onsdag 22 maj

Opinion

Företrädare för elva av Svenska Jägareförbundets länsföreningar uppmanar valberedningen att göra om och göra rätt inför förbundsstämman som hålls till helgen i Kalmar.

Företrädare för elva av Svenska Jägareförbundets länsföreningar uppmanar valberedningen att göra om och göra rätt inför förbundsstämman som hålls till helgen i Kalmar. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Jägareförbundets valberedning har tid att göra om och göra rätt”

Det är med stor besvikelse vi har tagit del av valberedningens slutliga förslag inför Svenska Jägareförbundets årsstämma. Trots delgivna nomineringar, synpunkter och klargöranden har valberedningen inte klarat av sitt uppdrag, att slutligt lämna ett nomineringsförslag som i sin helhet har en bred förankring inom förbundet, skriver företrädare för elva av Jägareförbundets länsföreningar.

Vårt förbund, vårt Svenska Jägareförbund, kommer med detta förslag ha flera fortsatta sprickor som snarare växer än repareras, då cirka 70.000 medlemmar inte beaktas.
Bakgrunden till den situation vi nu är kvar i bottnar framför allt i 2021 års förbundsstämma där våra medlemmars röster helt tystades ner, på ett sätt som närmast är att betrakta som förnedring.

 

Liknade en kupp

Vi och våra medlemmar som då, 2021, stod upp för förbundets föreningsprinciper och stod bakom valberedningens förslag blev vid samtliga val nedröstade i något som i det närmaste kan liknas vid en kupp.

Oavsett om valen gällde ordförande, ledamöter eller valberedning accepterades inga förslag från varken valberedning eller våra delegater, utan det utarbetade motförslaget antogs i sin helhet med en svag majoritet.

Vårt förbunds värdegrund som inte bara ska vara ord utan ett sätt att vara känner vi alla till: Öppenhet, Respekt och Ansvar.
Det som hände 2021 hade inget med denna värdegrund att göra och det som hände då får bara inte hända igen!

 

Elva ställs åt sidan

Under året som gått har styrelsen fokuserat riktat flera åtgärder för att laga denna spricka, ett arbete som tagit mycket tid och som inte hunnit omsättas i handling.
Det alla varit tydligt överens om är att valberedningen har ett enormt ansvar i att presentera förslag med brett (läs fullt) förtroende bland samtliga länsföreningar. Detta kan vi inte se alls i det förslag som valberedningen lämnat in.

Det vi utläser av förslaget är tvärt om att synpunkter från elva länsförbund ställs helt åt sidan.

Vår kritik mot valberedningens förslag grundar sig på att valberedningen helt bortser från att hälften av länsföreningarna saknar fortsatt förtroende för Gun Fahlander efter hennes agerande emot valberedningen vid 2021 års stämma. Fahlander själv, och flera andra, har bekräftat att hon, som då sittande ledamot i förbundsstyrelsen, faktiskt deltog i förberedande möten som slutligen fällde hela valberedningens förslag.

 

Medlemmarnas uppdrag

Valberedningen ska som alla vet arbeta helt och hållet på uppdrag av medlemmarna, vilket innebär att den sittande styrelsen inte har mandat att lägga sig i valberedningens arbete.

Vi som representerar våra medlemmar fortsätter såklart att tydligt markera i dialog och via nomineringar till valberedningen i de fall vi saknar förtroende eller vill ersätta en representant i förbundet.

Men varför blir inte våra medlemmars röster hörda?

Det ska alltid vara en självklarhet att en valberedning låter alla komma till tals, att alla nomineringar tas emot och övervägs likvärdigt.

Detta ingår även som del i värdegrunden i form av Öppenhet, där ingår demokrati och utveckling. Tyvärr återspeglar inte valberedningens förslag dessa delar.

 

Gör om och gör rätt

Men än finns det dock tid att göra om och göra rätt. Våra medlemmar förtjänar också representation, respekt och delaktighet.
Vi uppmanar valberedningen att ta fram kandidater inför förbundsstämman som åtnjuter en bred majoritet av förbundets förtroende.

Vi vill alla kunna stå bakom att ”Vi är stolta över att företräda Jägareförbundet i allt det vi gör och står för”.

Vi vädjar, gör om och gör rätt.

Vår förhoppning är att vi från och med 2022 års förbundsstämma och framåt har en valberedning som lyssnar på hela förbundet, samt arbetar för hela förbundet.

 

Daniel Widman, ordförande Jägarförbundet Norrbotten

Magnus Stolpe, ordförande Jägareförbundet Halland

Gunnar Lindblad, ordförande Jägareförbundet Jönköpings län

Anders Olsson, ordförande Jägareförbundet Värmland

Ola Karlsson, ordförande Jägarförbundet Örebro län

Lars Persson, ordförande Jägareförbundet Skåne

Ewert Frisk, ordförande Jägareförbundet Kronoberg

Ulf Berg, ordförande Jägareförbundet Dalarna

Bill Nelson, ordförande Jägareförbundet Kalmar län

Magnus Kelldén, ordförande Jägareförbundet Södra Älvsborg

Linda Mattisson Olsson, ordförande Jägareförbundet Blekinge

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.