Läs också Valberedningens förslag – en testballong