För att skydda jägare från trakasserier ska Jägareförbundet arbeta för att fällor ska kunna märkas med id-nummer istället för med jägarens namn, adress och telefonnummer.

För att skydda jägare från trakasserier ska Jägareförbundet arbeta för att fällor ska kunna märkas med id-nummer i stället för med jägarens namn, adress och telefonnummer. Foto: Jan Henricson

Fällor ska kunna märkas med id-nummer

Premium

Jägareförbundet ska arbeta för att systemet med att märka fällor med ett id-nummer kommer på plats. Detta efter en motion från Jägareförbundet Rättvik som menar att nuvarande system, då fällor ska märka med namn och adress, riskerar att utsätta jägare för trakasserier.

Rättviksjägarna beskriver i sin motion hur en jägare åtalats och riskerar dryga böter för att han hade en omärkt ogillrad tunnelfälla på sina marker. Fällan var dessutom i behov av reparation.

Orimligt, anser kretsen, som föreslog att fällor endast ska behöva vara märkta i de fall de är i bruk.

 

Med nummer

På Jägareförbundets årsstämma i Kalmar beslutade ombuden att förbundet ska arbeta för att Naturvårdsverket kommer i mål med det system som tidigare diskuterats, att det ska vara tillräckligt att märka fällor med ett id-nummer, istället för med namn, adress och telefonnummer. Exempelvis det jägar-id som följer varje jaktkortslösare.

I motiveringen anser man att det motionären efterfrågar – att en fälla som inte används inte ska behöva vara märkt – sannolikt inte skulle göra någon skillnad, då den som vill anmäla en jägare med lite kunskap kan manipulera fällan, gillra den och göra en anmälan.

 

Myndigheters roll

Jägarorganisationerna ska, precis som det sägs i Naturvårdsverkets föreskrifter, ha möjlighet att få Polisen att återkalla ett förordnande av en provledare, om denne inte längre ha organisationens förtroende. Men saken behöver förtydligas.

Arbetet med den saken har redan inletts förklarade årsstämman i sitt svar till motionären Lars Johansson, Örebro, som skriver att Polismyndigheten, som utfärdare och återkallar förordnanden för provledare, i ett par fall inte gjort som Jägareförbundet vill, utan låtit provledaren fortsätta.

Förbundet har tagit kontakt med Naturvårdsverket för att få dem att påverka Polisen att följa det som sägs i föreskrifterna. Alternativet är att tydliggöra regelverket så att ”Polismyndigheten måste återkalla ett förordnande av en provledare om den jägarorganisation som tidigare föreslagit densamma, meddelar Polismyndigheten att aktuell provledare inte längre ska vara provledare”.

 

Miljöcertifierade skogsbolag

Jägareförbundets årsstämma håller med styrelsen för Jägareförbundet Gide Älvdal, som i en motion pekar på hur illa skogsbolagen hanterar sina jaktarrendatorer.

Med avstamp i hur ett storskogsbolag i Örnsköldsviks kommun försöker ändra i älgskötselområdens sammansättning, och hur man med hot och kränkningar försöker få arrendatorer och privata markägare att ansluta sig till detta, vill kretsen att en arbetsgrupp inom Jägareförbundet granskar skogsbolagens agerande mot enskilda jägare i jakt-, mark- och arrendefrågor utifrån FSC-certifieringens riktlinjer.

Enligt årsstämman är det svårt för en organisation att driva de här frågorna. Det behövs sannolikt en anmälan, särskilda fall, där Jägareförbundet kan ge stöd i en process om brott mot certifieringen.

Stämman biföll motionen med skrivningen att förbundet ska öka sin kompetens om FSC-certifieringen, och om hur klagomål om överträdelser drivs.

 

Läs mer

Allt om Svenska Jägareförbundets årsstämma

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev