Presidiet vid Svenska Jägareförbundets årsstämma: Stihna Johansson Evertsson, Tomas Krohnståhl och Nils Posse. Foto: Lars Nilsson & Lars-Henrik Andersson

Demokrati- och skyttemotioner avrundade stämman

Premium

Ett par av de motioner årsstämman hade att ta ställning till behandlade interndemokrati och inom förbundet. Stämman avrundades därefter med tre motioner i skyttefrågor.

Stämman avslog – i enlighet med förbundsstyrelsens förslag – motionen från Jan Elmeklo, Jägareförbundet Blekinge, om att de tre nuvarande valregionerna Norr, Mellan och Syd behålls, men att varje region själv väljer sina tre ledamöter i förbundsstyrelsen.

Motionen från Jägareförbundet Eksjö, om att klarlägga vilka frågor förbundsstyrelsen respektive tjänstemannaorganisationen har beslutsrätt i, fann årsstämman besvarad.

 

Länsordförandekonferenser ska utvecklas

Två motioner med likartad innebörd, från Jägareförbundet Blekinge respektive Jägareförbundet Örebro län, handlade om Jägareförbundets länsordförandekonferenser.

Ola Karlsson, ombud för Jägareförbundet Örebro län, gjorde ett tilläggsyrkande till motionen, som antogs av stämman, vars innebörd är att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utveckla länsordförandekonferenserna som dialog-, samverkans- och informationsforum.

 

Tre skyttemotioner

Årsstämman beslutade också, utifrån motionen från Jägareförbundet Jönköping Norra, att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna och kostnaderna för digitalisering av ”Mitt skyttebevis”.

Årsstämman antog motionen från Jägareförbundet Hagfors om att göra det lättare för en jägare att visa upp sin vapenlicens genom att införa digitala vapenlicenser, som ett alternativ till dagens papperslicenser.

Motionen om enklare regler för vapenlån, från Torbjörn Lövbom, Jägareförbundet Burträsk, beslutades av stämman vara besvarad.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev