågan vad som ska diskuteras under punkten WWF på dagordningen.

– Då har jag fått svaret att vi tar det nästa gång, men som sagt vi har aldrig gått i mål och tagit ställning. Rickard Axdorff föreslog vid ett tillfälle, eftersom frågan hela tiden sköts fram av ordföranden, att punkten WWF skulle strykas. Men den har hela tiden återkommit, säger Britt Marie Nordquist.

Enligt vad Svensk Jakt erfar fanns en rädsla för att Jägareförbundet skulle inleda ett samarbete med WWF efter att WWF i en debattartikel i mitten av juni sträckte ut en hand och uppmanade berörda organisationer att ställa sig bakom ett arbete att få till stånd en ny viltförvaltning.

 

På agendan

Samtidigt fanns punkten om WWF med på dagordningen inför ett kommande förbundsstyrelsemöte.

Det fick styrelseledamoten Rickard Axdorff att hjälpa länsordförandena i Region Mitt att författa en debattartikel där det varnades för ett närmande till WWF. Debattartikeln publicerades i Svensk Jakt dagarna före styrelsemötet och det gjorde förbundsordförande Torbjörn Larsson upprörd. På styrelsemötet ställdes frågan till Axdorff om han medverkat till att författa debattartikeln. Han svarade nej och när sanningen till sist kom fram vidtog ett arbete att få bort honom från styrelsen. Årsstämman beslutade nyligen, med knapp majoritet att inte välja Axdorff och hans plats är vakant.

Britt Marie Nordquist menar att frågan skulle ha behandlats internt av styrelsen.

– Oavsett vad man tycker i frågan handlar det här om människor. Jag tycker generellt inte om drev på människor.

 

Det du berättar nu, kan det medföra att du också får lämna styrelsen?

– Jag har inga problem att lämna en styrelse. Det som känns märkligt är att jag nu ensam representerar en region där man valt en tom stol, vilket jag anser att man inte kan göra enligt stadgarna, säger Britt Marie Nordquist.

Hon fortsätter:

– För mig är Jägareförbundet 157.000 medlemmar som samlats runt ett gemensamt intresse. Det ska vi vara jätterädda om. Att vi internt inte kan hantera vissa saker, det ska vi ta hand om själva – det ska inte drabba medlemsorganisationen.

 

Alla artiklar

Läs hela Svensk Jakts granskning av det som nu kallas Axdorff-affären.

 

https://svenskjakt.se/start/nyhet/darfor-vill-inte-jagareforbundets-ordforande-fortsatta/

 

https://svenskjakt.se/start/nyhet/valberedningen-kritisk-axdorff-affaren-borde-hanterats-av-styrelsen/

 

https://svenskjakt.se/start/nyhet/sa-ska-en-ny-forbundsordforande-utses-intern-referensgrupp-utsedd/

 

https://svenskjakt.se/start/nyhet/djup-spricka-i-region-mitt-efter-axdorff-affaren/

 

https://svenskjakt.se/opinion/som-jag-ser-det/reflektioner-fran-en-arsstamma/

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev