Svenska Jägareförbundets årsstämma behandlade motioner om jägarexamen. Foto: Lars Nilsson & Martin Källberg

Stämman antog motioner om jägarexamen

Premium

Ett antal motioner vid årsstämman behandlade på olika sätt jägarexamensprovet.

Motionen från Jägareförbundet Rättvik, om en förändrad fördelning av provavgifter för jägarexamen, antogs av stämman. Motionären önskade att Svenska Jägareförbundet driver frågan att jägarexamensavgifterna ska fördelas 50/50 mellan provbanan och Naturvårdsverket. I nuläget fördelas provavgiften (500 kronor) på så sätt att 420 kronor går till Naturvårdsverket och endast 80 kronor till provbanan.

Stämman beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att Naturvårdsverket utreder de ekonomiska förutsättningarna, i syfte att minska provkostnaderna för provtagaren – och att få en jämn fördelning av avgifterna mellan myndigheten och provbanan.

Stämman beslutade också, utifrån en motion från Jägareförbundet Söderhamn, att verka för att sänka omprovsavgiften i jägarexamen.

Sedan 2020 kostar jägarexamensprovet 500 kronor att göra, omproven kostar lika mycket.

 

Valfri ordning på proven

Mest diskussion vad gäller förslagen kring jägarexamen uppstod kring motionen från Jägareförbundet Hagfors, som ville förändra den nuvarande ordningen om att man måste ta jägarexamens teoretiska prov först, innan man kan göra den praktiska provdelen.

Några stämmodelegater yrkade avslag för motionen, med hänvisning till att en sådan förändring enbart skulle gynna så kallade intensivkurser för jägarexamen.

Efter votering beslutade stämman ändå att bifalla motionen, som innebär att förbundsstyrelsen ska göra en hemställan om denna förändring till Naturvårdsverket inför nästa översyn av jägarexamens föreskrifter.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev