Ombuden på Svenska Jägareförbundets årsstämma hade två intensiva dagar i Kalmar. Foto: Lars Nilsson

Fällor, eftersök och hundar bland motionerna

Premium

Jägareförbundets årsstämma i Kalmar behandlade en lång rad motioner från medlemmar, kretsar och länsföreningar. Nedan motioner i korthet.

• Med dagens teknik finns det ingen anledning att en jägare ska behöva besöka sin levandefångstfälla fysiskt för att kontrollera om den har fångat eller inte. Det är till och med bättre med de tekniska lösningar som finns, då man med ett knapptryck på mobilen kan kontrollera fällan oftare. Förslaget, som kom i en motion från Jägareförbundet Hagfors, vann stämmans gillande som gav förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för en ändring i regelverket.

Vargfrågan först i Jägareförbundets motionsflod

• Viltkött är inte hälsofarligt, vilket en oinsatt kan förledas att tro av informationen på Livsmedelsverkets hemsida. Jägareförbundet ska efter en motion från Jägareförbundet Rimbo arbeta för att få myndigheten att ändra på informationen. Utöver det ska man uppmana verket att initiera forskning kring viltkött och dess hälsoeffekter.

 

• Jägareförbundet Leksands förslag om ändringar i reglerna för att eftersöka skadat vilt vann inte gehör hos årsstämman. Årsstämman konstaterade att den framställan förbundet gjort efter förra årets stämma, en utökning av paragraf 40 C i jaktförordningen, så att en jakträttshavare aktivt ska få eftersöka och avliva skadat vilt, i varje fall i nuläget är tillräckligt.

Förbundet ska arrangera riksmästerskap i eftersök

• Jägareförbundet Öster Malma föreslog till årsstämman att Jägareförbundet omförhandlar och förbättrar villkoren med försäkringsbolaget Agria om skador på hund som uppstår vid eftersök. Förbundsstämman konstaterar att man redan nu har en bra försäkring för hundar inom NVR. Att utöka den enligt motionen är i vissa fall inte möjligt, i andra mycket dyrt vilket tar resurser från andra verksamheter. Förbundsstyrelsen fick emellertid i uppdrag att arbeta för att allmänna medel ska täcka samtliga utgifter jägarna har och får i samband med eftersök på trafikskadat vilt.

 

• Jägareförbundet Värmlands motion, där man vill att Jägareförbundet ska bevaka jakträttshavarens rättigheter så att trafikdödat vilt kommer denne till del, vann förbundsstämmans gillande. Vid en viltolycka ska det vidare vara ett krav att jakträttshavarens kontaktuppgifter noteras, bland annat för att händelser där frågor uppstår i efterhand ska vara spårbara.

Stämman antog motioner om jägarexamen

• Jägareförbundets utbildning av jaktledare ska hålla hög kvalitet och bedrivas på samma sätt i hela landet. Bland annat därför avslog årsstämman en motion från Jägareförbundet Högsby som föreslog att jaktvårdskonsulenter, som i dag utbildar jaktledare, ska utbilda förtroendevalda i kretsarna som i sin tur ska genomföra jaktledarutbildningar lokalt. Stämman konstaterade också att det i regel finns platser kvar när utbildningarna hålls, och att det därför inte finns behov av ytterligare kursledare.

 

• För att öka kunskapen och intresset för viltvård hos nya jägare föreslog Håkan Karlsson, Jägareförbundet Härryda Östra, att det som komplement till jägarexamen skapas en utbildning helt inriktad på viltvård. Utbildningen ska fånga in och skapa intresse för allt arbete som föregår själva jakten, skriver motionären. Flera ombud besökte talarstolen för att berätta om att Jägareförbundet redan har bra studiematerial som kan användas vid nya utbildningsinsatser om viltvård. Något som man ansåg att det finns ett stort behov av. Årsstämman beslutade efter debatt att bifalla motionen.

Allt om Svenska Jägareförbundets årsstämma

• Per-Arne Olsson, Jägareförbundet Timrå, fick stämmans gillande för motionen där han föreslagit att Jägareförbundet utvecklar en repetitions- eller fortbildning för viltundersökare. Förbundet ska ta fram en digital sådan utbildning som viltundersökare erbjuds att delta i. Om det ska vara obligatoriskt att gå en repetitionskurs är emellertid inte en fråga för Jägareförbundet, utan för beställaren (läs Livsmedelsverket) att avgöra.

 

• Årsstämman beslutade att utreda hur Jägareförbundets utbildning av hundinstruktörer ska bedrivas på bästa sätt. Detta efter en motion från Jägareförbundet Blekinge som vill att Jägareförbundet utvecklar och implementerar ett eget material och utbildningssystem avseende hundträning och hundinstruktörer. Blekingarna fick mothugg av flera talare som hävdade att förbundet redan äger det utbildningsmaterial som finns, och är fri att utveckla det. Samtliga talare betonade vikten av kvalificerad utbildning av hundar och hundförare, och flera vittnade om vilken respekt förbundets hundutbildning väcker.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev