torsdag 30 november

”Älgförvaltningen är regionaliserad och ska bygga på samverkan”

Problemen med betesskador på skog kommer inte att lösas med fler tvingande styrmedel. I stället har behovet av att underlätta för lokal och regional samverkan samt ökade kunskaper hos alla berörda, framkommit som viktiga faktorer, skriver företrädare för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i en debattreplik.

17 november 2023

SCA flaggar för ökad älgavskjutning om årets mål inte uppnås

Avskjutningsmålen lär inte uppnås i Norrbotten. Nu kan det bli aktuellt att skjuta fler älgar kommande år, enligt Roland Saitzkoff, chef för SCA:s viltförvaltning.

3 november 2023

Jägareförbundet Dalarna uppmanar till bojkott: ”Systemfel i älgförvaltningen”

Jägareförbundet Dalarna uppmanar älgjägare i områden där länsstyrelsens beslutade tilldelning är uppfylld att bojkotta fortsatt älgjakt. Det framgår av ett pressmeddelande från länsföreningen.

2 november 2023

Världsnaturfonden om älgen: ”Skogsbruket bör anpassas”

Världsnaturfonden, WWF, är i Sverige kanske mest känd för att uttala sig i rovdjursfrågor. Nu har även älgen blivit ett ämne för organisationen, som i ett uttalande framhåller att arten är viktig för Sverige – och att skogsbruket bör anpassas och inte enkom fokusera på produktion.

27 oktober 2023

Landsbygdsministern vill skapa samsyn – men utesluter inte ny älgförvaltning

Premium

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) ser ett skyttegravskrig torna upp sig inom älgförvaltningen. Den 14 november hålls ett nytt möte med parterna i frågan – jägar- och skogsägarsidan – för att dessa ska komma överens. Om det misslyckas utesluter inte landsbygdsministern en förändring av älgförvaltningssystemet.

26 oktober 2023

Ordförande fyller på älgar – länsstyrelsens beslut ignoreras: ”Uppenbart ändrat”

I Gävleborgs län har älgförvaltningsområdet Norra Hälsingland beslutat att älgstammen ska bibehållas på nuvarande nivå. Trots det har, under brinnande jakt, allt fler älgar delats ut av Holmen skogs representant – vilket lett till överskjutning inom flera skötselområden. Resultatet blir en fortsatt vikande älgstam enligt länsstyrelsen, som motsätter sig tilltaget att ignorera deras beslut.

Älgstammen är på vissa håll i norr sönderskjuten, uppger jägarföreträdare. På flera håll har nu jaktlag börjat dra i handbromsen när det gäller avskjutningen.

20 oktober 2023

Jägare varnar för sönderskjuten älgstam

Premium

I Västerbotten har jaktlag redan avslutat årets jakt på grund av dålig älgtillgång. Det talas på vissa håll om en sönderskjuten älgstam.

18 oktober 2023

Tondövt och horribelt – Ligné om utredningen: ”Tappar jägarnas förtroende och respekt”

Premium

Viltet ska skjutas – men vad skogsbruket kan göra för att minska skadorna ska utredas. Så sammanfattar Daniel Ligné Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets utredning om skog och klövvilt, och kallar innehållet tondövt och horribelt.

18 oktober 2023

Förslag från två myndigheter: Februarijakt på älg och rådjur i hela landet

Jakt på älg och rådjur i februari i hela landet, skyddsjakt på älgkalv på eget initiativ till mitten av april samt jakt på kronkalv med hund i september. Det här är några av förslagen från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att komma till bukt med betesskadorna.

12 oktober 2023

Ny dom: Älgskötselområden ska inte ta hänsyn till sammanhängande älgförvaltning

Premium

Länsstyrelsen ska inte ta hänsyn till att fungerande älgförvaltning riskerar att raseras när ett nytt älgskötselområde bildas. Det står klart efter en dom i Kammarrätten i Sundsvall.

6 oktober 2023

Stora Enso svarar på kritiken – därför ändrar de inte planen

Såväl Länsstyrelsen i Örebro län som Jägareförbundet har kritiserat Stora Enso för deras agerande kring avskjutningsmålet i Björnjägarns älgskötselområde. Skogsbolaget vill inte ställa upp på en intervju med Svensk Jakt för att bemöta kritiken, utan väljer att svara via mejl.

6 oktober 2023

Skogsbolag trotsar länsstyrelsens beslut – tänker skjuta 100 fler älgar: ”Inte bra”

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade att sänka tilldelningen i syfte att höja älgstammen. Trots dialog med länsstyrelsen vidhåller skötselområdets representant, tillika ordförande i älgförvaltningsgruppen och representant för Stora Enso, att andra siffror gäller: att 100 fler älgar än beslutat ska skjutas.

4 oktober 2023

Markägare bytte sida och nu ska älgstammen höjas – ser inte samband mellan skador och älg

Älgstammen har nästan halverats, samtidigt som skogsskadorna ökat kraftigt. Det fick en av markägarna i älgförvaltningsgruppen att byta fot – och nu ska älgstammen höjas. Länsstyrelsen höll med, men inte Stora Enso och Sveaskog som överklagat beslutet.

4 oktober 2023

Allvarliga betesskador enligt Äbin – markägaren: Går inte att skjuta sig till målet

Premium

Arinbjörn Kindströmer lever av sin skog. Enligt Äbin är skadorna allvarliga – men det märker inte han. Något är fel inom älgförvaltningen och nu ska älgstammen få växa – till storskogsbrukets stora förtret.

4 oktober 2023

Skogsbolaget: Skadorna regleras med antalet älgar i området

Premium

Att Naturvårdsverket skulle fastställa Länsstyrelsen Örebros beslut om att höja älgstammen har Stora Enso svårt att se. Men på frågan om det kommer att finnas en meningsfull älgjakt i området, om den alternativa planen blir verklighet – det vill bolaget inte svara på.

29 augusti 2023

Älgar kan hantera jakt men ännu inte vargar

Jakttrycket verkar fortfarande vara det som styr hur älgar beter sig för att skydda sig från faror. Enligt forskare har de ännu inte börjat anpassa sig till den växande vargstammen.

17 augusti 2023

Äbin: Myndighetens slutsatser kritiseras

Premium

Skogsstyrelsen har nu sammanställt resultatet av årets älgbetesinventering, Äbin, som visar fortsatt höga skadenivåer i hela landet. På Jägareförbundet är man inte särskilt imponerad över de slutsatser myndigheten drar över orsakerna.

4 juli 2023

Unik kartläggning: Antal fällda älgar minskar dramatiskt – statistik för alla län

I en unik sammanställning kan Svensk Jakt nu presentera avskjutningssiffror för samtliga län. För jägaren knappast någon munter läsning – men en tydlig bild av älgstammens dramatiska minskning.

4 juli 2023

Blekinge: ”Situationen är alarmerande på flera sätt”

Premium

Avskjutningen i Blekinge har halverats de senaste tio åren. Älgobsen är fortsatt låg, betydligt lägre än snittet i angränsande län och även lägre än snittet i hela landet.

4 juli 2023

Tusentals färre älgar fällda i norr: ”En allt större oro”

Premium

Totalt fälldes 33.829 inom regionen, vilket är en minskning med 3.436 djur eller 9 procent.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev