Hot mot jägare på Jägareförbundets årsstämma

Premium

Efter en motion till årsstämman ska Jägareförbundet se över vad som kan göras för att stödja medlemmar som utsätts för hot och trakasserier på grund av att de jagar.

8 juni 2022

Lyckad jägardag på stort torg

Många Kalmarbor passade på att provsmaka vildsvinsburgare när Kalmar läns jaktvårdsförening och dess kretsar tog Stortorget i besittning.

För att skydda jägare från trakasserier ska Jägareförbundet arbeta för att fällor ska kunna märkas med id-nummer istället för med jägarens namn, adress och telefonnummer.

7 juni 2022

Fällor ska kunna märkas med id-nummer

Premium

Jägareförbundet ska arbeta för att systemet med att märka fällor med ett id-nummer kommer på plats. Detta efter en motion från Jägareförbundet Rättvik som menar att nuvarande system, då fällor ska märka med namn och adress, riskerar att utsätta jägare för trakasserier.

5 juni 2022

Demokrati- och skyttemotioner avrundade stämman

Premium

Ett par av de motioner årsstämman hade att ta ställning till behandlade interndemokrati och inom förbundet. Stämman avrundades därefter med tre motioner i skyttefrågor.

5 juni 2022

Älgbeslut från stämman

Premium

Älg är ett återkommande motionsämne på Svenska Jägareförbundets årsstämmor. 2022 utgjorde inget undantag.

5 juni 2022

Jägareförbundet slår vakt om jakten som kulturarv

När Svenska Jägareförbundet höll sin årsstämma i Kalmar enades de 49 ombuden om att göra ett uttalande där man betonar hur betydelsefull jakten är som kulturgärning. Man kräver därför att alla politiska partier och dess företrädare på ett mycket tydligare sätt står upp för jakten som kulturarv.

5 juni 2022

Belöningsmedalj till Nordquist

Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i silver har tilldelats Britt Marie Nordquist.

5 juni 2022

Fällor, eftersök och hundar bland motionerna

Premium

Jägareförbundets årsstämma i Kalmar behandlade en lång rad motioner från medlemmar, kretsar och länsföreningar. Nedan motioner i korthet.

5 juni 2022

Allt om Svenska Jägareförbundets årsstämma

Under helgen 4–5 juni håller Svenska Jägareförbundet årsstämma i Kalmar.
Här hittar du samtliga artiklar om vad som hände på stämman.

5 juni 2022

Förbundet ska arrangera riksmästerskap i eftersök

Premium

Svenska Jägareförbundet årsstämma beslutade att ett riksmästerskap i eftersök ska inrättas på Öster Malma. Detta sedan stämman bifallit fyra mer eller mindre identiska motioner i ärendet.

5 juni 2022

Stämman antog motioner om jägarexamen

Premium

Ett antal motioner vid årsstämman behandlade på olika sätt jägarexamensprovet.

4 juni 2022

Vargfrågan först i Jägareförbundets motionsflod

Premium

På vargfronten var det lite lugnare i motionsfloden än vad som vanligtvis är fallet när Svenska Jägareförbundet håller stämma. Det återspeglar emellertid inte förbundets inställning – vargfrågan är prioriterad.

4 juni 2022

Ny ordförande i valberedningen

Premium

Beredningsgruppen hade inte hittat något förslag till ordförande i Svenska Jägareförbundets valberedning, men under sittande stämma lanserades ett nytt namn – som vann stämmans gillande.

4 juni 2022

Missnöje med valberedningens arbete

Premium

Hård kritik riktades mot valberedningens förslag till ny styrelse när Svenska Jägareförbundet höll sin årsstämma i Kalmar. Flera ledamöter kritiserade att valberedningen inte lyckats få en bred majoritet av länsföreningarna bakom samtliga förslag.

4 juni 2022

Peter Eriksson fortsätter som ordförande i Jägareförbundet

Premium

På Svenska Jägareförbundets årsstämma omvaldes Peter Eriksson till ytterligare ett år som förbundsordförande.

4 juni 2022

Oförändrad medlemsavgift – fördelningen ska ses över

Premium

Svenska Jägareförbundets årsstämma beslutade om oförändrade medlemsavgifter till och med medlemsåret 2023–2024. Därmed har förbundets medlemsavgifter varit oförändrade i tio år. Stämman beslutade också om en översyn av medlemsintäkternas fördelning, mellan länsföreningarna och Svenska Jägareförbundet.

31 maj 2022

49 delegater utgör Jägareförbundets riksdag

Premium

Kommande helg håller Svenska Jägareförbundet årsstämma i Kalmar.
Stämman utgörs av totalt 49 röstberättigade delegater, vilka representerar förbundets 22 länsföreningar.

Företrädare för elva av Svenska Jägareförbundets länsföreningar uppmanar valberedningen att göra om och göra rätt inför förbundsstämman som hålls till helgen i Kalmar.

30 maj 2022

”Jägareförbundets valberedning har tid att göra om och göra rätt”

Det är med stor besvikelse vi har tagit del av valberedningens slutliga förslag inför Svenska Jägareförbundets årsstämma. Trots delgivna nomineringar, synpunkter och klargöranden har valberedningen inte klarat av sitt uppdrag, att slutligt lämna ett nomineringsförslag som i sin helhet har en bred förankring inom förbundet, skriver företrädare för elva av Jägareförbundets länsföreningar.

Svenska Jägareförbundets valberedning har nu lagt fram sina förslag till val av ledamöter till förbundsstyrelsen.

20 maj 2022

Det här är valberedningens förslag till val av förbundsstyrelse

Premium

Svenska Jägareförbundets valberedning har lämnat sitt slutgiltiga förslag till val av ledamöter till förbundsstyrelsen.

9 maj 2022

Fortsatt oenigt förbund – valberedningens förslag dröjer

Premium

Inför Svenska Jägareförbundets årsstämma 4–5 juni är valberedningen ännu inte i mål med ett slutgiltigt förslag på namn att väljas till förbundsstyrelsen. Ett nytt förslag presenterades den gångna helgen vid förbundets länsordförandekonferens, men det fick inte tillräckligt starkt stöd.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev