Svenska Jägareförbundets valberedning har nu lagt fram sina förslag till val av ledamöter till förbundsstyrelsen.

Svenska Jägareförbundets valberedning har nu lagt fram sina förslag till val av ledamöter till förbundsstyrelsen. Foto: Olle Olsson

Det här är valberedningens förslag till val av förbundsstyrelse

Premium

Svenska Jägareförbundets valberedning har lämnat sitt slutgiltiga förslag till val av ledamöter till förbundsstyrelsen.

Förslaget är identiskt med den ”testballong” valberedningen offentliggjorde i slutet av mars.

Då underströks från valberedningshåll att man höll dörren öppen för andra förslag.

Valberedningens förslag – en testballong

Uppenbart är att det funnits invändningar mot det ursprungliga förslaget, eftersom valberedningen därefter dröjt till elfte timmen med att lämna sitt definitiva förslag.

Valberedningens förslag ska enligt förbundets stadgar skickas ut senast två veckor före årsstämman. Årets förbundsstämma äger rum i Kalmar 4–5 juni, vilket innebär att sista dag för att presentera förslaget var i morgon, den 21 maj.

Valberedningens arbete fortsätter

Anders Iacobæus.

– Vi har under resans gång presenterat ett modifierat förslag för länsföreningarnas ordförande, men det förslaget vann inte allas gillande. Vi gjorde ett försök med en annan lösning, men det gick inte att få enighet kring det förslaget. Därför lägger vi nu fram de här nomineringarna som vårt slutliga förslag. Det bäddar tyvärr inte för någon harmonisk årsstämma, säger Anders Iacobaeus, ordförande i valberedningen.

Fortsatt oenigt förbund – valberedningens förslag dröjer

Valberedningens slutliga nomineringar är alltså identiska med det testförslag som presenterades i mars:

• Omval av Peter Eriksson som förbundsordförande (ett år)

Till styrelseledamöter (två år) föreslås:
• Nyval av Frederik Treschow
• Omval av Madeleine Lilliehöök
• Omval av Gun Fahlander
• Omval Rebecca Lundholm Krig

 

En sorts vädjan

I årsstämmohandlingarna, som under fredagen skickades ut till stämmodelegater och länsföreningar, följs förslagen av en text, vilken kan läsas som en sorts vädjan till länsföreningarna och ombuden. Under rubriken ”Valberedningens utgångspunkter” står:

”Valberedningens uppgift är att föreslå ledamöter till förbundsstyrelsen så att denna blir mångsidigt sammansatt, har de kompetenser som bedöms nödvändiga, kan samarbeta och åtnjuter förtroende inom organisationen.

Vi har sett hur den avgående styrelsen har arbetat och vad det har gett för resultat. Vi har försökt att bortse från de stridigheter som föregick föregående årsstämma. Med detta som utgångspunkt har vi sedan valt att föreslå ledamöter som enligt vår bedömning gör det möjligt för styrelsen att fortsätta att samarbeta på ett kompetent och målinriktat sätt med våra viktiga frågor. Det är vår övertygelse att vi som ingår i valberedningen och ni som deltar som delegater vid årsstämman bäst tar till vara medlemmarnas och förbundets intressen om den inställningen får bli bestämmande.”

 

Hur stort är motståndet?

De invändningar som under de senaste månaderna rests mot valberedningens förslag handlar, enligt vad Svensk Jakt erfar, om ett namn: Gun Fahlander. Kritiken mot Fahlander handlar bland annat om hennes påstådda inblandning, som förbundsstyrelseledamot, i en av de två fraktioner som drabbade samman vid fjolårets årsstämma.

 

• Hur många av Jägareförbundets 22 länsföreningar är det som säger sig sakna förtroende för Gun Fahlander?

– Jag vet inte. De säger sig vara elva stycken, men det återstår att se, säger valberedningens ordförande Anders Iacobaeus.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev