Ola Karlsson, Jägareförbundet Örebro län, debatterar hot mot jägare på Svenska Jägareförbundets årsstämma. Foto: Lars Nilsson

Hot mot jägare på Jägareförbundets årsstämma

Premium

Efter en motion till årsstämman ska Jägareförbundet se över vad som kan göras för att stödja medlemmar som utsätts för hot och trakasserier på grund av att de jagar.

Förslaget kom från styrelsen för Jägareförbundet Örebro län som i en motion beskriver en verklig händelse, för att understryka behovet av att även förbundet centralt tar frågan på stort allvar:
”En av våra ungdomsledare blev nyligen utsatt för hot och trakasserier på nätet. Han hade på Facebook lagt upp en bild på sig själv med ett fällt vilt. Ingen uppseendeväckande bild på något sätt, men det räckte för att han skulle bli utsatt för näthat. Detta är ingalunda en isolerad företeelse utan förekommer ganska frekvent. Vissa individer, med väldigt lite kännedom om jakt och viltvård, tar sig rätten att ge sig på jägare, lantbrukare och andra näringar som har med djur att göra. (…) Ska dessa få kriminella element verkligen få tysta en hel jägarkår?”

 

Utsatta medlemmar

Örebrojägarna argumenterar sedan för att Jägareförbundet ska upprätta en organisation för att stötta medlemmar när de utsätts för kränkningar och hot. Organisationen kan till exempel bistå när utsatta medlemmar behöver stöttning, skriver man.
I sitt yttrande över motionen konstaterade förbundsstyrelsen att hot och trakasserier mot jägare är fullständigt oacceptabelt, oavsett på vilket sätt detta sker. Man pekade på det material som tagits fram om jaktsabotage och ansåg att det kan utvecklas med sikte på hot och trakasserier.
Att ha någon särskild utsedd tjänsteman på nationell nivå till vilken en utsatt jägare kan vända sig, tror man inte mycket på utan anser att alla måste hjälpas åt för att hjälpa och stötta.

 

Mer stöd

Flera av ombuden på Jägareförbundets årsstämma var uppe i talarstolen och uttalade sitt stöd för resonemanget i motionen. Ola Karlsson, ombud för Jägareförbundet Örebro län, var inte riktigt nöjd med förbundsstyrelsens yttrande.
Han ansåg det inte var tillräckligt med ett skriftligt informationsmaterial för den som drabbas, utan menade att förbundet behöver utveckla stödet med utbildningar på lokal och regional nivå.

Allt om Svenska Jägareförbundets årsstämma

Viktig fråga

Förbundsordförande Peter Eriksson höll med om att motionen belyste en mycket viktig fråga.
– Alla i organisationen måste vara lyhörda, och säga ifrån när sådant händer. Den som drabbas måste också få stöd. Jag uppfattar motionen som att man vill upprätta en organisation inom förbundet för att hantera sådana här ärenden. Vi måste hela tiden prioritera i verksamheten och styrelsens uppfattning är att vi inte har möjlighet till att göra som motionären önskar fullt ut, sa Peter Eriksson.
Slutet blev att stämman biföll motionen i så motto att Jägareförbundets informationsmaterial till enskilda om hur man bör hantera hot och trakasserier, ska utvecklas och spridas inom organisationen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev