Frederik Treschow, Skåne, valdes på årsstämman till ny ledamot i Svenska Jägareförbundets styrelse. Foto: Lars Nilsson

Missnöje med valberedningens arbete

Premium

Hård kritik riktades mot valberedningens förslag till ny styrelse när Svenska Jägareförbundet höll sin årsstämma i Kalmar. Flera ledamöter kritiserade att valberedningen inte lyckats få en bred majoritet av länsföreningarna bakom samtliga förslag.

Valberedningen gjorde det annorlunda greppet att låta representanterna för respektive valregion föreslå de kandidater som skulle omväljas eller nyväljas. På så sätt presenterade Frederik Kjellson södra regionens kandidat till ny ledamot i styrelsen – Frederik Treschow, Skåne.

Valberedningen föreslog vidare omval av Madeleine Lilliehöök, Skåne.

Omval föreslogs också av Gun Fahlander, Jämtland, från norra valregionen, liksom av Rebecca Lundholm Krig, Stockholm, som representerar den mellersta valregionen.

Peter Eriksson fortsätter som ordförande i Jägareförbundet

Kritiserad beredning

Flera ombud var uppe i talarstolen och kritiserade valberedningen för att man inte hittat en kandidat som samlat mer stöd än vad man lyckats med för Gun Fahlander. I en debattartikel som tidigare har publicerats på Svenskjakt.se, undertecknad av elva av Jägareförbundets länsordförande, utvecklas resonemanget.

 

Besvikelse till protokollet

Ombudet Gunnar Lindblad, Jönköpings län, hade fått de besvikna länsförbundens uppdrag att beskriva deras inställning i ett yttrande, som lades till protokollet.

– Med stor besvikelse har vi tagit del av valberedningens förslag. Valberedningen har inte klarat av att lämna ett förslag som i sin helhet är förankrat i hela förbundet. Det innebär att det fortsatt finns en spricka inom förbundet, då 70.000 medlemmars åsikter inte beaktats, sa Gunnar Lindblad.

Han fortsatte:

– Det här har sin grund i förra årets stämma då vi och våra medlemmar röstades ner i samtliga val, i något som närmast kan liknas vid en kupp. Vårt förbunds värdegrund känner vi alla till – öppenhet, respekt, ansvar. Det som hände 2021 hade inget med denna värdegrund att göra.

– Valberedningen har stort ansvar att presentera förslag med bred förankring i samtliga länsföreningar. Det kan vi inte se något av nu. Vi vill att alla ska kunna stå bakom de som väljs att representera oss, att vi är stolta över vårt förbund, avslutade Gunnar Lindblad länsföreningarnas yttrande.

Ny ordförande i valberedningen

Mer missnöje

Talarstolen övertogs av ytterligare en kritisk länsordförande, Anders Olsson, Värmland:

– Vi hade en stämma förra året som skapade stora splittringar inom förbundet. Vid ett möte i mars i år betonades att valberedningen hade en extremt viktig uppgift i att ta fram förslag till ledamöter med stor majoritet bakom sig. Man har tyvärr misslyckats, vilket befäster sprickan inom förbundet. Jag beklagar att vi kommer härifrån med bitter eftersmak i den frågan.

Ulf Berg, Dalarna, menade att det agerande de elva länsföreningarna valt under stämman, en protokollsanteckning är rätt.

– Men nästa års val är otroligt viktigt. Valberedningen som står här nu har inte förtroende från alla ledamöter, möjligtvis med undantag för syd. Nu gäller det för kommande valberedning inför nästa stämma att se till att ha förslag på kandidater som har en bred majoritet. Det håller inte att 49 procent körs över av 51 procent, sa Ulf Berg.

Vargfrågan först i Jägareförbundets motionsflod

 

Hela styrelsen

De kritiska ombuden hade inget motförslag till Gun Fahlander, och därmed undveks en upprepning av den uppslitande strid som förekom under förra årets valprocess.

Något som fick ombudet Charlotte Prennfors, Södermanland, att i talarstolen konstatera:

– Någonstans kanske vi kan hitta varandra. Jag tycker att ni framfört ert missnöje på ett hedersamt sätt.

Svenska Jägareförbundets styrelse består efter valen, och utöver ordföranden Peter Eriksson, av Gun Fahlander, Mikael Samuelsson, K G Abramsson, Rebecca Lundholm Krig, Lennart Johannesson, Erik Ågren, Anders Gruvaeus, Madeleine Lilliehöök och Frederik Treschow.

Svenska Jägareförbundets styrelse. Bakre raden från vänster: Frederik Treschow, KG Abramsson, Lennart Johannesson, Björn Sundgren (arbetstagarrepresentant) och Anders Gruvaeus. Främre raden från vänster: Mikael Samuelsson, Gun Fahlander, Rebecca Lundholm Krig, Peter Eriksson, Madeleine Lilliehöök och Erik Ågren. Foto: Lars Nilsson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev