Jägareförbundets årsstämma uppmanar i ett uttalande politikerna att slå vakt om jakten som kulturarv. Foto: Jan Henricson

Jägareförbundet slår vakt om jakten som kulturarv

När Svenska Jägareförbundet höll sin årsstämma i Kalmar enades de 49 ombuden om att göra ett uttalande där man betonar hur betydelsefull jakten är som kulturgärning. Man kräver därför att alla politiska partier och dess företrädare på ett mycket tydligare sätt står upp för jakten som kulturarv.

Under rubriken Bevara jaktens roll som kulturarv, uttalar årsstämman:

”Jakten är en viktig kulturgärning som har anor från jägarfolkens tid. I Sverige har jakt, viltvård och viltförvaltning en stark folklig förankring, bedrivs av alla samhällsklasser, har en stor betydelse för många människor och för alla gröna näringar.

Det finns idag flera olika trender och skeenden som starkt hotar möjligheterna till jakt. Detta utmanar den svenska viltförvaltningsmodellen.

Vargstammens utveckling gör det svårt eller omöjligt att bedriva jakt och bevara det immateriella kulturarvet som rör jakten med lös hund. Även Renmarkskommitténs arbete kan leda till att man kraftigt begränsar möjligheten till jakt för alla boende i Sverige.

EU-kommissionen har därtill lagt förslag om strikt skydd av natur där jakt skulle förbjudas.

Kunskapen om jaktens positiva effekter för människor, samhälle och biologisk mångfald behöver öka hos myndigheter, politiker och i EU.

Vi kräver därför att alla politiska partier och dess företrädare på ett mycket tydligare sätt, bevakar, står upp för och säkerställer att kulturarvet och möjligheterna till jakt inte försämras.

Sverige har troligen världens högsta acceptans för jakt – 88 procent enligt en ny SIFO-undersökning. Den extremt höga siffran förklaras av att jakten och viltvård utförs med hög etik och utifrån att viltet ska ha goda livsförutsättningar.

En enig förbundsstämma vill därför att de politiska nivåerna i större utsträckning måste öka sin kunskap om jaktens positiva värden till samhället och naturen – och därmed inse behovet av att bevara jaktens roll som kulturarv.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev