Det enda helt nya namnet i valberedningens förslag är Frederik Treschow. Foto: Lars Nilsson

Valberedningens förslag – en testballong

Premium

Omval av ordförande, omval av tre ledamöter – och ett nyval till Svenska Jägareförbundets styrelse. Så ser förslaget till nomineringar ut från Svenska Jägareförbundets valberedning. Men det är ännu inte något slutgiltigt förslag som skickats ut till förbundets länsföreningar, utan får betraktas som en testballong.

På söndagen skickades underlaget från Svenska Jägareförbundets valberedning ut till förbundets länsföreningar.

I dokumentet skriver valberedningen att man nu kommit till slutfasen av sitt arbete och därför vill redovisa för länsföreningarna det förslag till nomineringar som man kommit fram till.

”Vi hoppas att reaktionen på förslaget ska bli positiv. Valberedningen vill betona att den har arbetat med en längre tidshorisont. Allt kan inte åstadkommas på ett år”, skriver valberedningen.

 

Inte definitivt

Förslaget kan inte betraktas som valberedningens slutliga, definitiva, förslag till årsstämman, som i år hålls i Kalmar den 4–5 juni. Detta eftersom man öppnar en dörr för eventuella invändningar och motförslag.

Anders Jacobaeus. Foto: Lars-Henrik Andersson

Anders Iacobaeus.

– Det här är ett förslag, men inte någon officiell nominering. Det finns naturligtvis möjlighet att komma med invändningar mot förslaget, men sådana bör då åtföljas av ett konstruktivt motförslag som har förankrats inom en klar majoritet av länsföreningarna. Senaste dag för invändningar är den 12 april, säger Anders Iacobaeus, valberedningens ordförande.

 

Omval av ordförande

Peter Eriksson.

Valberedningen föreslår omval av Peter Eriksson som ordförande på ett år.

– Det finns i nuläget inget alternativ till Peter Eriksson på den posten. Han är brett accepterad, även av de län som inte ville välja honom till ordförande förra året. Peter Eriksson har gjort ett gediget arbete med att försöka ena förbundet och att få styrelsen att svetsas samman, säger valberedningens ordförande Anders Iacobaeus.

Utöver ordförandeposten löper mandattiden ut för fyra styrelseledamotsplatser. Här föreslår valberedningen tre omval och ett nyval.

 

”Helhjärtat arbete”

Madeleine Lilliehöök.

Omval på två år föreslås av Madeleine Lilliehöök, som valdes in i styrelsen 2020. Sedan dess har hon bland annat ansvarat för fältviltfrågorna i förbundsstyrelsen.

Valberedningen skriver i sitt förslag:

”Madeleine Lilliehöök lägger ner ett helhjärtat och entusiastiskt arbete inom styrelsen. Det behövs en jurist i styrelsen och hon har också visat att hon brinner för fältviltsfrågorna, vilka under en längre tid har fått en undanskymd plats inom förbundet. Hon bör ges möjlighet att fortsätta detta arbete.”

 

”Det enda rätta”

Gun Fahlander.

Omval (två år) föreslås även av Gun Fahlander, som liksom Lilliehöök invaldes i förbundsstyrelsen för två år sedan. Gun Fahlander är ordförande i Jägareförbundets fjällråd.

”Gun Fahlander är hårt engagerad som ordförande i fjällrådet. Hon är energisk och kompetent och har ett bra nätverk. Valberedningen bedömer hennes insats som central i en fråga som på många sätt är avgörande för den framtida jakten i en stor del av Sverige. Omval är det enda rätta”, skriver valberedningen.

 

Fortsatt förtroende

Rebecca Lundholm Krig.

Rebecca Lundholm Krig invaldes i fjol som styrelseledamot på ett år som ett fyllnadsval.  Nu föreslår valberedningen att hon får fortsatt förtroende på två år:

”Rebecca Lundholm Krig […] tillför bra kompetens, inte minst i HR-frågor. Hon har inte varit så synlig utåt men hon har tagit på sig flera arbetsuppgifter och har skött dessa. Det vore fel att inte ge henne chansen att visa vad hon går för i ett längre perspektiv.”

 

Nytt namn

Det enda helt nya namnet i valberedningens förslag är Frederik Treschow, som föreslås till styrelseledamot på två år. Den ledamotsplats som Treschow föreslås fylla är den som stått tom sedan i somras då Göte Johansson tvingades lämna styrelsen av hälsoskäl. Göte Johansson var i sin tur ett fyllnadsval på ett år vid förra årets stämma, efter att Jonas Paulsson lämnat sin plats i styrelsen en kort tid före årsstämman.

”Representationen från Region Syd behöver förstärkas. Med kandidaten Frederik Treschow får styrelsen en ledamot som åtnjuter förtroende inom de södra länsföreningarna och styrelsen får också ett tillskott av agrar kompetens”, skriver valberedningen.

 

Jurist i botten

Frederik Treschow är 51 år gammal och driver, tillsammans med hustrun Anna, Karsholms gods norr om Kristianstad i Skåne. Han är i botten jurist med 20 års yrkeserfarenhet på advokatfirma, men är sedan 2015 landsbygdsföretagare.

Vad gäller tidigare engagemang och förtroendeuppdrag i Jägareförbundet har Treschow varit styrelseledamot i Kristianstad-Bromölla jaktvårdskrets 2011–2018, varav det sista året som ordförande. Under åren 2015–2018 var han ledamot i styrelsen för Jägareförbundet Skåne.

 

”Stå upp för alla jaktformer”

”Om jag blir invald i förbundsstyrelsen är det min ambition att aktivt medverka i det strategiska arbetet med att främja en god viltförvaltning och en bred jakt i samklang med landsbygden i övrigt”, skriver Frederik Treschow i den presentation av sig själv som ingår i underlaget som skickats ut till Jägareförbundets länsföreningar.

Under 2018–2019 var Frederik Treschow projektanställd på Naturvårdsverket i ett projekt som hade som uppdrag att se över några av de föreskriftssamlingar som på olika sätt berör jakten. Under den perioden gjorde föreningen Jaktkritikerna en extern jävsanmälan mot Treschow. Den interna utredningen visade att det inte fanns någon grund för detta; att inget jäv förelåg.

 

I jordägareförbundet

Till Svensk Jakt säger Frederik Treschow:

– En av mina käpphästar är att hela Jaktsverige måste stå upp för alla jaktformer, att vi stöttar varandra från olika landsändar. Alla jägare behöver hjälpas åt med att stå upp för en bred jakt, med stor mångfald och variation – som den ser ut i dag.

Frederik Treschow är också engagerad i Sveriges Jordägareförbund. Sedan 2020 sitter han i styrelsen för Skåne-Blekinge Jordägareförbund.

 

Regionala begränsningar

Valberedningen för i det utskickade underlaget också ett ingående resonemang om för- och nackdelar med det nuvarande förslaget, samt de begränsningar i handlingsfrihet som förbundets stadgar gällande regional fördelning av styrelseplatser innebär.

Stadgarna föreskriver att landet indelas i tre valregioner: Norr, Mitt och Syd. För varje valregion väljs två ledamöter. Därutöver väljs tre styrelseledamöter oavsett geografisk tillhörighet.

”Styrelseledamöterna sitter inte som representanter för en region i styrelsen men tanken är naturligtvis att de ska ha kännedom om förhållandena i regionen och kunna på ett naturligt sätt samverka med länen inom regionen. Med vårt förslag uppfylls de stadgeenliga kraven på minst två representanter från varje region”, skriver valberedningen.

I den nuvarande förbundsstyrelsen är tre ledamöter som är invalda utan ”regiontillhörighet”: Gun Fahlander, Madeleine Lilliehöök och Erik Ågren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev