Dramatisk minskning – men kan nedgången vara bruten? Älgjaktens siffror län för län

Premium

I samtliga län minskar älgavskjutningen, i vissa noteras nära en halvering jämfört med fjolåret. Trots att alla län sänkte de totala planmålen var det bara ett län som fyllde kvoten ­– och lite mer därtill. Svensk Jakt presenterar här älgjakten i siffror för samtliga län.

4 mars 2024

Vårjakt på älgko ska minska skador i tallungskog

Länsstyrelsen i Blekinge fortsätter att medge skyddsjakt på älgkor för att genom det minska älgbete i tallplanteringar. Den här gången i skogar i trakterna av Ronneby där en älgko och en kalv får jagas under hela mars månad.

19 februari 2024

Förbundet: Skarpa åtgärder för att laga kantrad älgförvaltning

Ett år har gått sedan Svenska Jägareförbundet inledde projektet Fokus Älgjakt. Nu presenteras en lång lista på åtgärder för älgförvaltningen, samtidigt som det konstateras att nuvarande system kan lagas.

”Om man har tio älgar och skjuter fyra kan man inte förvänta sig att ha tio älgar nästa år”, säger forskaren Henrik Thurfjell.

15 februari 2024

SLU-forskaren om granskat område: Extremt lite älg kvar om planerna följts

Om jägarna hade följt förvaltningsgruppens planer hade älgstammen nästan varit borta i ett av älgförvaltningsområdena i östra Hälsingland. Det menar SLU-forskaren Henrik Thurfjell som granskat planerna för åren 2012–2019.

14 februari 2024

Länsstyrelse tillåter skyddsjakt på älgko på 28 hektar

Premium

Länsstyrelsen i Blekinge har beviljat skyddsjakt på en älgko för att minska betesskador på en fastighet som är 28 hektar stor. Ansvarig handläggare uppger att beslutet delvis ska ses som en beståndsreglerande åtgärd. Företrädare för älgförvaltningsområdet ser skyddsjakten som en näsbränna på älgskötselområdet, som beslutade att spara ett hondjur under höstens jakt.

13 februari 2024

Skötselområden vill rädda älgstammen – länsstyrelse överkörd av Naturvårdsverket

Två älgskötselområden i Blekinge har rätt att revidera sina skötselplaner trots att älgförvaltningsområdets styrelse säger nej. Enligt Naturvårdsverket som prövat saken, måste länsstyrelsen ta upp planerna till behandling.

16 januari 2024

Älgavskjutningen fortsätter rasa: ”Nästan en fjärdedels minskning på ett år”

Premium

När den nationella älgavskjutningen presenterades förra året landade siffran på 63 000. Då kallades det bland annat för en ”älgstam i fritt fall”. Årets prognos visar på ett fortsatt ras med uppåt 15 000 färre fällda älgar.

8 januari 2024

Länsstyrelsen agerar mot bolagsrepresentanter: ”Olämpliga ledamöter”

Premium

Nya älgförvaltningsgrupper har utsetts i Gävleborgs län. Efter den senaste tidens hårda kritik mot älgförvaltningssystemet agerar länsstyrelsen ännu en gång.

22 december 2023

Länsstyrelse stoppar Holmen från jakt på statlig mark: ”Allvarlig situation”

Norra Hälsinglands älgförvaltningsgrupp, där skogsbolaget Holmen är ordförande och största markägare, har skjutit för många älgar och därmed inte följt vad som står i avtalet för nyttjande av statlig mark. Det anser Länsstyrelsen i Gävleborgs län som därför säger upp avtalet med skogsbolaget.

1 december 2023

Älgen debatterades – frågan till Kullgren: Ska älgstammen minska ytterligare?

TV

Älgstammens utveckling har nu nått de politiska korridorerna på allvar. Under torsdagens interpellationsdebatt fick landsbygdminister Peter Kullgren (KD) svara på flera frågor – från Miljöpartiet.

24 november 2023

”Älgförvaltningen är regionaliserad och ska bygga på samverkan”

Problemen med betesskador på skog kommer inte att lösas med fler tvingande styrmedel. I stället har behovet av att underlätta för lokal och regional samverkan samt ökade kunskaper hos alla berörda, framkommit som viktiga faktorer, skriver företrädare för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i en debattreplik.

17 november 2023

SCA flaggar för ökad älgavskjutning om årets mål inte uppnås

Avskjutningsmålen lär inte uppnås i Norrbotten. Nu kan det bli aktuellt att skjuta fler älgar kommande år, enligt Roland Saitzkoff, chef för SCA:s viltförvaltning.

3 november 2023

Jägareförbundet Dalarna uppmanar till bojkott: ”Systemfel i älgförvaltningen”

Jägareförbundet Dalarna uppmanar älgjägare i områden där länsstyrelsens beslutade tilldelning är uppfylld att bojkotta fortsatt älgjakt. Det framgår av ett pressmeddelande från länsföreningen.

2 november 2023

Världsnaturfonden om älgen: ”Skogsbruket bör anpassas”

Världsnaturfonden, WWF, är i Sverige kanske mest känd för att uttala sig i rovdjursfrågor. Nu har även älgen blivit ett ämne för organisationen, som i ett uttalande framhåller att arten är viktig för Sverige – och att skogsbruket bör anpassas och inte enkom fokusera på produktion.

27 oktober 2023

Landsbygdsministern vill skapa samsyn – men utesluter inte ny älgförvaltning

Premium

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) ser ett skyttegravskrig torna upp sig inom älgförvaltningen. Den 14 november hålls ett nytt möte med parterna i frågan – jägar- och skogsägarsidan – för att dessa ska komma överens. Om det misslyckas utesluter inte landsbygdsministern en förändring av älgförvaltningssystemet.

26 oktober 2023

Ordförande fyller på älgar – länsstyrelsens beslut ignoreras: ”Uppenbart ändrat”

I Gävleborgs län har älgförvaltningsområdet Norra Hälsingland beslutat att älgstammen ska bibehållas på nuvarande nivå. Trots det har, under brinnande jakt, allt fler älgar delats ut av Holmen skogs representant – vilket lett till överskjutning inom flera skötselområden. Resultatet blir en fortsatt vikande älgstam enligt länsstyrelsen, som motsätter sig tilltaget att ignorera deras beslut.

Älgstammen är på vissa håll i norr sönderskjuten, uppger jägarföreträdare. På flera håll har nu jaktlag börjat dra i handbromsen när det gäller avskjutningen.

20 oktober 2023

Jägare varnar för sönderskjuten älgstam

Premium

I Västerbotten har jaktlag redan avslutat årets jakt på grund av dålig älgtillgång. Det talas på vissa håll om en sönderskjuten älgstam.

18 oktober 2023

Tondövt och horribelt – Ligné om utredningen: ”Tappar jägarnas förtroende och respekt”

Premium

Viltet ska skjutas – men vad skogsbruket kan göra för att minska skadorna ska utredas. Så sammanfattar Daniel Ligné Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets utredning om skog och klövvilt, och kallar innehållet tondövt och horribelt.

18 oktober 2023

Förslag från två myndigheter: Februarijakt på älg och rådjur i hela landet

Jakt på älg och rådjur i februari i hela landet, skyddsjakt på älgkalv på eget initiativ till mitten av april samt jakt på kronkalv med hund i september. Det här är några av förslagen från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att komma till bukt med betesskadorna.

12 oktober 2023

Ny dom: Älgskötselområden ska inte ta hänsyn till sammanhängande älgförvaltning

Premium

Länsstyrelsen ska inte ta hänsyn till att fungerande älgförvaltning riskerar att raseras när ett nytt älgskötselområde bildas. Det står klart efter en dom i Kammarrätten i Sundsvall.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev