Sveaskog: ”Olyckligt med toppstyrd älgförvaltning”

Premium

Länsstyrelsens älgförvaltningsplan säger att det ska skjutas 0,6 älgar per 1.000 hektar i Los-Voxna älgskötselområde. I skogsbolagens Jaktrapport står det att 0,8 älgar ska skjutas. Sveaskogs Mikael Wallén förklarar hur det hänger ihop – och han riktar dessutom kritik mot något han menar är en toppstyrd älgförvaltning.

Trots att länsstyrelsen beslutat om en avskjutning på 0,6 älgar står det att avskjutningen är 0,8 älgar när man går in på storskogsbrukets rapporteringstjänst Jaktrapport.

14 september 2022

Älg: Myndighet frågande till skogsbolags avskjutningssiffror

Premium

I älgskötselområdet ska det skjutas 0,6 älgar per 1.000 hektar. Men i storskogsbrukets rapporteringsverktyg Jaktrapport anger bolagen att det ska skjutas 33 procent fler älgar under den pågående jakten. Länsstyrelsen är frågande till skogsbolagens siffror.

2 september 2022

Myndighet JO-anmäls: ”Har inte ens levt upp till förordet i förvaltningsplanen”

Länsstyrelsen i Örebro har JO-anmälts för sin brist på vargförvaltning. Bakgrunden är myndighetens förvaltningsplan av stora rovdjur i länet där länsstyrelsen, enligt anmälan, inte lever upp till den förvaltning som beskrivs.

26 augusti 2022

Sänkt avskjutning ska rädda älgstam under press

Det kommer att skjutas färre älgar i höst efter att ett älgförvaltningsområde valt att kraftigt reducera avskjutningen.

30 juni 2022

Jägareförbundet överklagar älgförvaltningsplan – snart ingen jaktbar älgstam i området

Premium

Nu överklagar Jägareförbundet älgförvaltningsplanen för mellersta älgförvaltningsområdet i Västerbotten.
Beslutet är taget på felaktiga grunder och i strid med aktuell kunskap, menar Jägareförbundet.

23 maj 2022

”Älgstammen måste fortsätta minska”

Skogsstyrelsen vill se en fortsatt minskning av älgstammen i Götaland. Detta trots larmrapporter om att den svenska stammen har det svårt.

17 maj 2022

Mycket svag älgstam – då vill Sveaskog bilda eget älgskötselområde

Premium

Turerna fortsätter kring Sveaskogs försök att skapa ett nytt älgskötselområde i de västra delarna av Örebro län.

3 maj 2022

Älginventeringen ska bli bättre med ny beräkningsmetod

Premium

Bättre och exaktare inventeringssiffror för älg är förhoppningen när en ny modell för att beräkna älgstammen tas i bruk.

29 april 2022

Jägarna har en dyster syn på framtidens älgjakt

En majoritet av jägarna i Svensk Jakts enkät om älgförvaltning ser ­dystert på ­framtiden då de bedömer att det inte längre går att bedriva en meningsfull älgjakt.

28 april 2022

Sveaskog: ”Vi är öppna för kritik”

Premium

Sveaskogs jakt- och klövviltschef känner inte igen att enskilda jägare kan straffas om man kritiserar ­älg­förvaltningen.”Sveaskog har en jättebra dialog med jägarna och är öppna för kritik”, säger Rickard Sandström.

28 april 2022

SCA: ”Samarbetsklimatet är på det stora väldigt bra”

Premium

SCA:s chef för viltförvaltningen känner inte igen sig i jägarnas kritik om att samarbetet och samtalsklimatet blivit sämre. ”Samarbetsklimatet är på det stora väldigt bra”, säger Roland Saitzkoff.

27 april 2022

Jägarna tystade i älgdebatten

Premium

Jägare som arrenderar jakt av de stora skogsbolagen vågar inte eller är försiktiga med att säga sin mening om bolagens metoder i älgförvaltningen. Främst för att de är rädda för att bli av med jakten. Det framgår av Svensk Jakts enkätundersökning.

26 april 2022

Jägarna sågar skogsbolagen i Svensk Jakts enkät om älgjakt

Premium

Jägarna ger de stora skogsbolagen ett svidande underbetyg i Svensk Jakts stora webbenkät om älgar och älgjakt. Samarbetet har försämrats, samtalsklimatet är mycket dåligt och inflytandet över älgförvaltningen har minskat avsevärt.

25 april 2022

Jägare vill avstå älgjakt – markägare vill se fortsatt avskjutning

Premium

En rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att älgstammen i Hälsingland är under hård press. Men trots det fortsätter markägare att förorda jakt medan jägare vill avstå.

Älgarna räcker inte för både jakt och varg. Älgpassen tvingas därför stå tomma i området i höst om inte skyddsjakt på varg beviljas.

11 april 2022

Inget utrymme för älgjakt – begär skyddsjakt på varg

Ett älgskötselområde ansöker om skyddsjakt på vargar. Området vill att skyddsjakten bedrivs under ett år, från 1 mars 2022 till 1 mars 2023.

24 mars 2022

Skogsbolag sänker priset för älgjakt

Premium

Sveaskog förändrar prissättning för älgjakten i delar av Gävleborg och Dalarna. Enligt skogsbolaget innebär det i praktiken en sänkning av jaktpriserna för en stor grupp jägare.

14 mars 2022

Historiskt låg avskjutning av älg

Premium

För första gången sedan 1970-talet ser älgavskjutningen innevarande säsong ut att hamna under 80.000 djur.

Delta i Svensk Jakts webbenkät om älg och älgförvaltning.

27 januari 2022

Delta i Svensk Jakts webbenkät om älgjakt och skogsbolag

Premium

Det nya älgförvaltningssystemet har varit i bruk i tio års tid. Under den perioden har älgstammen sjunkit avsevärt. Var med i Svensk Jakts webbenkät och säg vad du tycker om älgjakt och jaktlagets samarbete / samtalsklimat med skogsbolagen.
Observera att du måste vara inloggad på Svenskjakt.se för att kunna delta i enkäten.
Alla som deltar i enkäten garanteras källskydd.

25 november 2021

Professorns råd till älgjägare i rovdjursområden

Premium

En låg älgstam i områden med stora rovdjur ställer höga krav på älgförvaltningen. Och rådet till jägarna om de inte vill sänka älgstammen ytterligare är enkelt.
– Se till att älgkorna överlever. Det är det absolut viktigaste i ett sådant område, säger Göran Ericsson, professor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö.

25 november 2021

Rovdjur dödar älgar – då försvinner jägarnas älgjakt

Premium

Hur mycket älg måste det finnas för att det ska gå att bedriva långsiktig älgjakt i områden med både björn och varg? Och var går den nedre gränsen när älgstammen är så låg att de stora rovdjuren äter upp hela tillväxten?
Frågorna blir allt mer relevanta för allt större områden där älgstammen minskar – medan de stora rovdjuren blir fler.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev